23:37 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54


Hôm nayHôm nay : 9146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156867

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11204001

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN » Báo cáo - Thống kê

Báo cáo của Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2012

Thứ ba - 01/05/2012 22:12
Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 20

Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 20

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TCTHADS ngày 13/03/2011 và Kế hoạch số 275/KHKT-TCTHADS ngày 28/02/2012 và của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2012. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh xin báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 05 tháng đầu năm 2012 theo nội dung kiểm tra, cụ thể như sau:TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
 
   
Số: 155/BC-CTHADS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
   Bắc Ninh, ngày 20  tháng 03  năm 2012
 
 
BÁO CÁO
CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
(Theo yêu cầu kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự)
 
Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TCTHADS ngày 13/03/2011 và Kế hoạch số 275/KHKT-TCTHADS ngày 28/02/2012 và của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2012. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh xin báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 05 tháng đầu năm 2012 theo nội dung kiểm tra, cụ thể như sau:
I. Tình hình xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác và giao chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2012.
Trên cơ sở Công văn chỉ đạo số 2723/TCTHADS-VP, ngày 02/08/2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 541/CV- CTHADS, ngày 05/09/2011 chỉ đạo các Phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2011. Kết thúc năm, Cục thi hành án dân sự tỉnh, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng kết năm công tác 2011 và xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012, trên cơ sở đó dự kiến chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2012 với phương châm không thấp hơn năm 2011.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 3455/TCTHADS, ngày 28/9/2011, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tạm giao chỉ tiêu thi hành án cho các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và yêu cầu xây dựng,  triển khai kế hoạch công tác 2012 theo đúng tinh thần chỉ đạo. Đồng thời Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác năm 2012 trên cơ sở phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.
Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-BTP ngày 29/2/2012 Bộ Tư pháp và Quyết định số 94/QĐ-TCTHADS của Tổng Cục Thi hành án dân sự, giao chỉ tiêu cho ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã giao chỉ tiêu thi hành án đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực  thuộc đạt 89% về việc và 74% về tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành... tại Quyết định số 110/QĐ-CTHADS, ngày 06/3/2012. Mặt khác Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị Thi hành án trực thuộc đồng bộ triển khai thực hiện theo yêu cầu tại công văn số 111/CV-CTHADS ngày 06/03/2102.
Đến nay việc triển khai, thực hiện kế hoạch và giao chỉ tiêu thi hành án dân sự năm đã hoàn thành theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự và của Bộ Tư pháp.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.
1. Kết quả thi hành án dân sự.
Theo số liệu báo cáo thống kê của 8/8 Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và  cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tính từ 01/10/2011 đến 29/02/2012, kết quả thi hành án cụ thể như sau:
1.1. Tổng số phải thi hành:
Trong đó:
- Năm 2011 chuyển: 
- Thụ lý mới: 
- Số có điều kiện:
- Số chưa có điều kiện:
- Số uỷ thác:
1.2. Kết quả thi hành và giải quyết
- Xong hoàn toàn:
- Uỷ thác:  
- Đình chỉ + Miễn giảm:
- Trả đơn:  
1.3. Số còn phải thi hành:    
- Số hoãn thi hành thi hành:     
- Số tạm đình chỉ:
- Lý do khác:        
- Thi hành dở dang + chưa thi hành + thi hành đều:
2.865 việc
 
1.433 việc
1.432 việc
1.636 việc
1.164 việc
     65 việc
1.043 việc
   959 việc
     65 việc
     12 việc
       7 việc
1.822 việc
1.017 việc
4 việc
    136 việc
  
     665 việc 
= 210.237.870.000 đồng;
 
=  68.242.073.000 đồng;
= 141.995.797.000 đồng;
=   98.075.909.000đồng;
= 111.334.087.000đồng;
=        827.874.000đồng;
=   17.188.125.000 đồng
=   12.654.585.000đồng;
=        827.874.000đồng;
=      2.639.535.000đồng;
=      1.066.131.000đồng;
193.049.745.000đồng;
=    27.681.995.000đồng;
=         142.627.000đồng;
=    82.443.334.000đồng;
 
=    82.781.789.000đồng;
Tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc đạt 59,10% và về tiền thực thu đạt 13,30% trên số việc và tiền có điều kiện thi hành.
Qua 5 tháng công tác thi hành án dân sự, kết quả trên không cao, nguyên nhân do số việc và tiền thụ lý mới tăng nhanh với số tiền phải thi hành lớn, đặc biệt là những vụ việc về tín dụng. So với cùng kỳ năm 2011, số việc tăng 308 việc bằng 27,4% (cùng kỳ năm 2011 thụ lý mới là 1.124 việc), số tiền tương ứng tăng 64.718.380.000 đồng = 83,7% (05 tháng 2011 thụ lý mới 77.277.417.000 đồng so
với số thụ lý mới 05 tháng 2012 là 141.995.797.000 đồng).
So với năm 2011 thì tổng số tiền phải thi hành của 5 tháng 2012 chiếm 89,91% của cả năm 2011 (05 tháng 2012 phải thi hành là  210.237.870.000 đồng, còn  cả năm 2011 số tiền phải thi hành là 233.830.615.000 đồng ). Phần lớn các vụ việc thi hành án có liên quan đến Tín dụng, Ngân hàng và giá trị phải thi hành lớn. Mặt khác để xử lý được tài sản thế chấp, phải mất rất nhiều thời gian trong quá trình giải quyết thi hành án. Đặc biệt năm 2012 có thời gian nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn dài ngày, Luật thi hành án dân sự lại quy định chặt chẽ thời gian không được thực hiện việc cưỡng chế rất dài trong dịp Tết Nguyên đán (trước và sau Tết Nguyên đán 15 ngày không được cưỡng chế thi hành án theo quy định). Trong tháng 3 năm 2012, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm công tác thi hành án dân sự năm 2012.
2. Về công tác rà soát, phân loại việc thi hành án dân sự.
Cục Thi hành án dân sự luôn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc rà soát, phân loại án có điều kiện và án không có điều kiện một cách chính xác. Đồng thời tiến hành phân loại, tổng hợp các loại việc thi hành án: về đánh bạc, các loại việc về ma túy, các loại việc về tín dụng, các loại việc có thời gian 10 năm, các loại việc có thời gian từ 05 năm đến đủ 10 năm, có thời gian dưới 05 năm v.v.v, đến nay vẫn chưa thi hành được dứt điểm, để thấy rõ được thực trạng công tác của ngành Thi hành án dân sự tinh Bắc Ninh, tìm ra nguyên nhân và có giải pháp giải quyết, đẩy lùi lượng việc thi hành án còn tồn đọng. Kết quả phân loại án cụ thể như sau:
- Số việc có điều kiện thi hành:  1.636 việc/2.800 việc = 58,43%
- Số việc có chưa có điều kiện:   1.164 việc việc/2.800 việc = 41,57%
- Số tiền có điều kiện thi hành:  98.075.909.000 đồng/209.409.996.000 đồng = 46,82%
- Số tiền chưa có điều kiện thi hành:  111.334.087.000đồng/209.409.996.000 đồng = 53.18%
- Số việc về tín dụng: 133 việc (4,75%)  =   92.357.312.000 đồng (44,11%)
- Số việc về đánh bạc: 274 việc (9,78%)   =    6.704.131.000 đồng  (3,20%)
- Số việc về ma túy: 413 việc (14,75%)   =   4.919.167.000 đồng (2,34%)
- Số việc trên 10 năm: 124 việc (4,42%)  =   3.097.945.000 đồng (1,47%)
- Số việc từ 05 năm đến 10 năm: 292 việc (10,42%) =    4.787.803.000 đồng (2,28%)
3. Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành.
Công tác tổ chức, cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định mọi vấn đề của một đơn vị. Có ổn định tổ chức và cán bộ mới đảm bảo tốt hoạt động của cơ quan, đơn vị. Từ nhận thức đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh luôn coi trọng công tác tổ chức và cán bộ trong ngành. Với 101 biên chế được giao, tám Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc, ba phòng tham mưu chuyên môn, tháng 2 năm 2012 Cục Thi hành án tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ của ngành 2012. Hiện nay tám Chi cục trực thuộc cơ bản đã đủ cán bộ Lãnh đạo, gồm Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng, trong đó chỉ còn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình đang chờ kiện toàn Phó chi cục trưởng do điều động đồng chí Phó Chi cục làm Phó Chi cục trưởng huyện khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Ngành. Đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp bổ nhiệm lại nhiệm kỳ thứ hai đối với hai Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị rà soát lập danh sách công chức học lớp nguồn Chấp hành viên  khóa 12 năm 2012.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự về quy hoạch Lãnh đạo các cấp của Ngành thi hành án dân sự địa phương. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã hoàn thành quy hoạch Lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc năm 2011, giai đoạn 2012 – 2015.
Ngoài ra, theo yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ tư pháp, đã nhận xét cán bộ để Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định điều động cán bộ về công tác tại Tổng cục theo thẩm quyền. Nâng lương thường xuyên, rà soát, thực hiện chế độ thâm niên và giải quyết chế độ, chính sách khác đối với cán bộ - công chức trong ngành.
4. Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án.
4.1. Về công tác kiểm tra thi hành án:
Công tác kiểm tra về thi hành án dân sự có vai trò hết sức quan trọng đối với việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị. Để tham mưu lãnh đạo Cục có biện pháp quản lý điều hành đúng, công tác kiểm tra phải thực sự, sâu sát, cụ thể, đồng thời qua kiểm tra phát hiện những bất cập trong quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như những bất cập trong các quy định của pháp luật, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và kiến nghị đối với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tháng 3/2012 Cục thi hành án dân sự đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 6 tháng đầu năm đối với 08/08 Chi cục trực thuộc, trong đó 05 Chi cục tự kiểm tra và báo cáo kết quả, Cục thi hành án dân sự trực tiếp kiểm tra đối với 03 Chi cục trực thuộc, gồm: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lương tài; huyện Gia Bình; huyện Tiên Du.
4.2. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự là công việc phức tạp, nhạy cảm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án gắn liền với việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục công dân tự nguyện thi hành và thực hiện đúng pháp luật. Do đó Cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp (tỉnh và huyện) luôn thực hiện tốt việc tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Từ đầu năm đến nay đơn, thư khiếu nại, tố cáo không nhiều, các đơn, thư chủ yếu đều liên quan tới việc thi hành án. Hiện các đơn, thư đã được xem xét, giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài không có.
Tổng số đơn, thư tiếp nhận trong 5 tháng năm 2012 là 21 đơn (18 việc), trong đó đã giải quyết theo quy định, không còn đơn thư nào cần giải quyết, cụ thể:
- Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp nhận 07 đơn (07việc): Đã giải quyết xong 01 đơn (01việc); chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền 06 đơn (06 việc);
- Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện tiếp nhận 14 đơn (11 việc): Đã giải quyết xong 13 đơn (10 việc), còn 01 đơn (01 việc) đang giải quyết.
5. Về các công tác khác.
Kết quả công tác thi hành án dân sự đánh dấu thực chất những bản án, quyết định của Toà án và cơ quan có thẩm quyền được thi hành trên thực tế, quyền và  lợi ích hợp  pháp  của công dân, cơ quan, tổ chức và Nhà nước mới được đảm bảo. Từ nhận thức đó ngành Thi hành án dân sự đã đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành một cách sâu sát, cụ thể, quyết liệt, xây dựng lề lối làm việc một cách chuyên nghiệp, khoa học, nâng cao năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cục thi hành án đã chỉ đạo các đơn vị và chi cục trực thuộc, xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015, theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị. Đăng ký thi đua và Ký giao ước thi đua Khu vực tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ năm 2012.
Công tác Văn phòng, kế toán, tài chính, được thực hiện tốt, đảm bảo trang bị, phương tiện, đời sống và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức toàn ngành, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chung của ngành. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê của ngành và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, phục vụ tốt cho công tác tham mưu và chỉ đạo điều hành hoạt động trong toàn ngành.
Mục tiêu tăng cường nghiên cứu khoa học và tuyên truyền phổ biến pháp luật, Cục thi hành án dân sự tỉnh được sự phối hợp của Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, đã tổ chức Hội thảo khoa học“ Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” đã thu được những kết quả tốt.
Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Bắc Ninh đã được kiện toàn, thành lập bước đầu đi vào hoạt động. Ở tỉnh Ban chỉ đạo thi hành án dân sự mới được kiện toàn, đang xây dựng quy chế làm việc, dự kiến trong tháng 3 năm 2012.
III. Khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh giải pháp, kiến nghị.
1. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Qua 5 tháng công tác thi hành án dân sự, kết quả còn thấp: Tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc đạt 59,10% và về tiền thực thu đạt 13,30% trên số việc và tiền có điều kiện thi hành. Kết quả trên do những nguyên nhân sau:
1.1. Công tác thi hành án dân sự 05 tháng vừa qua rơi vào thời gian nghỉ Tết nguyên đán. Luật thi hành án dân sự lại quy định chặt chẽ thời gian không được thực hiện việc cưỡng chế rất dài trong dịp Tết Nguyên đán (trước và sau Tết Nguyên đán 15 ngày không được cưỡng chế thi hành án theo quy định).
1.2. Do số việc và tiền thụ lý mới tăng nhanh với số tiền phải thi hành lớn. So với cùng kỳ năm 2011, số việc tăng 308 việc bằng 27,4% (thụ lý mới 05 tháng 2012 là 1.432 việc so với số thụ lý mới 05 tháng năm 2011 là 1.124 việc ), số tiền thụ lý mới tương ứng tăng 64.718.380.000 đồng = 83,7% (thụ lý mới 05 tháng 2012 là 141.995.797.000 đồng  so với 05 tháng 2011 thụ lý mới 77.277.417.000
đồng).
So với năm 2011 thì tổng số tiền phải thi hành của 5 tháng 2012 chiếm 89,91% cả năm 2011 (05 tháng 2012 phải thi hành là  210.237.870.000 đồng, còn  cả năm 2011 số tiền phải thi hành là 233.830.615.000 đồng ).
Phần lớn các vụ việc thi hành án có liên quan đến Tín dụng, Ngân hàng và giá trị phải thi hành lớn (chiếm 4,75% về việc và 44,11% về tiền trong tổng số việc và tiền phải thi hành) đang trong quá trình  xử lý tài sản bảo đảm. Mặt khác để xử lý được tài sản thế chấp, phải mất rất nhiều thời gian và hiệu quả thấp do tài sản bảo đảm thường có giá trị thấp hơn khoản tiền phải thi hành án lại rất khó bán đang trong quá trình  xử lý tài sản bảo đảm.
Bên cạnh đó số việc và tiền về ma túy, đánh bạc còn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số việc và tiền phải thi hành: chiếm 24,53% về việc và 5,54% về tiền; số việc và tiền từ 05 năm trở lên chưa thi hành xong chiếm 14,84% tổng số việc phải thi hành. Đây là những vụ việc không có khả năng thi hành trong khi đó Luật Thi hành án và các văn bản hướng dẫn quy định điều kiện miễn, giảm thi hành án rất chặt chẽ nên vì vậy dẫn tới tình trạng tồn đọng kéo dài.
1.3. Về thể chế và các quy định pháp luật.
- Các quy định về kê biên, cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là quy định về bán đấu giá tài sản thi hành án không phù hợp, theo đó tài sản của người phải thi hành án khi được bán đấu giá nếu không có người mua thì Chấp hành viên ra quyết định hạ giá cho đến khi có người mua tài sản hoặc không được thấp hơn chi phí cưỡng chế, xử lý tài sản. Quy định này khiến cho việc thi hành án kéo dài, làm chậm tiến độ, kết quả công tác thi hành án dân sự, đồng thời gây thiệt hại cho người phải thi hành án khi tài sản của họ bị giảm giá nhiều lần, nhiều khi thấp hơn giá trị thực của tài sản;
- Các quy định về điều kiện thi hành 1/20 nghĩa của người phải thi hành án vụ miễn giảm thi hành án dẫn tới nhiều vụ việc không thể giải  quyết được và bị tồn đọng kéo dài;
- Việc chỉ đạo, điều hành một số mặt còn chưa hợp lý, đặc biệt là việc giao chỉ tiêu thi hành án còn cao chưa phù hợp với thực tế của địa phương, việc ban hành Kế hoạch công tác chung của Ngành còn chậm gây khó khăn cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác của cơ quan thi hành án dân sự địa phương gặp nhiều khó khăn.....
- Công tác tổ chức cán bộ thực hiện còn chậm, chậm tổ chức thi tuyển và bổ nhiệm Chấp hành hành viên đối với số cán bộ đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ; chuyển đổi Chấp hành viên cấp tỉnh và cấp huyện sang ngạch Chấp hành viên trung cấp và cao cấp chưa thực hiện xong; chế độ, chính sách đối với chuyên viên, công chức khác trong ngành còn
III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về miễn, giảm thi hành án theo hướng xóa bỏ một số điều kiện miễn, giảm đặc biệt là quy định về việc yêu cầu đương sự phải nộp 1/20 nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 61 Luật thi hành án dân sự 2008 và Nghị định số 58 ngày 13/7/2009 của chính phủ mới được xét miễn, giảm; các quy định về bán cưỡng chế, bán đấu giá tài sản;
2. Sớm triển khai Đề án xử lý án tồn đọng, đối với những vụ việc từ đủ 05 năm trở lên không có khả năng thi hành cần có Nghị quyết của Quốc hội xóa bỏ nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định;
3. Nhanh chóng thực hiện chuyển đổi, bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy định mới của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành;
4. Bổ sung biên chế, tăng cường chế độ, cơ sở vật chất, kinh phí cho các cơ quan Thi hành án dân sự;
5. Nghiên cứu giao chỉ tiêu thi hành án, đặc biệt là chỉ tiêu giảm số lượng việc và tiền chuyển năm sau cho sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
Trên đây là báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2012, hoạt động thi hành án dân sự trong 5 tháng công tác thi hành án dân sự năm 2012 và một số đề xuât, kiến nghị, đề xuất của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh./.
 
Nơi nhận:
- Tổng cục Thi hành án (B/c);
- Đoàn Kiêm tra (B/c)
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn;
- Các Chi cục THADS thuộc tỉnh ;
- Lưu VT,TH.
                    CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
                     Nguyễn An Ly
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thi hành, án dân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trụ sở của Cục tại số 2 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ cấu...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP