23:22 EDT Thứ hai, 03/08/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 69


Hôm nayHôm nay : 10520

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40660

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13992998

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN » Báo cáo - Thống kê

Báo cáo HĐND về công tác thi hành án dấn sự năm 2011 và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012

Thứ ba - 01/05/2012 22:24
Báo cáo HĐND về công tác thi hành án dấn sự năm 2011 và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012

Báo cáo HĐND về công tác thi hành án dấn sự năm 2011 và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012

Theo quy định của Bộ Tư pháp năm công tác thi hành án dân sự được tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2011. Điểm nổi bật trong năm công tác thi hành án dân sự 2011 là số lượng việc phải thi hành án tăng ngày càng nhiều, nhất là số tiền phải thi hành án tăng lên nhanh chóng.TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số: 685/BC-CTHADS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
Bắc Ninh, ngày 25  tháng 11  năm 2011

 
BÁO CÁO
CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  NĂM 2011
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012

 
   
1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.Theo quy định của Bộ Tư pháp năm công tác thi hành án dân sự được tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2011. Điểm nổi bật trong năm công tác thi hành án dân sự 2011 là số lượng việc phải thi hành án tăng ngày càng nhiều, nhất là số tiền phải thi hành án tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là số việc thi hành án về tín dụng của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng có số lượng tiền lớn và việc xử lý tài thế chấp mất rất nhiều thời gian. Đồng thời số việc về ma túy, cờ bạc, số đề…cũng chiếm một số lượng lớn, trong đó đa số người phải thi hành án không có điều kiện thi hành. Tình hình trên làm cho nhiệm vụ của ngành Thi hành án dân sự tại địa phương trong năm 2011 rất nặng nề.
Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân các cấp và sự ủng hộ, phối kết hợp tốt của các cơ quan, ban ngành ở địa phương là những điều kiện hết sức thuận lợi để ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2011.
Tập thể Lãnh đạo và cán bộ, Chấp hành viên ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt công tác năm 2011 và đã đạt được những kết quả qua các mặt cụ thể sau đây:
2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011(Từ ngày 01/10/2010 đến 30/9/2011).
2.1. Về nghiệp vụ thi hành án dân sự.
a. Tổng số phải thi hành:             4.512 việc  =  233.830.615.000 đồng.
Trong đó:
+ Số có điều kiện thi hành là:         3.174 việc  =  80.946.218.000 đồng;
+ Số chưa có điều kiện thi hành là: 1.237 việc =  151.901.884.000 đồng;
+ Số ủy thác cho cơ quan Thi hành án khác là:101việc = 982.513.000 đồng
b. Kết quả thi hành và giải quyết xong: 3.128 việc =165.588.288.000 đồng.
c. Số còn phải thi hành:                           1.434 việc=   69.030.243.000đồng.
Đạt tỷ lệ:
+ Về việc: Thi hành xong hoàn toàn đạt 92,8 % (Số việc xong hoàn toàn là 2.947/3.173 việc);
+Về tiền: Thực thu và giải quyết đạt 93,6% (76.365.302.000/80.946.218.000
đồng) trên số việc và tiền có điều kiện thi hành việc có điều kiện thi hành.
So với cùng kỳ năm 2010: Số việc và tiền phải thi hành đều tăng, đặc biệt số tiền phải thi hành án tăng lên nhanh chóng nhất là về thời gian cuối năm. Về việc tăng 287 việc bằng 6,8% (năm 2010 thụ lý thi hành 4.225 việc; năm 2011 thụ lý thi hành 4.512 việc). Về tiền tăng 90.365.985.000đồng bằng 63% (năm 2010 thụ lý thi hành 143.586.303.000đồng; năm 2011 thụ lý thi hành 233.952.288.000 đồng). Đây là những khó khăn rất lớn của Ngành.
Kết quả thi hành cho thấy số việc thi hành và giải quyết xong tăng 313 việc bằng 11,7 %  so với năm 2010 ( năm 2010 thi hành và giải quyết xong 2.664 việc; năm 2011 thi hành và giải quyết xong 2.977 việc). Về tiền thu và giải quyết cao hơn năm 2010 là 20.353.229.000đồng bằng 14,2% (năm 2011 thu và giải quyết được 163.939.532.000đồng; năm 2010 thu và giải quyết được 143.586.303.000 đồng). Đặc biệt tính riêng số tiền thực thu tăng 24.563.764.000 đồng bằng 59.3% (năm 2010 thực thu được 41.420.905.000 đồng, năm 2011 thực thu được 65.984669 đồng).
Số việc còn tồn chuyển sang năm 2012 giảm so với năm 2010 là 64 việc bằng 4,2%. Kết quả trên cho thấy công tác thi hành án dân sự tại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án, đồng thời cũng khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật đảm bảo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền được thực thi trên thực tế ngày càng cao.
 
2.2. Về công tác tổ chức, cán bộ.
Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực từ ngày 01/07/2009, cơ cấu tổ chức các cơ quan Thi hành án dân sự được tổ chức dọc từ Trung ương đến địa phương. Thẩm quyền quản lý về tổ chức, cán bộ cũng rõ rệt và được quy được phân cấp cụ thể hơn, đảm bảo công tác tổ chức, cán bộ của Ngành được chủ động, kịp thời và mang lại hiệu quả cao;
- Đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý của các Chi cục và các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Đội ngũ cán bộ chuyên môn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng: Đã bổ nhiệm 22 cán bộ vào ngạch Thư ký thi hành án dân sự; tuyển dụng, điều động 05 biên chế cho các đơn vị; xét chuyển ngạch Thẩm tra viên; bổ nhiệm một số chức danh Kế toán trưởng đối với những cán bộ có đủ điều kiện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành; thực hiện chuyển đổi Chấp hành viên cấp huyện, cấp tỉnh sang ngạch Chấp hành viên sơ cấp, trung và cao cấp theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 v.v.v
- Công tác đào tạo được chú trọng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như chính trị đối với cán bộ công chức: Cử 04 cán bộ đi học lớp nguồn Chấp hành viên tại Học viện Tư pháp; 01 đồng chí đi học thạc sỹ tại Học viện Chính trị - hành chính quốc gia; cử các đồng chí Lãnh đạo đi học chính trị các cấp; bồi dưỡng đội ngũ Thẩm tra viên, Thư ký và Kế toán nghiệp vụ thi hành án.v.v.v
- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định như: Chế độ thâm niên ngành; nâng lương trước thời hạn; các chế độ khác của cán bộ, công chức theo quy định.
 
2.3. Về các mặt công tác khác.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự: Đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự được giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy đinh của pháp luật. Các trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được nghiên cứu, xác minh và giải quyết đầy đủ, triệt để, không để kéo dài. Năm 2011 đã giải quyết xong 100% số đơn thư theo thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho công dân, không có trường hợp nào gây bức xúc đối với người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan;
- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê của Ngành và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục trực thuộc được thực hiện kịp thời đúng quy định;
- Đã và đang triển khai thực hiện Hội thảo khoa học về nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
 
3. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ.
3.1 Những khó khăn, vướng mắc.
Thực tiễn công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cho thấy còn có nhiều khó khăn, vướng mắc nên đã hạn chế phần nào đến kết quả công tác và đòi hỏi phải có những giải pháp thích hợp để nâng cao hơn nữa việc hoàn thành nhiệm vụ của Ngành. Ngoài bất cập về những quy định của pháp luật Thi hành án dân sự còn có những khó khăn, vướng mắc về thực tiễn là:
 - Các vụ việc về tín dụng thụ lý hàng năm đều tăng nhanh với lượng tiền lớn, chiếm hơn 50% về tiền và hơn 40% về việc phải thi hành. Có vụ việc thi hành trên 40 tỷ đồng, trong khi tài sản thế chấp có giá trị thấp, việc kê biên, xử lý khó khăn và mất nhiều thời gian;
- Số việc về ma tuý, đánh bạc ngày càng nhiều (chiếm khoảng 35%) về việc và 13 % về tiền trong tổng số việc và tiền phải thi hành. Trong khi đó, người phải thi hành án phải thụ hình lâu năm, không có tài sản hoặc thu nhập để thi hành án. Do đó không thể thi hành được nghĩa vụ cũng như không thể nộp được 1/20 nghĩa vụ thi hành án để được xét miễn, giảm, khiến các vụ việc bị tồn đọng kéo dài nhiều năm không thể giải quyết dứt điểm;
- Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định không phù hợp với thực tiễn, gây nên những khó khăn trong thực tiễn hoạt động của cơ quan Thi hành án, hạn chế hiệu quả công tác thi hành án dân sự như: các quy định về kê biên, cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá, đặc biệt là quy định về bán đấu giá tài sản; quy định về miễn, giảm thi hành án...v.v.v.
- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận không nhỏ người phải thi hành án còn hạn chế, họ thường không tự nguyện thi hành, dây dưa, kéo dài thực hiện nghĩa vụ của mình và tìm cách tẩu tán tài sản, không hợp tác, thậm chí chống đối, cản trở việc thi hành án;
- Tính chất công việc khó khăn, phức tạp, trong khi chế độ, chính sách còn có những hạn chế khiến cho nhiều cán bộ, Chấp hành viên chưa thực sự yên tâm, tích cực công tác. Tình trạng cán bộ, Chấp hành viên xin chuyển Ngành còn nhiều khiến cho đội ngũ cán bộ Thi hành án có nhiều biến động;
- Sự quan tâm thực sự đối với công tác thi hành án dân sự của các cấp, các ngành đôi khi còn hạn chế, thậm chí cho rằng công tác thi hành án dân sự là của riêng các cơ quan Thi hành án dân sự.
3.2. Một số đề xuất kiến nghị.
Để công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt được kết quả cao hơn nữa, số việc thi hành còn tồn ngày càng giảm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh mạnh dạn xin kiến nghị:
- Đối với địa phương:
+ Cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban Ngành cần quan tâm hơn nữa đối với công tác thi hành án dân sự và phối hợp tốt hơn nữa tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan Thi hành án hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương;
+ Kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh theo quy định, đồng thời Ban chỉ đạo thi hành án dân sự phải hoạt động thường xuyên và được quan tâm thực sự;
+ Quan tâm hỗ trợ về kinh phí, về tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ quan Thi hành án dân sự;
+ Có những chính sách, chế độ riêng của Tỉnh để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ thi hành án yên tâm công tác gắn bó hơn với Ngành, với địa phương;
- Đối với Ngành nói chung:
Cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Thi hành án và các văn bản hướng dẫn thi hành để phù hợp với thực tiễn; Nâng cấp và xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan Thi hành án cho tương xứng với vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan Thi hành án; Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức trong Ngành; Xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong từng thời kỳ đòi hỏi của đất nước.
4. NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012.
 
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác đối với các đơn vị và cán bộ, công chức trong Ngành. Cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đoàn thể điạ phương trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và Uỷ ban nhân dân các cấp;
- Phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Ngành; giảm từ 10 đến 15 % về việc và 10% về tiền chuyển năm sau.
- Tổ chức tốt Hội thảo khoa học về nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành hữu quan trong tỉnh và tỉnh bạn
nhằm đánh giá đúng thực trạng và tìm ra giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh;
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Thi hành án dân sự từ Cục đến các Chi cục trực thuộc. Sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức cho phù hợp để phát huy năng lực, sở trường đối với từng cán bộ, công chức trong ngành;
+ Thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định Đảng, của ngành;
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự; giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp;
 
Trên đây là kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2011 và những biện pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
Rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo hơn nữa của Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân tỉnh để công tác thi hành án dân sự tỉnh nhà đạt hiệu quả cao hơn nữa, góp phần giữ vững an ninh chín trị địa phương và giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước./.
Nơi nhận:
- TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Nội chính UBND tỉnh (để b/c)
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, TH.
          CỤC TRƯỞNG
 
 
 
           
            Nguyễn An Ly
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thi hành

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trụ sở của Cục tại số 2 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ cấu...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP