05:19 +07 Thứ tư, 27/01/2021

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 2159

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 278553

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16310535

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » GIẢI QUYẾT KHIẾU-TỐ

Công văn yêu cầu báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ hai - 02/07/2012 16:09
Công văn yêu cầu báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công văn yêu cầu báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp tại Công văn số 1151/TCTHADS-GQKNTC ngày 25/6/2012 về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thống nhất thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số: 379/CV-CTHADS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
 
 
Bắc Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2012

                Kính gửi: Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc
 
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp tại Công văn số 1151/TCTHADS-GQKNTC ngày 25/6/2012 về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thống nhất thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:
I. Về nội dung báo cáo
Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm 02 nội dung chính như sau:
1. Về nội dung báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thi hành án dân sự, cụ thể.
a) Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã nhận (bao gồm đơn do người khiếu nại gửi và đơn do cơ quan, người có thẩm quyền chuyển qua công văn, phiếu chuyển), trong đó:
- Số đơn có nội dung khiếu nại;
- Số đơn có nội dung tố cáo;
- Số đơn vừa có nội dung khiếu nại vừa có nội dung tố cáo.
b) Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó:
- Số đơn có nội dung khiếu nại và kết quả giải quyết;
- Số đơn có nội dung tố cáo và kết quả giải quyết.
c) Tổng số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó:
- Số đơn có nội dung khiếu nại và kết quả xử lý;
- Số đơn có nội dung tố cáo và kết quả xử lý.
d) Kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã được ban hành;
đ) Nhận xét, đánh giá về tình hình khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, giải quyết xong, tồn đạt tỷ lệ là bao nhiêu %; thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị.
1.2. Về nội dung báo cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài: thực hiện báo cáo chi tiết từng vụ việc, cụ thể: báo cáo quá trình giải quyết việc thi hành án, quá trình giải quyết khiếu nại, kết quả giải quyết, nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài và đề xuất biện pháp giải quyết vụ việc.
 
II. Về định kỳ báo cáo, thời điểm báo cáo, thời hạn nộp báo cáo
 - Về định kỳ báo cáo: Định kỳ hàng quý Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tổng hợp, theo dõi.
- Về thời điểm lấy số liệu báo cáo: Thời điểm lấy số liệu báo cáo được tính theo năm thi hành án từ ngày 01/10 của năm trước đến ngày 30/9 của năm sau, cụ thể: số liệu báo cáo quý I được tính từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12; quý II được tính từ ngày 01/01 đến ngày 30 tháng 3; quý III được tính từ ngày 01/4 đến ngày 30/6; quý IV được tính từ ngày 01/7 đến ngày 30/9 của năm thi hành án.
- Về thời hạn nộp báo cáo: Từ quý III/2012  Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc gửi báo cáo về Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo) chậm nhất trước ngày mùng 05 tháng đầu tiên của quý tiếp theo (ví dụ: báo cáo quý III/2012 gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 05/7/2012), đồng thời gửi 01 bản về địa chỉ Email bacninh@moj.gov.vn
Nhận được công văn này, đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc triển khai, thực hiện./.
(Gửi kèm theo Công văn này là mẫu nội dung báo cáo). Mau bao cao KN-TC.doc

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Tổng Cục THADS(b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng thuộc Cục;
- Lưu VT.
 
CỤC TRƯỞNG
 

(Đã ký)


Nguyễn An Ly
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trụ sở của Cục tại số 2 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ cấu...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP