Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017

Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức “Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2017”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.Toàn cảnh Hội nghị
Mở đầu Hội nghị đồng chí Lương Bá Sao – Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh đã Báo cáo kết quả công tác THADS năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2017. Báo cáo đã nêu rõ: Năm 2016 tình hình kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp và sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự cùng với sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, công tác Thi hành án dân sự đã đạt được những kết quả nhất định góp phần cùng các cơ quan Tư pháp tại địa phương giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Công tác Thi hành án dân sự năm 2016 của cả nước nói chung và của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh nói riêng vẫn thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự. Ngay từ những ngày đầu năm Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2016 và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Ủy ban nhân dân cùng cấp đối với Kế hoạch công tác năm, đồng thời yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016. Nhờ đó, công tác THADS năm 2016 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh đã thi hành và thực hiện xong nhiều vụ việc phức tạp kéo dài, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
Đồng chí Lương Báo Sao – Phó Cục trưởng báo cáo kết quả THADS
Trên cơ sở kết quả công tác Thi hành án dân sự đã đạt được năm 2016, Báo cáo đã đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017: Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, khắc phục những hạn chế, tồn tại bảo đảm kết quả thi hành án dân sự năm 2017 thực chất, bền vững, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo; Tập trung chỉ đạo sát sao và có những giải pháp quyết liệt trong tổ chức thi hành án, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ  kịp thời đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo quy định. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2017.
Cũng tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017, đồng chí Lê Nhật Doan, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Tỉnh đã Báo cáo tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi đua, khen thưởng năm 2017 và trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016.
 
Đồng chí Nguyễn An Ly – Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn An Ly – Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác THADS năm 2016 đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự năm 2017 của toàn đơn vị. Đồng chí Cục trưởng đã nhấn mạnh một số điểm cần tập trung, chấn chỉnh nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhất là công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tập trung thực hiện các chỉ tiêu mà Quốc hội và Tổng cục Thi hành án dân sự đã giao; Tăng cường sự phối hợp liên ngành với các cơ quan hữu quan trong thực thi công vụ; Đẩy mạnh, thực hiện nghiêm, quyết liệt các vụ việc phức tạp, kéo dài, nghiêm túc chấn chỉnh tồn tại, yếu kém, hạn chế tại một số các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị trực thuộc; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kịp thời phát hiện những vi phạm của cán bộ,công chức và có xử lý nghiêm.
 
Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017
Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa các đơn vị Thi hành án dân sự trực thuộc. Trước khi kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn An Ly – Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2017 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.