23:21 EDT Thứ hai, 03/08/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 63


Hôm nayHôm nay : 10520

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40652

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13992990

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN » Báo cáo - Thống kê

Báo cáo kết quả công tác thi hành án 5 tháng đầu năm 2012

Thứ ba - 01/05/2012 21:23
Báo cáo kết quả công tác thi hành án 5 tháng đầu năm 2012

Báo cáo kết quả công tác thi hành án 5 tháng đầu năm 2012

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị và các Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự và đã đạt được kết quả cơ bản sau đây:

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH

 
Số: 121/BC-CTHADS


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 03 năm 2012 
BÁO CÁO
CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÁNG 02 NĂM 2012,
NHIỆM VỤ, BIỆN PH ÁP THỰC HIỆN THÁNG 03 NĂM 2012

 
   
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị và các Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự và đã đạt được kết quả cơ bản sau đây:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.
1. Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành.
Công tác tổ chức, cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định mọi vấn đề của một đơn vị. Có ổn định tổ chức và cán bộ mới đảm bảo tốt hoạt động của cơ quan, đơn vị. Từ nhận thức đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh luôn coi trọng công tác tổ chức và cán bộ trong Ngành. Với 101 biên chế được giao, tám chi cục thi hành án dân sự trực thuộc, ba phòng tham mưu chuyên môn, tháng 2 năm 2012 Cục Thi hành án tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ của Ngành 2012. Hiện nay tám Chi cục trực thuộc cơ bản đã đủ cán bộ Lãnh đạo, gồm Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng, trong đó chỉ còn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình đang chờ kiện toàn Phó chi cục trưởng do điều động đồng chí Phó Chi cục làm Phó Chi cục trưởng huyện khác để tạo điều kiện và hợp thức hóa gia đình. Đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp bổ nhiệm lại nhiệm kỳ thứ hai đối với hai Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị rà soát lập danh sách công chức học lớp nguồn Chấp hành viên  khóa 12 năm 2012.  
Ngoài ra theo yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ tư pháp đã nhận xét cán bộ để Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định điều động cán bộ về công tác tại Tổng cục theo thẩm quyền. Nâng lương thường xuyên, rà soát, thực hiện chế độ thâm niên và giải quyết chế độ, chính sách khác đối với cán bộ - công chức trong Ngành.
2. Kết quả thi hành án dân sự.
Theo số liệu báo cáo thống kê của 8/8 chi cục thi hành án dân sự trực thuộc và  cơ quan Cục thi hành án dân sự tỉnh tính từ 01/10/2011 đến 29/02/2012, kết quả thi
hành án cụ thể như sau:
2.1. Tổng số phải thi hành:
Trong đó:
- Năm 2011 chuyển: 
- Thụ lý mới: 
- Số có điều kiện:
- Số chưa có điều kiện:
- Số uỷ thác:
2.2. Kết quả thi hành và giải quyết
- Xong hoàn toàn:
- Uỷ thác:  
- Đình chỉ + Miễn giảm:
- Trả đơn:  
 2.3. Số còn phải thi hành:    
- Số hoãn thi hành thi hành:     
- Số tạm đình chỉ:
- Lý do khác:        
- Thi hành dở dang + chưa thi hành + thi hành đều:
2.865 việc
 
1.433 việc
1.432 việc
1.636 việc
1.164 việc
     65 việc
1.043 việc
   959 việc
     65 việc
     12 việc
       7 việc
1.822 việc
1.017 việc
4 việc
    136 việc
  
     665 việc 
= 210.237.870.000 đồng;
 
=  68.242.073.000 đồng;
= 141.995.797.000 đồng;
=   98.075.909.000đồng;
= 111.334.087.000đồng;
=        827.874.000đồng;
=   17.188.125.000 đồng
=   12.654.585.000đồng;
=        827.874.000đồng;
=      2.639.535.000đồng;
=      1.066.131.000đồng;
193.049.745.000đồng;
=    27.681.995.000đồng;
=         142.627.000đồng;
=    82.443.334.000đồng;
 
=    82.781.789.000đồng;
Tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc đạt 59,10% và về tiền thực thu đạt 13,30% trên số việc và tiền có điều kiện thi hành.
Qua 5 tháng công tác thi hành án dân sự, kết quả trên không cao, nguyên nhân do số việc và tiền thụ lý mới tăng nhanh với số tiền phải thi hành lớn, đặc biệt là những vụ việc về tín dụng. So với cùng kỳ năm 2011, số việc tăng 308 việc bằng 27,4% (cùng kỳ năm 2011 số việc), số tiền phải thi hành tăng 64.718.380.000 đồng bằng 83,7% (cùng kỳ năm 2011 thụ lý mới 77.277.417.000 đồng).
So với năm 2011 thì tổng số tiền phải thi hành của 5 tháng 2012 chiếm 89,91% cả năm 2011 (05 tháng 2012 phải thi hành là  210.237.870.000 đồng, còn  cả năm 2011 số tiền phải thi hành là 233.830.615.000 đồng ). Phần lớn các vụ việc thi hành án có liên quan đến tín dụng, ngân hàng và giá trị phải thi hành lớn. Mặt khác để xử lý được tài sản thế chấp, phải mất rất nhiều thời gian trong quá trình  giải quyết thi hành án. Đặc biệt năm 2012 có thời gian nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn dài, Luật thi hành án dân sự lại quy định chặt chẽ thời gian không được thực hiện việc cưỡng chế rất dài trong dịp Tết Nguyên đán (trước và sau Tết Nguyên đán 15 ngày không được cưỡng chế thi hành án theo quy định). Trong tháng 3 năm 2012, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm công tác thi hành án dân sự năm 2012.
 
3. Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án.
3.1. Về công tác kiểm tra thi hành án:
Công tác kiểm tra về thi hành án dân sự có vai trò hết sực quan trọng đối với việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị. Để tham mưu lãnh đạo Cục có biện pháp quản lý điều hành đúng, công tác kiểm tra phải thực sự, sâu sát, cụ thể, đồng thời qua kiểm tra phát hiện những bất cập trong quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như những bất cập trong các quy định của pháp luật, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và kiến nghị đối với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tháng 2 năm 2012 Cục thi hành án dân sự đã xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện và kiểm tra theo chuyên đề đối với 08/08 Chi cục trực thuộc.
3.2. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự là công việc phức tạp, nhạy cảm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án gắn liền với việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục công dân tự nguyện thi hành và thực hiện đúng pháp luật. Do đó Cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp (tỉnh và huyện) luôn thực hiện tốt việc tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Từ đầu năm đến nay đơn, thư khiếu nại, tố cáo không nhiều, các đơn, thư chủ yếu đều liên quan tới việc thi hành án. Hiện các đơn, thư đã được xem xét, giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài không có.
Tổng số đơn, thư tiếp nhận trong 5 tháng năm 2012 là 21 đơn (18 việc), trong đó đã giải quyết theo quy định, không còn đơn thư nào cần giải quyết, cụ thể:
- Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp nhận 07 đơn (07việc): Đã giải quyết xong 01 đơn (01việc); chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền 06 đơn (06 việc);
- Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện tiếp nhận 14 đơn (11 việc): Đã giải quyết xong 13 đơn (10 việc), còn 01 đơn (01 việc) đang giải quyết.
4. Về công tác xây dựng thể chế và phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan tại địa phương.
Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Bắc Ninh đã được kiện toàn, thành lập bước đầu đi vào hoạt động. Ở tỉnh Ban chỉ đạo thi hành án dân sự mới được kiện toàn, đang xây dựng quy chế làm việc, dự kiến trong tháng 3 năm 2012, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh họp và thống nhất quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên. Hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tạo được sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan và phát huy vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở trong công tác thi hành án dân sự, một công tác nhậy cảm và phức tạp hiện nay đang được Đảng, Nhà nước,Xã hội quan tâm. Do đó tạo được sự quan hệ chặt chẽ giữa ngành Thi hành án dân sự và các cơ quan hữu quan, cũng như với chính quyền các cấp. Tuy nhiên còn số ít địa phương cơ sở, sự phối kết hợp với cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện còn có những hạn chế nhật định trong công tác thi hành án dân sự ở một số vụ việc, nhất là những vụ việc thi hành án phức tạp có biểu hiện né tránh, ngại va chạm hoặc thiếu sự nhiệt tình.
5. Về các công tác khác.
Kết quả công tác thi hành án dân sự đánh dấu thực chất những bản án, quyết định của Toà án và cơ quan có thẩm quyền được thi hành trên thực tế, quyền và  lợi ích hợp  pháp  của công dân, cơ quan, tổ chức và Nhà nước mới được đảm bảo. Từ nhận thức đó ngành Thi hành án dân sự đã đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành một cách sâu sát, cụ thể, quyết liệt, xây dựng lề lối làm việc một cách chuyên nghiệp, khoa học, nâng cao năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cục thi hành án đã chỉ đạo các đơn vị và chi cục trực thuộc, xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015, theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Đăng ký thi đua và Ký giao ước thi đua Khu vực tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ năm 2012.
Công tác Văn phòng, kế toán, tài chính, được thực hiện tốt, đảm bảo trang bị, phương tiện, đời sống và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức toàn ngành, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chung của ngành. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê của ngành và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền phục vụ tốt cho công tác tham mưu và chỉ đạo điều hành hoạt động trong toàn ngành.
Mục tiêu tăng cường nghiên cứu khoa học và tuyên truyền phổ biến pháp luật Cục thi hành án dân sự tỉnh được sự phối hợp của Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, đã tổ chức Hội thảo khoa học “ Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” đã thu được những kết quả tốt.
II. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN THÁNG 03 NĂM 2012
Để thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2012, trước mắt hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm công tác Thi hành án dân sự 2012, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện tốt những vấn đề chủ yếu sau:
1. Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020. Chi ủy chi bộ, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tốt chủ chương cải cách Tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần tăng cường pháp chế, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Cử những cán bộ, công chức đủ điều kiện đi học lớp nguồn chấp hành viên. Già soát, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn lãnh đạo cấp tỉnh và huyện đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước và trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;
2. Chủ động tham mưu đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và cấp huyện;
3. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức một số Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc;
4. Đẩy mạnh kết quả công tác thi hành án dân sự, hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012;
5. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra việc khiếu kiện kéo dài và vượt cấp;
6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đoàn thể ở địa phương trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và Uỷ ban nhân dân các cấp.
Trên đây là báo cáo công tác thi hành án 5 tháng năm công tác thi hành án dân sự 2012 và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện tháng tiếp theo của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Rất mong được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Tổng cục thi hàng án dân sự, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh để ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.
 
Nơi nhận:
- Tổng cục Thi hành án (B/c);
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);
- Nội chính Tỉnh uỷ (B/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn (Để th/h);
- Các Chi cục THADS thuộc tỉnh (Đê t/h);
- Lưu VT,TH+ 11b.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Nhật Doan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thi hành, án dân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trụ sở của Cục tại số 2 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ cấu...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP