05:30 ICT Thứ năm, 22/08/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 1596

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 139378

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10987741

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN » Báo cáo - Thống kê

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 58/2009/NĐ-CP

Thứ ba - 19/06/2012 07:50
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 58/2009/NĐ-CP

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 58/2009/NĐ-CP

Thực hiện công văn số 893/TCTHADS-NV1 ngày 24/5/2012 của Tổng cục thi hành án dân sự, về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2009/NĐ-CP, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh báo cáo một số nội dung sau:


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           TỈNH BẮC NINH

      Số:   315/BC-CTHADS                                Bắc Ninh, ngày 15 tháng 6  năm 2012
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định
58/2009/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi, bổ sung 
   

              
 

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Nghị định 58/NĐ-CP ngày 13/7/2009
và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định

Thực hiện công văn số 893/TCTHADS-NV1 ngày 24/5/2012 của Tổng cục thi hành án dân sự, về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2009/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. Cục thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai trong toàn Ngành thi hành án tổng kết việc thực hiện Nghị định. Kết quả qua ba năm triển khai thực hiện, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh báo cáo một số nội dung sau:
1. Những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc:
Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ được ban hành đã tạo ra hành lang pháp lý ngày càng đồng bộ, hoàn chỉnh làm chuyển biến công tác thi hành án dân sự theo chiều hướng ngày càng tích cực, đồng thời có tác động lớn tới đời sống kinh tế - xã hội đât nước. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc và những bất cập về mặt chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự , cụ thể:
* Khó khăn, vướng mắc về việc xử lý đơn yêu cầu thi hành án không đảm bảo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS quy định: “ Đơn  yêu cầu thi hành án phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật thi hành án dân sự...”.
Trong thực tế có rất nhiều trường hợp, đơn yêu cầu thi hành án không đảm bảo đúng quy định tại Điều 31 Luật THADS (chủ yếu là không có Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án). Vì vậy, cơ quan Thi hành án dân sự thông báo cho người được thi hành án bổ sung nội dung đơn yêu cầu thi hành án, nhưng người được thi hành án không thực hiện hoặc có thực hiện nhưng vẫn không đảm bảo đúng quy định tại Điều 31 Luật THADS. Để xử lý đơn yêu cầu thi hành án trong trường hợp này, thì pháp luật về THADS chỉ quy định cho cơ quan Thi hành án dân sự được thực hiện một trong hai phương án:
- Thụ lý và ra Quyết định thi hành án theo quy định tại khoản 2, Điều 36 Luật THADS. Trường hợp này không đảm bảo quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án;
-  Gửi văn bản thông báo cho đương sự biết về việc từ chối nhận đơn và nêu rõ lý do theo quy định tại khoản 3, Điều 4, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp này không quy định tại điều 34 Luật thi hành án.
 Như vậy, đối với trường hợp này, cơ quan Thi hành án dân sự không thể thụ lý, ra Quyết định thi hành án và cũng không thể thông báo từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án.
* Khó khăn, vướng mắc trong xác minh điều kiện thi hành án và thu chi phí xác minh điều kiện thi hành án: Theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định số 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ thì: “Người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án”.Tuy nhiên, Luật cũng chưa quy định cụ thể về chế tài đối với tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ cung cấp thông tin trong trường hợp họ cố tình không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc sai lệch thông tin để có thể đảm bảo tốt hơn việc thực hiện quyền tự xác minh của người được thi hành án. Thực tế đối với tỉnh Bắc Ninh chưa có trường hợp nào người được thi hành án đã tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác xác minh điều kiện thi hành án được, mà chủ yếu đề nghị Chấp hành viên cơ quan thi hành án xác minh điều kiện thi hành án.
 Tại Điều 31, Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ có quy định “ Người được thi hành án có yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án phải trả các chi phí thực tế, hợp lý cho việc xác minh. Chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính quy định cụ thể”. Quy định này chỉ áp dụng cho những vụ việc người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đề nghị xác minh mà vụ việc phải cưỡng chế thi hành án, còn những trường hợp người được thi hành án có đề nghị Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án, chấp hành viên đã thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án song không thi hành được hoặc đã thi hành được mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thì chi phí xác minh này chưa có văn bản quy định. Đến thời điểm này Bắc Ninh cũng chưa thu chi phí xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của người được thi hành án.
* Vướng mắc về điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định “Người phải thi hành nghĩa vụ đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước đã thi hành được ít nhất bằng 1/20 khoản phải thi hành, nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch thì được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 Luật Thi hành án dân sự”.
Như vậy, hiện nay pháp luật quy định điều kiện xét miễn, giảm đối với người phải thi hành án phải “đã thi hành được ít nhất bằng 1/20 khoản phải thi hành, nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch” là bắt buộc. Đây là một quy định cứng, là nguyên nhân dẫn đến việc tồn đọng án không thể xử lý được.Vì trên thực tế người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án chủ yếu là đang chấp hành hình phạt tù, lang thang không có mặt ở địa phương, mắc nghiện..., không có tài sản để thi hành án, những trường hợp này họ không có khả năng để thi hành một phần nghĩa vụ. Do đó, nếu người phải thi hành án chưa thi hành được ít nhất bằng 1/20 khoản phải thi hành, thì chưa đủ điều kiện xét miễn, giảm thi hành án. Chính vì thế, đối với các trường hợp này không thực hiện được việc xét miễn, giảm thi hành án  dẫn đến án tồn đọng và sẽ tiếp tục tăng tại các cơ quan thi hành án dân sự.
2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung:
- Đề nghị sửa đổi quy định về nộp đơn yêu cầu thi hành án. Nếu người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà không có khả năng xác minh điều kiện thi hành án để cung cấp cho cơ quan thi hành án thì đề nghị Chấp hành viên cơ quan Thi hành án xác minh điều kiện thi hành án và phải chịu chi phí xác minh đối với đơn đề nghị này và phải ứng trước một khoản phí xác minh.
- Sửa đổi các quy định về điều kiện miễn, giảm tiền thi hành án theo hướng: xoá bỏ một số điều kiện miễn, giảm tiền thi hành án, đặc biệt là quy định về việc yêu cầu đương sự phải nộp 1/20 nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước được xét miễn, giảm cho phù hợp với thực tế.
- Đối với các khoản án phí không có giá ngạch mà người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án thì quy đinh thời hạn để xét miễn  là từ 02 đến 03 năm kể từ ngày thụ lý thi hành án.
- Đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước dưới 10.000.000 đồng mà người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án thì  chi nên quy định thời hạn xét miễn thi hành án là 05 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án.
- Đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước từ 10.000.000 đồng trở lên mà người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án thì quy định thời hạn xét miễn thi hành án là 10 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án.
- Đối với những trường hợp đã tích cực thi hành được một phần nghĩa vụ thì tuỳ theo mức tiền nộp có thể xem xét miễn, giảm trước thời hạn.
- Cần có văn bản quy định cụ thể về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí xác minh điều kiện thi hành án đối với người được thi hành án yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án kể cả trường hợp không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nếu không quy định thì không quy định cả với trường hợp phải cưỡng chế thi hành án.
Trên đây là báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh về tình hình thực hiện Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định.

Nơi nhận:                                                                                   CỤC TRƯỞNG
- Tổng cục thi hành án DS (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Chi cục THA DS cấp huyện;
- Các phòng CM;
- Lưu VT.                                                                                     Nguyễn An Ly

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Bắc Ninh

1. Vị trí địa lý Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP