23:45 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44


Hôm nayHôm nay : 9146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156932

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11204066

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN » Báo cáo - Thống kê

Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 3 tháng năm 2012

Thứ ba - 01/05/2012 21:01
Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 3 tháng năm 2012

Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 3 tháng năm 2012

Thực hiện chương trình công tác năm 2012, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trực thuộc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác thi hành án đạt được kết quả cơ bản sau đây:

 
 


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH

Số: 16/BC-CTHADS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 
Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2011
BÁO CÁO
CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÁNG 12 NĂM 2011
VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2012

Thực hiện chương trình công tác năm 2012, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trực thuộc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác thi hành án đạt được kết quả cơ bản sau đây:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.
1. Về công tác tổ chức cán bộ: 
Thực hiện kiện toàn công tác cán bộ của Ngành năm 2011-2012, tháng 12 năm 2011 hoàn thiện thủ tục, trình bổ nhiệm 6 chuyên viên vào ngạch thư ký trung cấp, bổ sung 01 biên chế đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. Thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ trong Ngành Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án đã điều động luân chuyển một cán bộ cấp huyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ các đơn vị trong toàn tỉnh, đồng thời để  phù hợp với hoàn cảnh gia đình của cán bộ nhằm giảm bớt khó khăn đối với cán bộ công chức trong Ngành.
Đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành, huyện Tiên Du. Bổ nhiệm một Phó chi cục trưởng đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế võ. Kiện toàn một lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Quy hoạch chức danh lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự đối với bốn Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, gồm: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, huyện Từ Sơn và huyện Gia Bình.
Cử tám chuyên viên tham gia thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp do Bộ Tư pháp tổ chức. Nâng lương và đề nghị nâng lương theo định kỳ đối với cán bộ-công chức theo thẩm quyền đối với 07 công chức trong Ngành.
Giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với một công chức và các chế độ chính sách khác theo quy định đối với cán bộ-công chức trong Ngành.
2. Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo thi hành án.
Thực hiện tốt việc tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh
vực thi hành án dân sự. Trong tháng đơn thư khiếu nại tố cáo không nhiều, chủ yếu các  đơn thư đều liên quan tới việc thi hành án. Các đơn thư đều được xem xét, giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định về trình tự, thủ tục theo quy định. Tổng số đơn thư Cục Thi hành án tiếp nhận 11 đơn hiện đã giải quyết theo quy định, không còn đơn thư nào cần giải quyết.
3. Kết quả thi hành án dân sự ( từ 01/10/2011 đến 30/12/2011).
Trước nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới, Việt Nam cũng nằm trong vòng nguy cơ đó. Trong tình hình đó việc tranh chấp dân sự ngày càng gia tăng nhất là những vụ việc về tín dụng ngân hàng. Tại Bắc Ninh thi hành án dân sự về tín dụng xu hướng cũng gia tăng. Cán bộ-công chức Ngành Thi hành án dân sự đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả còn chưa đạt như mong muốn. Kết quả thi hành án cụ thể như sau:
 3.1. Tổng số phải thi hành:
Trong đó:
- Năm 2011 chuyển: 
- Thụ lý mới: 
- Số có điều kiện:
- Số chưa có điều kiện:
- Số uỷ thác:
3.2. Kết quả thi hành và giải quyết xong:
- Xong hoàn toàn:
- Uỷ thác:  
- Đình chỉ:
- Trả đơn:  
 3.3. Số còn phải thi hành:    
- Số hoãn thi hành thi hành:     
- Số tạm đình chỉ:
- Lý do khác:       
- Thi hành dở dang + chưa thi hành + thi hành đều:
2.349 việc
 
1.433 việc
   916 việc
1.132 việc
1.183 việc
     34 việc
 
   668 việc
   624 việc
     34 việc
       4 việc
       6 việc
1.681 việc
1.026 việc
       4 việc
   147 việc
  
504 việc 
= 186.778.609.000 đồng;
 
= 68.242.073.000 đồng;
= 118.536.536.000 đồng;
= 117.728.936.000đồng;
=   68.535.325.000đồng;
=        514.348.000đồng;
 
=     9.692.972.000đồng;
=     8.034.466.000đồng;
=        514.348.000đồng;
=          83.026.000đồng;
=     1.061.132.000đồng;
= 177.085.637.000đồng;
=    27.088.818.000đồng;
=         142.627.000đồng;
=    40.242.748.000đồng;
 
=   109.611.444.000đồng;
Đạt tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc 55,3 % và về tiền thực thu đạt 6,8% trên số việc và tiền có điều kiện thi hành.
Kết quả thi hành án dân sự trên không cao do tháng 12 là tháng cuối năm và là năm có nhiều biến động về mặt xã hội do tình hình lạm phát nói chung, mặt khác lại là tháng áp tết nguyên tiêu Nhân thìn 2012 do đó ảnh hưởng rất nhiều đến công tác thi hành án dân sự. Vụ việc thi hành án dân sự phần lớn liên quan đến tín dụng, giá trị phải thi hành lớn, việc xử lý tài sản thế chấp mất nhiều thời gian đó cũng là một trong những nguyên nhân cơ bản làm ảnh hưởng đến kết quả thi hành án dân sự trong thời gian qua. Trong thời gian sau tết Nhâm Thìn công tác thi hành án  dân sự cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ sáu tháng đầu năm công tác thi hành án dân sự.
4. Về các công tác khác.
4.1. Tổ chức thành công hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
4.2. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê của ngành và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;
4.3. Hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ kịp thời đối với các Chi cục trực thuộc theo đúng quy trình, quy định;
4.4. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp đối với chính quyền cơ sở trong công tác thi hành án dân sự;
4.5. Chỉ đạo các đơn vị rà soát, phân loại việc và xây dựng kế hoạch thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự không tự nguyện thi hành án thì tiến hành kê biên để giải quyết thi hành án theo quy định của pháp luật nhưng không nằm trong thời gian Luật thi hành án dân sự quy định không được tổ chức cưỡng chế thi hành án, nhất là thời gian áp tết nguyên đán Nhâm Thìn.
II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2012.
1. Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác thi hành án dân sự năm 2012;
2. Tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2012, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua yêu nước năm 2012;
3. Kiện toàn công tác tổ chức một số Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc còn thiếu phó chi cụ trưởng;
4. Thực hiện nâng lương trước thời hạn cho cán bộ công chức đủ điều kiện theo quy định;
5. Tổ chức cho công chức Cục và chỉ đạo các Chi cục trực thuộc tổ chức cho công chức đơn vị đón tết nguyên đán Nhâm Thân vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy;
6. Tiếp tục chỉ đạo các Chi cục trực thuộc có kế hoạch đẩy mạnh kết quả công tác thi hành án dân sự sáu tháng đầu năm 2012;
7. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án trực thuộc giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra việc khiếu kiện kéo dài và vượt cấp;
8. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đoàn thể ở địa phương trong
công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và Uỷ ban
nhân dân cấp xã;
          9. Động viên cán bộ-công chức trong Ngành thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2012), mừng xuân Nhâm Thân 2012.
Trên đây là báo cáo công tác thi hành án ba tháng năm công tác thi hành án dân sự 2012 và phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh./.
 
Nơi nhận:                  
- Tổng cục Thi hành án;          
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Nội chính Tỉnh uỷ;
- Cục trưởng (b/c);
- Các Chi cục THADS thuộc tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;  
- Lưu VT,TH.
  KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Nhật Doan
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thực hiện, thi hành

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trụ sở của Cục tại số 2 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ cấu...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP