23:14 EDT Thứ hai, 03/08/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 66


Hôm nayHôm nay : 10520

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40563

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13992901

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN » Báo cáo - Thống kê

Báo cáo Kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Thứ ba - 01/05/2012 22:38
Báo cáo Kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Báo cáo Kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm và Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Trên cơ sở Kế hoạch công tác của Tổng cục thi hành án dân sự năm 2012, căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương, ngay từ đầu năm Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch công tác của toàn Ngành và chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục thi hành án dân sự lập Kế hoạch công tác năm của đơn vị và tích cực triển khai thực hiện


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
   

Số: 163 /BC- CTHADS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 
Bắc Ninh, ngày 30  tháng 03  năm 2012

 
BÁO CÁO
Kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm và  
Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

 
   
Trên cơ sở Kế hoạch công tác của Tổng cục thi hành án dân sự năm 2012, căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương, ngay từ đầu năm Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch công tác của toàn Ngành và chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục thi hành án dân sự lập Kế hoạch công tác năm của đơn vị và tích cực triển khai thực hiện
       Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự  6 tháng đầu năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2012 của tỉnh như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THADS 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
1. Kết quả thi hành án dân sự và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
1.1. Kết quả thi hành án dân sự
- Kết quả thi hành án từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/3/2012
Tổng số việc phải thi hành là  3.048 việc, tăng 230 việc so với cùng kỳ năm 2011 = 8,1% (số thụ lý mới 1.697 việc, tăng 345 việc so với cùng kỳ năm 2011), bao gồm:
+ 1.868 việc có điều kiện thi hành (61,2 %).
+ 1.180 việc chưa có điều kiện thi hành (38,8%).
Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong hoàn toàn 1.228 việc/1.868 việc, đạt 65,7 %; tăng 185 việc = 17,7 % so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng số tiền phải thu là 221 tỷ 147 triệu 381 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thu 113 tỷ 156 triệu 662 nghìn đồng (51,1 %), số chưa có điều kiện thu 107 tỷ 990 triệu 719 nghìn đồng (48,9 %).
 Đã thu được 15 tỷ 263 triệu 362 nghìn đồng, đạt 13,4 % số tiền có điều kiện thu; giảm so với cùng kỳ năm 2011 là  6 tỷ 456 triệu 118 nghìn đồng =  - 29,7%.
Số lượng án tồn đọng: Tổng số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau là 1.735 việc.Trong đó số việc không có điều kiện là 1.163 việc (Hoãn 1.029 việc, tạm đình chỉ 04 việc, lý do khác 130 việc).  Số việc có điều kiện thi hành đang trong quá trình giải quyết là 572 việc
          Tình hình xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác năm 2012:
          Trên cơ sở công văn chỉ đạo số 2723/TCTHADS-VP ngày 02/08/2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 541/CV-CTHADS ngày 05/09/2012 chỉ đạo các Phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự thuộc tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiến hành xây dựng báo cáo tổng kết năm công tác 2011 và xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012, Trong đó yêu cầu dự kiến chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2012 với phương châm không thấp hơn năm 2011.
          Ngày 28/9/2011 Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn số 3455/TCTHADS chỉ đạo việc tổ chức tổng kết công tác năm 2011, đồng thời dự kiến tạm giao chỉ tiêu thi hành án cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, yêu cầu xây dựng và triển khai kế hoạch công tác 2012. Trên cơ sở đó Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác năm 2012 và dự kiến tạm giao chỉ tiêu Thi hành án dân sự đối với các đơn vị trong Ngành.
          Trên cơ sở Quyết định số 301/QĐ-BTP ngày 29/2/2012 Bộ Tư pháp và Quyết định số 94 /QĐ-TCTHADS của Tổng Cục Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu cho Ngành Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-CTHADS và Công văn số 111/CV-CTHADS ngày 06/03/2012 giao chỉ tiêu và yêu cầu triển khai thực hiện đối với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (89% về việc và 74% về tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành...)
Kết quả phân loại án:
Cục Thi hành án dân sự luôn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc rà soát, phân loại án có điều kiện và án không có điều kiện một cách chính xác; đồng thời tiến hành phân loại, tổng hợp các loại án về đánh bạc, các loại án về ma túy, các loại án về tín dụng, án trên 10 năm, án từ 05 năm đến đủ 10 năm, án dưới 05 năm..v.v.v để thấy rõ được thực trạng công tác của Ngành, tìm ra nguyên nhân và có giải pháp giải quyết, đẩy lùi án tồn đọng. Kết quả phân loại án cụ thể như sau:
- Số việc có điều kiện thi hành:  1.868 việc = 61,2 %.
- Số việc có chưa có điều kiện: 1.180 việc = 38,8%.
- Số tiền có điều kiện thi hành:  113.156.662.000 đồng  = 51,1%
- Số tiền chưa có điều kiện thi hành: 107. 990.719 nghìn đồng = 48,9 %.
- Số việc về tín dụng: 133 việc (4,3%)  =   92.357.312.000 đồng (41,76%)
- Số việc về đánh bạc: 274 việc (8,9%)   =    6.704.131.000 đồng  (3,0%)
- Số việc về ma túy: 413 việc (13,5%)   =   4.919.167.000 đồng (2,2%)
- Số việc trên 10 năm: 124 việc (4,0%)  =   3.097.945.000 đồng (1,4%)
- Số việc từ 05 năm đến 10 năm: 292 việc (9,5%) =    4.787.803.000 đồng (2,1%)
Kết quả phân loại việc và tiền nêu trên phản ánh rõ thực trạng công tác thi hành án dân sự của tỉnh Bắc Ninh. Tỷ việc và tiền có điều kiện chiếm tỷ lệ cao hơn số việc và tiền chưa có điều kiện thi hành (Tỷ lệ việc có điều kiện là 61,2 % so với tỷ lệ việc chưa có điều kiện là  38,8 %; Tỷ lệ tiền có điều kiện thi hành là 51,1% so với tỷ lệ việc chưa có điều kiện thi hành là 48,9%)
 Tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012.
Kết quả  thi hành án 6 tháng năm chưa đạt chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự giao cho các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh là 94% về việc và 89% về tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành. Nguyên nhân do số việc và tiền thụ lý mới tăng nhanh với số tiền phải thi hành lớn, đặc biệt là những vụ việc về tín dụng. So với cùng kỳ năm 2011, số việc thụ lý mơi tăng 301 việc bằng 26,7% (cùng kỳ năm 2011 thụ lý mới là 1.124 việc), số tiền tương ứng tăng 76.324.492.000 đồng = 91,5% (06 tháng 2011 thụ lý mới 83.368.831.000).
So với năm 2011 thì tổng số tiền phải thi hành của 6 tháng 2012 chiếm 94,5% cả năm 2011 (06 tháng 2012 phải thi hành là  221.147.371.000 đồng, còn  cả năm 2011 số tiền phải thi hành là 233.830.615.000 đồng ). Phần lớn các vụ việc thi hành án có liên quan đến tín dụng, ngân hàng và giá trị phải thi hành lớn. Mặt khác để xử lý được tài sản thế chấp, phải mất rất nhiều thời gian trong quá trình  giải quyết thi hành án. Đặc biệt năm 2012 có thời gian nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn dài, Luật thi hành án dân sự lại quy định chặt chẽ thời gian không được thực hiện việc cưỡng chế rất dài trong dịp Tết Nguyên đán (trước và sau Tết Nguyên đán 15 ngày không được cưỡng chế thi hành án theo quy định). Trong tháng 3 năm 2012, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm công tác thi hành án dân sự năm 2012.
Tình hình, kết quả tổ chức cuỡng chế thi hành án
Đã ban hành 50 Quyết định cưỡng chế các loại. Trong đó: Cục Thi hành án dân sự tỉnh 06 Quyết định, các Chi cục 44 Quyết định.
Kết quả:  07 Quyết định sau khi ban hành đương sự tự nguyện thi hành không phải tổ chức cưỡng chế; 31 Quyết định được tổ chức thực hiện thành công; 08 Quyết định đã ban hành nhưng chưa đến thời gian thực hiện tính đến thời điểm báo cáo;  04 Quyết định tổ chức thực hiện chưa thành công. Nhìn chung việc cưỡng chế tuân thủ đúng các quy định của pháp luật nên không xảy ra vụ việc bức xúc nào, đồng thời hạn chế đơn thư khiếu nại của các bên
Về kết quả lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án.
+ Số vụ việc đề nghị xét miễn, giảm 17 việc, với số tiền 97.816.000 đồng
+ Đã xét miễn, giảm được 9 việc, với số tiền là ba mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng, trong đó miễn 6 việc, với số tiền 29  triệu chín trăm tám mươi tư nghìn đồng; giảm 03 việc , với số tiền 7 triệu tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng.
+ Còn 08 việc với số tiền 59.966.000 đồng đã đề nghị và Tòa án đang xem xét giải quyết
Về phối hợp với Tòa án để giải quyết khó khăn, vướng mắc do án tuyên không  rõ, không thi hành được do án tuyên không rõ, không thi hành được. Nhìn chung số bản án có sai sót không nhiều. Chủ yếu là trường hợp bản án nhầm lẫn, thiếu sót nhỏ do lỗi kỹ thuật. Cơ quan Thi hành án đã kịp thời yêu cầu Tòa án giải thích trả lời để tổ chức thi hành được đúng thời hạn.
1.2. Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
Về tình hình chung, Cục thi hành án luôn quán triệt và chỉ đạo các đơn vị và Chấp hành viên, cán bộ thi hành án nâng cao ý thức trách nhiệm, tôn trọng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của công dân  theo pháp luật, thực hành tốt chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; kết hợp giữa việc tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án với giáo dục thuyết phục. Chính vì vậy không để xảy ra tình trạng bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều. Các trường hợp có đơn thư khiếu nại đều được nghiên cứu, xác minh và giải quyết đầy đủ, triệt để theo đúng quy định của pháp luật.
- Công tác tiếp công dân Cục thi hành án dân sự tỉnh cũng như các Chi cục đều có lịch phân công lãnh đạo và cán bộ trực tiếp dân tại trụ sở để tiếp thu và giải quyết những yêu cầu, thắc mắc của người dân. Những trường hợp thuộc thẩm quyền sẽ được thụ lý giải quyết theo quy định; những trường hợp không thuộc thẩm quyền được giới thiệu, hướng dẫn tận tình để người dân phản ánh với cơ quan có thẩm quyền đúng theo quy định..
- Tổng số đơn, thư tiếp nhận: 39 đơn = 25 việc (23 việc khiếu nại, 02 việc tố cáo), đã giải quyết theo quy định, cụ thể:
- Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp nhận 21 đơn = 12 việc: Đã giải quyết xong 11việc; chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền 01 đơn = 01 việc;
- Các Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện tiếp nhận 18 đơn = 13 việc. Đã giải quyết xong 11 việc.
Tổng số còn 02 việc khiếu nại đang giải quyết theo thẩm quyền.
- Các đơn, thư đã được xem xét, giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài không có.
2. Công tác tổ chức, cán bộ
- Tổng số biên chế của địa phương: đã thực hiện 95/101chỉ tiêu được giao (trong đó Cục Thi hành án dân sự tỉnh 22 biên chế; các Chi cục Thi hành án dân sự 73 biên chế)
Trong đó:
+ Số lượng Lãnh đạo Cục: 04 (Cục trưởng và 03 Phó Cục trưởng);
+ Các Phòng chuyên môn thuộc Cục: 07 (Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: 02 lãnh đạo gồm 01 Phó phòng phụ trách và 01 Phó phòng; Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm Trưởng phòng và 02 Phó phòng), còn thiếu 01 Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
 Các Chi cục đã kiện toàn đủ chức danh Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng đối  với 8/8 Chi cục cấp huyện;
+ Số Chấp hành viên: Tổng số 40 (cao cấp: 0, trung cấp: 07, sơ cấp: 33), Thẩm tra viên: 08 (Cục THADS 03, các Chi cục 05); Kế toán: 10 (Cục THADS 02, các Chi cục THADS 08);
- Công tác tổ chức thi tuyển công chức, tuyển dụng cán bộ. Trong 06 tháng đầu năm 2012 đơn vị chưa tổ chức tuyển dụng công chức mới, đã quyết định tiếp nhận 01 cán sự từ Chi cục thi hành án dân sự huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum về công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức: xây dựng kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ngành, cử 01 đồng chí đi học cao cấp chính trị và 01 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; đã cử 08 cán bộ đã học lớp đào tạo Chấp hành viên tại Học viện Tư pháp thi tuyển Chấp hành viên do Bộ Tư pháp tổ chức và đã đạt kết quả tốt.
- Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hành nghiêm chỉnh nền nếp, kỷ luật công tác và đạo đức nghề nghiệp công chức nên không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam.
3. Công tác quản lý kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động thi hành án dân sự
- Tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về nội dung chi, mức chi, nguồn kinh phí thực hiện cưỡng chế thi hành án, thủ tục tạm ứng, hoàn tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án, lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí cưỡng chế THADS: Đơn vị đã triển khai thông tư này tới các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, nắm bắt kịp thời  và thực hiện đúng theo các nội dung quy định tại Thông tư.
- Công tác thu nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự: Thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và Công văn số 692/THA-KHTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp.
- Về công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản: Đơn vị đã triển khai và thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17 tháng 1 năm 2011 về việc phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự. Cục Thi hành án tỉnh đã thực hiện phân bổ dự toán, quản lý, giám sát, thẩm tra, thẩm định phê duyệt quyết toán theo thẩm quyền. Hàng năm các đơn vị thu chi trên tinh thần tiết kiệm chống lãng phí nên đã tiết kiệm được từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức. Đối với tài sản và kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản cũng giao về cấp huyện theo quy định của Bộ Tư pháp.
- Về triển khai dự toán ngân sách năm 2012: Cục Thi hành án tỉnh đã phân bổ giao dự toán cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc theo đúng định mức của Bộ Tư pháp giao và thực hiện công khai dự toán ngân sách được giao tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, công khai theo đúng nội dung và hình thức theo quy định tại Quyết định số 192/2004 ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong đơn vị như chế độ tiền lương, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp công vụ...
4. Công tác quản lý, chỉ đạo và phối hợp trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương
       4.1. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được các Cấp uỷ Đảng và Chính quyền ở địa phương quan tâm tạo điều kiện, đặc biệt trong việc kiện toàn bộ máy Lãnh đạo Cục thi hành án và các Chi cục thi hành án theo Nghị định 74/2009/NĐ-CP. Đến nay 8/8 Chi cục Thi hành án dân sự cấp  huyện đã được kiện toàn đủ Chi cục trưởng và Chi cục Phó; Cục Thi hành án dân sự tỉnh còn thiếu 01 lãnh đạo Phòng chuyên môn
4.2. Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục quan tâm tới công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án đều được mời dự họp và trả lời chất vấn khi có yêu cầu. Hằng tháng, hằng quý cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và huyện đều gửi báo cáo đầy đủ tới Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân. Điều này giúp cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nắm sát tình hình hoạt động của cơ quan thi hành án, những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc của Ngành, từ đó có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thi hành án nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác.
4.3. Công tác phối kết hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan được chú trọng, tăng cường. Các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng thuận, quan tâm phối hợp tích cực của các cấp Ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và các cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền các cấp. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã cùng với Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp tạo cơ sở để các cơ quan thi hành án dân sự duy trì quan hệ phối hợp với các cơ quan ổn định, thường xuyên, đem lại hiệu quả cao. Sự phối hợp giữa cơ quan Thi hành án với các cơ quan chuyên môn như Tài nguyên và môi trường, tài chính, xây dựng, ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện tốt, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thi hành án hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “ Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” thu được những kết quả tốt, thu hút sự tham gia của nhiều ngành
4.4. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục; công tác tập huấn, bồi duỡng nghiệp vụ; công tác tự kiểm tra và kiểm tra đối với cấp dưới.
        Trong 6 tháng đầu năm 2012 Cục Thi hành án đã tiến hành kiểm tra đối các Cơ quan Thi hành án dân sự 5 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện (5/8 đơn vị). Sau kiểm tra đều có văn bản kết luận đánh giá những ­ưu điểm và chỉ ra những tồn tại về các mặt trong công tác nghiệp vụ và yêu cầu đơn vị phải báo cáo kết quả khắc phục trong một thời hạn nhất định. Nhìn chung tất cả những sai sót, vi phạm của các đơn vị trong quá trình kiểm tra phát hiện về cơ bản các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc, khắc phục ngay. Cục đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác đối với 03 Chi cục trong tháng 4/2012 và yêu cầu 05 Chi cục tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Cục.
          Đối với những vụ việc phức tạp, vướng mắc các đơn vị cấp huyện xin ý kiến chỉ đạo đều được hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Những văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, của Tổng cục thi hành án dân sự đều được triển khai hướng dẫn thực hiện đầy đủ.
4.5. Hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tại địa phương.
- Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh theo Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 04/02/2012 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh. Ban chỉ đạo thi hành án đã họp và thảo luận để thông qua Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; bàn và đưa ra phương hướng giải quyết một số vụ việc khó khăn phức tạp.
5. Một số mặt công tác khác
5.1. Kết quả hoạt động kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân đối với công tác thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và huyện đã tiến hành kiểm sát đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh và 8/8 Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện. Qua kiểm sát cho thấy không có những sai sót, vi phạm lớn trong công tác thi hành án dân sự, những thiếu sót được chỉ rõ để cơ quan thi hành án khắc phục kịp thời
5.2. Công tác thi đua, khen thưởng. Ngay từ đầu năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Ngành đã tiến hành tổng kết công tác thi đua năm 2011 và xây dựng phương hướng, Kế hoạch và phát động phong trào thi đua trong Ngành năm 2012. Đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành đăng ký thi đua; đồng thời, việc tổ chức thi đua thường xuyên được đôn đốc, kiểm tra theo Kế hoạch.
5.3. Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng.
Cục thi hành án đã sớm thực hiện và chỉ đạo các phòng chuyên môn cũng như các Chi cục xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị. Đây là cơ sở đảm bảo cho hoạt động của các đơn vị được nền nếp, khoa học và công khai, minh bạch. Hoạt động của các đơn vị không để xảy ra hiện tượng tham nhũng, tiêu cực.  
5.4. Hoạt động của đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan được duy trì thường xuyên, tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào của cấp trên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành.
6.  Đánh giá chung: Công tác thi hành án dân sự của tỉnh Bắc Ninh được tiến hành một cách đồng bộ; công tác xây dựng thể chế, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành ngày càng được hoàn thiện, công tác báo cáo, thống kê tổng hợp, công tác tài chính kế toán đi vào nền nếp đạt hiệu quả tốt. Đặc biệt công tác thi hành án được chỉ đạo đi vào thực chất, kết quả phân loại án được cụ thể, phản án đúng thực tiễn công tác của địa phương. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt và hiệu quả giúp hoạt động của ngành được thuận lợi, tạo tâm lý phấn khởi trong toàn thể cán bộ công chức của ngành. Tuy nhiên qua kết quả công tác nghiệp vụ còn thấp: Tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc đạt 65,7% và về tiền thực thu đạt 13,4% trên số việc và tiền có điều kiện thi hành, chưa đạt chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
7. Những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự và nguyên nhân
7.1. Số lượng việc thi hành án tăng nhanh với lượng tiền lớn, tính chất phức tạp gây ra những khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành.
7.2. Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định chưa hợp lý gây nên những khó khăn trong thực tiễn hoạt động của cơ quan thi hành án, hạn chế hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương:
7.3. Các quy định về kê biên, cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là quy định về bán đấu giá tài sản thi hành án không phù hợp, theo đó tài sản của người phải thi hành án khi được bán đấu giá nếu không có người mua thì Chấp hành viên ra quyết định hạ giá cho đến khi có người mua tài sản hoặc không được thấp hơn chi phí cưỡng chế, xử lý tài sản. Quy định này của Luật thi hành án dân sự 2008 khiến cho việc thi hành án kéo dài, làm chậm tiến độ, kết quả công tác thi hành án dân sự, đồng thời gây thiệt hại cho người phải thi hành án khi tài sản của họ bị giảm giá nhiều lần, thấp hơn giá trị thực của tài sản rất nhiều lần.
7.4. Số việc về ma tuý, cờ bạc nhiều, không có điều kiện thi hành.Trong khi đó các quy định về điều kiện miễn, giảm thi hành án lại rất cứng, đặc biệt quy định đối với những việc có giá trị thi hành từ trên 5.000.000 đồng trở lên người phải thi hành án phải nộp 1/20 nghĩa vụ mới được xét miễn, giảm khiến cho việc giảm số lượng việc theo chỉ tiêu được giao gặp nhiều khó khăn.
7.5. Việc chỉ đạo, điều hành một số mặt còn chưa hợp lý, đặc biệt là việc giao chỉ tiêu thi hành án chưa phù hợp với thực tế của địa phương, việc ban hành Kế hoạch công tác chung của Ngành còn chậm tạo nên khó khăn cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác của cơ quan thi hành án dân sự địa phương gặp nhiều khó khăn.
7.6. Trong công tác tổ chức cán bộ. Việc chuyển đổi Chấp hành viên cấp tỉnh và cấp huyện sang ngạch Chấp hành viên sơ cấp, trung cấp và cao cấp thực hiện chậm, gây khó khăn cho việc luân chuyển, điều động và sử dụng cán bộ; việc bổ nhiệm số cán bộ nguồn Chấp hành viên đã qua thi tuyển chưa được thực hiện đã không bổ sung được đội ngũ cán bộ chính làm công tác thi hành án dân sự.
Chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác thi hành án chưa đồng đều, đặc biệt là chế độ thâm niên Ngành không tính đến số cán bộ, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ mà mới chỉ quy định đối tượng đã đủ 05 năm làm Chấp hành viên, thư ký thi hành án mới được thụ hưởng. Việc cấp phát kinh phí năm 2011 chưa có kinh phí cấp thâm niên Ngành. Vì vậy chưa động viên, khuyến khích được nhiều cán bộ công chức yên tâm công tác và tích cực trong công việc.
     Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và hạn chế, tồn tại
Những khó khăn, vướng mắc trên đây đã phần nào làm hạn chế kết quả công tác thi hành án dân sự của tỉnh Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm 2012. Có thể thấy rõ những nguyên nhân của tình trạng trên như sau:
1. Hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự còn chưa được hoàn thiện, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thi hành còn chậm và nhiều quy định còn chưa hợp lý như quy định về miễn, giảm thi hành án, bán đấu giá tài sản .v.v.v. 
2. Về chủ quan, việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, đặc biệt là các quy định về chuyển đổi Chấp hành viên, Thư ký thi hành án khiến cho việc sử dụng, luân chuyển cán bộ gặp nhiều khó khăn. Việc bổ nhiệm số Chấp hành viên đã thi tuyển chưa được thực hiện. Các quy định về tổ chức bộ máy cũng còn nhiều bất cập như quy định về cơ cấu cấu trực thuộc và chức danh lãnh đạo của Cục và các Chi cục còn chưa đầy đủ và rõ ràng.
3. Kinh phí cho hoạt động của Ngành còn chưa theo kịp thị trường,quy định về chế độ thâm niên nghề mới chỉ tính tới các cán bộ đã đủ 5 năm làm Chấp hành viên mà chưa tính tới những cán bộ công chức khác nên chưa động viên được  họ yên tâm và tích cực hơn trong công tác. Việc cấp kinh phí xây dựng, nâng cấp trụ sở cơ quan thi hành án chưa được thực hiện đã không đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới; trang phục mới của Ngành còn chậm được thực hiện.v.v.v
 
 
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 VÀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm năm 2012
- Tăng cường, chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương công tác đối với các đơn vị và cán bộ, công chức trong Ngành;
- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2012. Tiếp tục rà soát việc phân loại án, lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thi hành án đối với các vụ việc đủ điều kiện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, đặc biệt là trại giam trong công tác đặc xá để đôn đốc yêu cầu người phải thi hành án và người thân của họ thi hành án.
- Triển khai thực hiện đề án công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và nghiệp vụ của Ngành;
     - Công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự từ Cục đến các Chi cục, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ công chức cho phù hợp; Thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định của Ngành
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự; chỉ đạo các Chi cục giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp;
2. Một số đề xuất, kiến nghị
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về miễn, giảm thi hành án theo hướng xóa bỏ một số điều kiện miễn, giảm đặc biệt là quy định về việc yêu cầu đương sự phải nộp 1/20 nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 61 Luật thi hành án dân sự 2008 và Nghị định số 58 ngày 13/7/2009 của chính phủ mới được xét miễn, giảm; sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý tài sản cho phù hợp;
- Thực hiện xong chuyển đổi, bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Kế hoạch công tác Ngành phải được ban hành sớm từ đầu năm để các cơ quan Thi hành án địa phương làm căn cứ xây dựng và sớm triển khai Kế hoạch của mình, hoàn thành được nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao;
- Nghiên cứu giao chỉ tiêu thi hành án, đặc biệt là chỉ tiêu giảm số lượng việc chuyển năm sau cho sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thực tế chỉ tiêu giao cho các cơ quan thi hành án năm 2012 còn cao;
- Đề nghị nâng cấp và xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan thi hành án cho tương xứng với vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án;
- Thành lập Phòng Tổ chức cán bộ  trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Văn phòng để tránh chồng chéo, chậm chạp trong quá trình quản lý tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ được kịp thời;
- Bộ và Tổng cục nên nghiên cứu đề nghị Chính Phủ sớm chọn ngày truyền thống của Ngành để nâng cao ý thức tự hào nghề nghiệp cho cán bộ công chức Ngành thi hành án.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm, những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012./.
 
Nơi nhận:
- Tổng cục THADS – Bộ TP (để B/cáo)
- Nội chính Tỉnh Ủy (để B/cáo);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Nội chính UBND tỉnh (để B/cáo)
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn;
- Các Chi cục cấp huyện;
- Lưu VT, TH.
                        CỤC TRƯỞNG
 
                   (đã ký)
 
                        Nguyễn An Ly
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP