23:37 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 9146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156865

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11203999

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN » Báo cáo - Thống kê

Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 12 tháng năm 2011

Thứ ba - 01/05/2012 21:44
Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 12 tháng năm 2011

Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự 12 tháng năm 2011

Năm 2011 là năm diễn ra Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, cũng là năm thứ hai thực hiện Luật thi hành án dân sự. Xác định công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, ngay từ đầu năm Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thi hành án dân sự trực thuộc bám sát chương trình công tác năm của Ngành và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp và không ngừng nỗ lực phấn đấu, kết quả đã làm chuyển biến tích cực về nhiều mặt trong công tác thi hành án dân sự, kết quả thi hành án về việc và tiền tiếp tục được nâng lên, số việc tồn đọng không có điều kiện thi hành giảm, uy tín và vị thế của cơ quan ngày càng được khẳng định, đóng góp một phần tích cực vào thành tựu chung của Ngành


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số: 17 /BC- CTHADS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
             Bắc Ninh, ngày 10  tháng  01  năm 2012
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác thi hành dân sự  năm 2011  
Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012
 
Năm 2011 là năm diễn ra Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, cũng là năm thứ hai thực hiện Luật thi hành án dân sự. Xác định công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, ngay từ đầu năm Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thi hành án dân sự trực thuộc bám sát chương trình công tác năm của Ngành và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp và không ngừng nỗ lực phấn đấu, kết quả đã làm chuyển biến tích cực về nhiều mặt trong công tác thi hành án dân sự, kết quả thi hành án về việc và tiền tiếp tục được nâng lên, số việc tồn đọng không có điều kiện thi hành giảm, uy tín và vị thế của cơ quan ngày càng được khẳng định, đóng góp một phần tích cực vào thành tựu chung của Ngành. Để tổng kết thực tiễn và rút ra những bài học kinh nghiệm đối với công tác thi hành án dân sự tại địa phương, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012 trên các mặt chủ yếu sau:
 
       I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2011
1. Kết quả thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
1.1. Kết quả thi hành án dân sự (Số liệu từ ngày 01/10/2010 đến ngày 30/9/2011)
Tổng số việc phải thi hành:                 4.512 việc       =    233.830.615.000 đồng.
- Số việc cũ chuyển sang:                1.498 việc      =    63.301.348.000 đồng
- Số thụ lý mới:                               3.014 việc       =    170.529.267.000 đồng
Trong đó gồm:
- Số ủy thác:                                       101 việc:      =   982.513.000 đồng
- Số việc có điều kiện thi hành: 3.174 (70.3 %)  =  80.946.218.000 đồng (34.7%),
- Số việc chưa có điều kiện thi hành 1.237 (29.7 %)  =  151.901.884.000 đồng (65.3 %).
Kết quả thi hành và giải quyết xong: 3.079 việc     =  165.588.288.000 đồng
Trong đó:
- Xong hoàn toàn:                                      2.77 việc     =  65.993.912.000 đồng
- Ủy thác:                                                        101 việc:   =   982.513.000 đồng
- Số tiền miễn giảm + đình chỉ :                120 việc:   =     1.037.114.000 đồng.
- Trả đơn:                                                     80 việc:     =    88.240.723.000 đồng
Số còn phải thi hành:                            1.433 việc:    =    68.242.327.000 đồng
Trong đó:
- Hoãn thi hành án:                                    1.032 việc:   =  28.603.785.000 đồng
- Tạm đình chỉ:                                                01 việc:   = 5.864.000 đồng
- Lý do khác:                                                  124 việc:  = 35.051.512.000 đồng
- Dở dang + chưa thi hành + đều:                 276 việc:   =   4.581.166 đồng
* Đánh giá: Tổng số việc thụ lý tăng 287 việc = 6.8% so với cùng kỳ năm 2010 (năm 2010 tổng thụ lý là 4.225 việc )
Số việc thi hành và giải quyết xong: 3.079 việc/4512 việc đạt 68,2 % tổng số việc phải thi hành, tăng 380 việc =  14 % so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó thi hành xong hoàn toàn là 2.947 việc/3.174 việc, đạt 92.4% số có điều kiện thi hành).
Số tiền thực thu: 65.993.912.000 đồng, đạt 93.5 % số tiền có điều kiện thu;
Tăng 24.573.007.000 đồng  so với cùng kỳ năm 2010 =  59.3%. (Số thi hành xong năm 2010 là 41.420.905.000đồng)
Tình hình, kết quả tổ chức cuỡng chế thi hành án:
Do chú trọng tới công tác giáo dục, hòa giải thuyết phục nên đa số các vụ việc người được thi hành án đã tự nguyện thi hành. Số việc phải cưỡng chế là không nhiều. Đã ban hành 90 Quyết định cưỡng chế thi hành án, trong đó chủ yếu là các Quyết đinh kê biên quyền sử dụng đất để thi hành các khoản vay nợ ngân hàng.
Kết quả: Có 26 việc sau khi có quyết định cưỡng chế thì người phải thi hành án tự nguyện hoặc thỏa thuận với người được thi hành án hoặc bản án bị xem xét lại, theo yêu cầu của cơ quan công an để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nên đã phải ra quyết định thu hồi hoặc hoãn việc cưỡng chế; 64 việc đã thực hiện xong. Nhìn chung việc cưỡng chế tuân thủ đúng các quy định của pháp luật nên không xảy ra vụ việc bức xúc nào, đồng thời hạn chế đơn thư khiếu nại của các bên.
Về kết quả lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án (Phụ lục số III):
+ Số vụ việc đề nghị xét miễn, giảm là 135 việc, trong đó miễn là 123 việc, giảm 12 việc
+ Đã xét miễn, giảm được 127 việc với số tiền là 547.938.000. đồng. Trong đó miễn 115 việc, với số tiền: 493.198.000 đồng; giảm 12 (trường hợp) , với số tiền 54.740.000 đồng.
Toàn bộ số việc đề nghị xét miễn giảm đều được thực hiện theo Thông tư số 10 số: 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA- VKSNDTC-TANDTC  25  tháng 5 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ công an, VKSND Tối Cao và TAND Tối cao. Đối với các trường hợp nộp ngân sách có giá trị không quá 500.000đ theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện xong trong năm 2010.
Số lượng án tồn đọng: Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1.433 việc =  69.030.243.000 đồng. Trong đó số việc không có điều kiện là 1.157 việc (Hoãn 1.1.32 việc, tạm đình chỉ 01 việc, lý do khác 124 việc).  Số việc có điều kiện thi hành đang trong quá trình giải quyết là 226 việc
Về phối hợp với Tòa án để giải quyết khó khăn, vướng mắc do án tuyên không rõ, không thi hành được. Nhìn chung số bản án có sai sót không nhiều. Chủ yếu là trường hợp bản án nhầm lẫn, thiếu sót nhỏ do lỗi kỹ thuật. Cơ quan Thi hành án đã kịp thời yêu cầu Tòa án giải thích trả lời để tổ chức thi hành được đúng thời hạn.
1.2. Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự (Phụ lục số IV).
- Về tình hình chung. Cục thi hành án luôn quán triệt và chỉ đạo các đơn vị và Chấp hành viên, cán bộ thi hành án nâng cao ý thức trách nhiệm, tôn trọng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của công dân  theo pháp luật, thực hành tốt chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; kết hợp giữa việc tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án với giáo dục thuyết phục. Chính vì vậy không để xảy ra tình trạng bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều. Các trường hợp có đơn thư khiếu nại đều được nghiên cứu, xác minh và giải quyết đầy đủ, triệt để theo đúng quy định của pháp luật
- Công tác tiếp công dân: Cục thi hành án dân sự tỉnh cũng như các Chi cục đều có lịch phân công lãnh đạo và cán bộ trực tiếp dân tại trụ sở để tiếp thu và giải quyết những yêu cầu, thắc mắc của người dân. Những trường hợp thuộc thẩm quyền sẽ được thụ lý giải quyết theo quy định; những trường hợp không thuộc thẩm quyền được giới thiệu, hướng dẫn tận tình để người dân phản ánh với cơ quan có thẩm quyền đúng theo quy định..
- Số vụ việc khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn thư khiếu nại đã thụ lý 35 đơn = 28 việc khiếu nại, tố cáo (khiếu nại 34, tố cáo 01)
Trong đó: số thuộc thẩm quyền giải quyết: 20 việc. Cục thi hành án 5, Chi cục thi hành án cấp huyện: 05 việc
Số việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyển cơ quan khác: 08 việc (khiếu nại 08 việc)
- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự: Đã giải quyết 20 việc, số việc chưa giải quyết xong chuyển kỳ sau: 0 việc  
+ Tại Cục Thi hành án: đang giải quyết 0 việc
+ Tại Chi cục Thi hành án đang giải quyết 0 việc
So với năm 2010 số việc khiếu nại tố cáo có xu hướng giảm, đồng thời số việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài không nhiều. Hầu hết các đơn thư đều được giải quyết triệt để, kịp thời.
2. Công tác tổ chức, cán bộ
- Đã thực hiện nghiêm chỉnh chức năng lãnh đạo của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục trưởng theo Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự, đảm bảo công tác tổ chức cán bộ của Ngành được chủ động, kịp thời và mang lại hiệu quả cao;
- Chú trọng tăng cường kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ bản hoàn thành các chức danh lãnh đạo quản lý của các Chi cục và các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự
- Tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn theo về cả số lượng và chất lượng: bổ nhiệm 22 cán bộ vào ngạch Thư ký thi hành án dân sự; tuyển dụng, điều động 05 biên chế cho các đơn vị; xét chuyển Ngạch Thẩm tra viên; bổ nhiệm một số chức danh Kế toán trưởng đối với những cán bộ có đủ điều kiện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành; thực hiện chuyển đổi Chấp hành viên cấp huyện, cấp tỉnh sang Ngạch Chấp hành viên sơ cấp, trung và cao cấp theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 v.v.v
  - Chú trọng công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cũng như chính trị đối với cán bộ công chức: Quyết định cử 04 cán bộ đi học lớp nguồn Chấp hành viên tại Học viện Tư pháp; 01 đồng chí đi học thạc sỹ tại Học viện Chính trị - hành chính quốc gia; cử các đồng chí Lãnh đạo học  chính trị các cấp; bồi dưỡng đội ngũ Thẩm tra viên, Thư ký và Kế toán Thi hành án.v.v.v
   - Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ như: chế độ thâm niên Ngành; nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức có đủ điều kiện; các chế độ khác của cán bộ, công chức theo quy định.
 
3. Công tác quản lý kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động thi hành án dân sự
- Tình hình thực hiện Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17 tháng 1 năm 2011 về việc phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự:
Đơn vị đã triển khai thông tư này tới các đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc, nắm bắt Thông tư và thực hiện theo các nội dung tại Thông tư. Việc quản lý và sử dụng tài sản công, sử dụng vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo được phân cấp theo thẩm quyền. Cục Thi hành án tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định. Khi tài sản không còn giá trị sử dụng thì theo phân cấp các đơn vị báo cáo về Cục Thi hành án tỉnh để cho thanh lý. Trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục thì sẽ tổng hợp báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định.
- Tình hình thực hiện Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
Cục Thi hành án tỉnh đã triển khai tới Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc nắm bắt kịp thời và sửa đổi, bổ sung, thay thế về việc thiết lập biểu mẫu hệ thống chứng từ kế toán, hạch toán kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính trong hoạt động chi tiêu của đơn vị, cách xác định nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Thông tư 185/2010/TT-BTC.
- Về công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản: Đơn vị đã triển khai và thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Thông tư số 03/2011/TT-BTP. Cục Thi hành án tỉnh đã thực hiện phân bổ dự toán, quản lý, giám sát, thẩm tra, thẩm định phê duyệt quyết toán theo thẩm quyền. Hàng năm các đơn vị thu chi trên tinh thần tiết kiệm chống lãng phí nên đã tiết kiệm được từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức. Đối với tài sản và kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản cũng giao về cấp huyện theo quy định của Bộ Tư pháp.
4. Công tác quản lý, chỉ đạo và phối hợp trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương
       4.1. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được các Cấp uỷ Đảng và Chính quyền ở địa phương quan tâm  tạo điều kiện, đặc biệt trong việc kiện toàn bộ máy Lãnh đạo Cục thi hành án và các Chi cục thi hành án theo Nghị định 74/2009/NĐ-CP. Đến nay 100% các đơn vị Thi hành án từ tỉnh đến huyện đã được kiện toàn bộ máy lãnh đạo.
          Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp – Tỉnh ủy Bắc Ninh, Cục Thi hành án dân sự đã xây dựng chương trình trọng tâm công tác cải cách Tư pháp năm 2011 của ngành thi hành án dân sự, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cải cách tư pháp nói chung và của địa phương nói riêng.
       4.2. Hội đồng nhân dân các cấp từng bước đã quan tâm tới công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án đều được mời dự họp và trả lời chất vấn khi có yêu cầu. Hằng tháng, hằng quý cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và huyện đều gửi báo cáo đầy đủ tới Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân. Điều này giúp cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nắm sát tình hình hoạt động của cơ quan thi hành án, những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc của Ngành, từ đó có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thi hành án thúc đẩy hiệu quả công tác lên cao hơn nữa.
      4.3.  Sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong công tác thi hành án dân sự đã thực sự được quan tâm và tăng cường hơn, đặc biệt là các cơ quan trong khối Nội chính như Công an, Viện kiểm sát và Toà án cùng cấp, nên cơ bản các vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đều đạt được kết quả và mang tính giáo dục cao. Ngoài ra, sự phối hợp giữa cơ quan Thi hành án với các cơ quan chuyên môn như Tài nguyên và môi trường, tài chính, xây dựng, ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện tốt, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thi hành án hoàn thành nhiệm vụ của mình.
4.4. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục; công tác tập huấn, bồi duỡng nghiệp vụ; công tác tự kiểm tra và kiểm tra đối với cấp dưới.
       Năm 2011 Cục Thi hành án đã tiến hành kiểm tra theo định kỳ đối với tất cả các Cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện (8/8 đơn vị). Sau kiểm tra đều có văn bản kết luận đánh giá những ­ưu điểm và chỉ ra những tồn tại về các mặt trong công tác nghiệp vụ và yêu cầu đơn vị phải báo cáo kết quả khắc phục trong một thời hạn nhất định. Nhìn chung tất cả những sai sót, vi phạm của các đơn vị trong quá trình kiểm tra phát hiện về cơ bản các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc, khắc phục ngay.
          Đối với những vụ việc phức tạp, vướng mắc các đơn vị cấp huyện xin ý kiến chỉ đạo đều được hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Những văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, của Tổng cục thi hành án dân sự đều được triển khai hướng dẫn thực hiện đầy đủ.
          Cục thi hành án dân sự cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghiệp vụ kế toán thi hành án cho đội ngũ Chấp hành viên và Kế toán trong trong Ngành.
4.5. Hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tại địa phương.
Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã được kiện toàn. Những vụ việc khó khăn phức tạp đều được báo cáo ban chỉ đạo để xin ý kiến, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt hiệu quả công việc và đảm bảo nhiệm vụ chính trị của địa phương.
5. Một số mặt công tác khác
5.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thi hành án dân sự và nghiên cứu khoa học được quan tâm chú trọng. Tháng 11 năm 2010, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn Luật thi hành án và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với Lãnh đạo và cán bộ Tư pháp 126 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Điều này đã góp phần tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đối với công tác thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đang hoàn thiện nội dung Hội thảo khoa học về công tác thi hành án dân sự (sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2011) nhằm đánh giá đúng thực trạng, tìm ra những nguyên nhân và giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Đồng thời góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự tới đông đảo đối tượng trong và ngoài Ngành thi hành hánh dân sự.
5.2. Kết quả hoạt động kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và huyện đã tiến hành kiểm sát đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh và 8/8 Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện. Qua kiểm sát cho thấy không có những sai sót, vi phạm lớn trong công tác thi hành án dân sự, những thiếu sót được chỉ rõ để cơ quan thi hành án khắc phục kịp thời
5.3. Công tác thi đua, khen thưởng. Ngay từ đầu năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Ngành đã tiến hành tổng kết công tác thi đua năm 2010 và xây dựng phương hướng, Kế hoạch và phát động phong trào thi đua trong Ngành năm 2011. Đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành đăng ký thi đua; đồng thời, việc tổ chức thi đua thường xuyên được đôn đốc, kiểm tra theo Kế hoạch.
5.4. Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng.
Cục thi hành án đã sớm thực hiện và chỉ đạo các phòng chuyên môn cũng như các Chi cục xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị. Đây là cơ sở đảm bảo cho hoạt động của các đơn vị được nền nếp, khoa học và công khai, minh bạch. Hoạt động của các đơn vị không để xảy ra hiện tượng tham nhũng, tiêu cực. Trong tháng 8 và tháng 9, Cục thi hành án đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.
5.5. Hoạt động của đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan được duy trì thường xuyên, tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào của cấp trên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành.
6. Những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự và nguyên nhân
6.1. Khó khăn, vướng mắc và hạn chế, tồn tại
6.1.1. Số lượng việc thi hành án tăng nhanh với lượng tiền lớn, tính chất phức tạp gây ra những khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành.
6.1.2. Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định chưa hợp lý gây nên những khó khăn trong thực tiễn hoạt động của cơ quan thi hành án, hạn chế hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương:
6.1.3. Các quy định về kê biên, cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là quy định về bán đấu giá tài sản thi hành án không phù hợp, theo đó tài sản của người phải thi hành án khi được bán đấu giá nếu không có người mua thì Chấp hành viên ra quyết định hạ giá cho đến khi có người mua tài sản hoặc không được thấp hơn chi phí cưỡng chế, xử lý tài sản. Quy định này của Luật thi hành án dân sự 2008 khiến cho việc thi hành án kéo dài, làm chậm tiến độ, kết quả công tác thi hành án dân sự, đồng thời gây thiệt hại cho người phải thi hành án khi tài sản của họ bị giảm giá nhiều lần, thấp hơn giá trị thực của tài sản rất nhiều lần.
6.1.4. Số việc về ma tuý, cờ bạc nhiều, không có điều kiện thi hành.Trong khi đó các quy định về điều kiện miễn, giảm thi hành án lại rất cứng, đặc biệt quy định đối với những việc có giá trị thi hành từ trên 5.000.000 đồng trở lên người phải thi hành án phải nộp 1/20 nghĩa vụ mới được xét miễn, giảm khiến cho việc giảm số lượng việc theo chỉ tiêu được giao gặp nhiều khó khăn.
6.1.5. Việc chỉ đạo, điều hành một số mặt còn chưa hợp lý, đặc biệt là việc giao chỉ tiêu thi hành án chưa phù hợp với thực tế của địa phương, việc ban hành Kế hoạch công tác chung của Ngành còn chậm tạo nên khó khăn cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác của cơ quan thi hành án dân sự địa phương gặp nhiều khó khăn.
6.1.6 . Trong công tác tổ chức cán bộ. Việc tổ chức thi tuyển Chấp hành viên chưa được thực hiện, không bổ sung kịp thời nguồn Chấp hành viên cho các đơn vị; đồng thời không khuyến khích được số cán bộ được đào đã được đào tạo qua lớp nguồn Chấp hành viên yên tâm, tích cực công tác; việc chuyển đổi Chấp hành viên cấp tỉnh và cấp huyện sang ngạch Chấp hành viên sơ cấp, trung cấp và cao cấp chậm được thực hiện, gây khó khăn cho việc luân chuyển, điều động và sử dụng cán bộ trong năm;
Chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác thi hành án chưa đồng đều, đặc biệt là chế độ thâm niên Ngành không tính đến số cán bộ, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ mà mới chỉ quy định đối tượng đã đủ 05 năm làm Chấp hành viên, thư ký thi hành án mới được thụ hưởng. Vì vậy chưa động viên, khuyến khích được nhiều cán bộ công chức yên tâm công tác và tích cực trong công việc. Nhiều cán bộ, công chức trong Ngành xin chuyển Ngành làm cho lực lượng cán bộ thi hành án có nhiều biến động.
6.2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và hạn chế, tồn tại
Những khó khăn, vướng mắc trên đây đã phần nào làm hạn chế kết quả công tác thi hành án dân sự của tỉnh Bắc Ninh năm 2011. Có thể thấy rõ những nguyên nhân của tình trạng trên như sau:
6.2.1. Hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự còn chưa được hoàn thiện, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thi hành còn chậm và nhiều quy định còn chưa hợp lý như quy định về miễn, giảm thi hành án, bán đấu giá tài sản .v.v.v. 
6.2.2. Về chủ quan, việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, đặc biệt là các quy định về chuyển đổi Chấp hành viên, Thư ký thi hành án khiến cho việc sử dụng, luân chuyển cán bộ gặp nhiều khó khăn. Các quy định về tổ chức bộ máy cũng còn nhiều bất cập như quy định về cơ cấu cấu trực thuộc và chức danh lãnh đạo của Cục và các Chi cục còn chưa đầy đủ và rõ ràng.
6.2.3. Kinh phí cho hoạt động của Ngành còn chưa theo kịp thị trường,quy định về chế độ thâm niên nghề mới chỉ tính tới các cán bộ đã đủ 5 năm làm Chấp hành viên mà chưa tính tới những cán bộ công chức khác nên chưa động viên được  họ yên tâm và tích cực hơn trong công tác. Việc cấp kinh phí xây dựng, nâng cấp trụ sở cơ quan thi hành án chưa được thực hiện đã không đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới; trang phục mới của Ngành còn chậm được thực hiện.v.v.v
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2012.
1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012
Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2011, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012 của ngành giao, các cơ quan Thi hành án tỉnh Bắc Ninh cần tập trung thực hiện những nội dung sau:
1. Bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật Thi hành án dân sự 2008 đã có hiệu lực pháp luật đều được đưa ra thi hành nghiêm chỉnh, đúng thời gian theo quy định nhằm bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi công dân;
        2.Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy Cơ quan Thi hành án dân sự từ tỉnh đến cấp huyện, đảm bảo các đơn vị đủ về cán bộ lãnh đạo và số lượng cán bộ, chấp hành viên để đảm nhiệm công việc. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng vừa chuyên để đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ.
       3. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tổ chức và thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành; chú trọng rà soát phân loại án chưa có điều kiện thi hành, khi phát hiện có điều kiện thi hành phải tổ chức thi hành ngay; những vụ việc chưa có điều kiện thi hành, có các đối tượng đủ điều kiện xét miễn, giảm thi hành án theo quy định tại điều 61 Luật thi hành án dân sự 2008 cần thực hiện nghiêm những quy định về miễn, giảm, đảm bảo quyền lợi cho các đương sự và đẩy lùi án tồn đọng;
        4. Phối hợp chặt chẽ với các Trại giam, Trại tạm giam của Công an trong việc thông báo, đôn đốc thi hành án, thực hiện thu, chi thi hành án và lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm án theo quy định;
        5. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ đối với các đơn vị thi hành án dân sự cấp huyện; nâng cao chế độ trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, chấp hành viên, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, đặc biệt về nghiệp vụ và quản lý làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của đơn vị;
       6. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra việc khiếu kiện đông người, kéo dài và vượt cấp;
       7. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đoàn thể ở địa phương trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và UBND cấp xã;
       8. Kết hợp việc đôn đốc thi hành án với tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự để mọi người nhận thức rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành;
       9. Triển khai thực hiện tốt Luật thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự theo kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Tư pháp;
       10. Phấn đấu đạt kết quả Thi hành xong hoàn toàn về việc và về tiền theo chỉ tiêu Bộ tư pháp giao; hạn chế và từng bước đẩy lùi số việc chuyển sang năm sau.
 
 
2. Đề xut, kiến ngh :
       Để hoạt động công tác thi hành án thực sự có hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, ngoài sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, chấp hành viên làm công tác thi hành án, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đề nghị:
       - Nhà nước cần phải sớm hoàn thiện hệ thống Pháp luật về thi hành án, cụ thể là ban hành Bộ luật thi hành án, đưa công tác thi hành án về một đầu mối quản lý.
      - Bộ Tư pháp và Cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự.
       - Đề nghị Tỉnh uỷ ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo Huyện uỷ, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm phối hợp với Cục thi hành án dân sự trong công tác kiện toàn và quy hoạch cán bộ lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện; Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự, phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thi hành các bản án và quyết định của Toà án có hiệu lực thi hành.
          - Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường việc giám sát về công tác thi hành án dân sự để hoạt động thi hành án dân sự ngày càng hiệu quả hơn.
          - Đề nghị UBND quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các cơ quan thi hành án.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành và chính                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         quyền cơ sở, tạo điều kiện để các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ./.
 
Nơi nhận:
- Tổng cục THADS – Bộ TP (để B/cáo)
- Nội chính Tỉnh Ủy (để B/cáo);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Nội chính UBND tỉnh (để B/cáo);
- Lãnh đạo cục;
- Các phòng chuyên môn;
- Các Chi cục cấp huyện;
- Lưu VT, TH.
                        CỤC TRƯỞNG
 
                                                 Nguyễn An Ly
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Bắc Ninh

1. Vị trí địa lý Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP