23:36 EDT Thứ bảy, 21/09/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 9146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156857

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11203991

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN » Báo cáo - Thống kê

Báo cáo Giao ban khối Nội chính Quý I - 2012

Thứ ba - 01/05/2012 22:18
Báo cáo Giao ban khối Nội chính Quý I - 2012

Báo cáo Giao ban khối Nội chính Quý I - 2012

Do tình hình kinh tế - xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là của các ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác thi hành án dân sự với số việc và tiền tăng lên nhiều so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể:
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số: 175/BC- CTHADS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               Bắc Ninh, ngày 05  tháng 04  năm 2012
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác từ 01 tháng 10 năm 2011 đến 30 tháng 3 năm 2012
Nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới
 
   
 
I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Do tình hình kinh tế - xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là của các ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác thi hành án dân sự với số việc và tiền tăng lên nhiều so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể:
- Tổng số việc thụ lý thi hành từ 03/10/2011 đến 30/03/2012 là: 3.086 việc, tăng 236 việc so với 6 tháng 2011 = 7,6 % (6 tháng năm 2011 là: 2.850 việc)
- Tổng số tiền thụ lý thi hành từ 03/10/2011 đến 30/03/2012 là: 226.298.977.000 đồng, tăng  79.628.790.000 đồng so với 6 tháng năm 2011 = 54,2% (6 tháng năm 2011 là: 146.670.179.000 đồng). Trong đó:
- Số việc có điều kiện thi hành là: 1.826 việc, số tiền tương ứng là: 111.520.245.000 đồng
- Số việc chưa có điều kiện thi hành là: 1.156 việc, số tiền tương ứng là: 107.993.719.000 đồng
- Số việc về tín dụng :  133 việc, số tiền tương ứng là: 92.357.312.000 đồng
- Số việc về đánh bạc là : 274 việc, số tiền tương ứng là: 6.704.131.000 đồng 
- Số việc về ma túy là:    413 việc, số tiền tương ứng là: 4.919.167.000 đồng
- Số việc trên 10 năm là: 124 việc, số tiền tương ứng là: 3.097.945.000 đồng
- Số việc từ 05 năm đến 10 năm là : 292 việc, số tiền tương ứng là 4.787.803.000 đồng
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
1.  Kết quả thi hành án dân sự
- Thi hành xong: 1.198 việc/1.826 việc có điều kiện thi hành đạt 65,6%, tăng 155 việc so với 6 tháng 2011 =  14% so với cùng kỳ năm 2011 (6 tháng năm 2011 thi hành xong hoàn toàn: 1.043 việc).
- Giải quyết xong theo luật định: 114 việc (đình chỉ: 18 việc, trả đơn: 17 việc, ủy thác: 79 việc), tăng 45 việc so với 6 tháng 2011 =  65,2%.(6 tháng năm công tác 2011 giải quyết xong theo luật định là 69 việc)
Tổng số việc thi hành và giải quyết xong là: 1.312 việc/3086 việc, đạt 42,5% tổng số việc thụ lý thi hành.
- Số tiền thu được là: 14.050.567.000 đồng/107.993.719.000 đồng, đạt 12,5 % số tiền có điều kiện thu, giảm 7.668.913.000 đồng so với 6 tháng 2011 (6 tháng 2011 thu được: 21.719.480.000 đồng)
- Số tiền giải quyết xong theo điều luật là: 11.859.251.000 đồng (Đình chỉ: 3.893.459.000 đồng; trả đơn: 1.177.779.000 đồng; ủy thác: 6.788.013.000 đồng) tăng 6.985.554.000 đồng so với 6 tháng 2011 = 143% (6 tháng 2011 giải quyết xong theo luật 4.873.697.000 đồng).
Tổng số tiền thực thu và giải quyết xong là: 25.909.818.000 đồng/226.298.977.000 đồng, đạt 11,4% tổng số tiền thụ lý thi hành
Số việc và tiền còn phải thi hành là: 1.774 việc, số tiền là: 200.389.159.000 đồng.
- Công tác cưỡng chế thi hành án dân sự: Đã ban hành 50 Quyết định cưỡng chế các loại. Trong đó: Cục Thi hành án dân sự tỉnh 06 Quyết định, các Chi cục 44 Quyết định.
Kết quả:  07 Quyết định sau khi ban hành đương sự tự nguyện thi hành không phải tổ chức cưỡng chế; 31 Quyết định được tổ chức thực hiện thành công; 08 Quyết định đã ban hành nhưng chưa đến thời gian thực hiện tính đến thời điểm báo cáo;  04 Quyết định tổ chức thực hiện chưa thành công.
2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
- Đã thực hiện kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự năm 2011 đối với 05 Chi cục; tiếp tục xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác 06 tháng đầu năm năm 2012 đối với 03 Chi cục, yêu cầu 03 Chi cục tự kiểm tra và báo cáo kết quả cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án:
- Các đơn, thư đã được xem xét, giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài không có.
Tổng số đơn, thư tiếp nhận: 39 đơn = 25 việc (23 việc khiếu nại, 02 việc tố cáo), đã giải quyết theo quy định, cụ thể:
- Cục thi hành án dân sự tỉnh tiếp nhận 21 đơn = 12 việc: Đã giải quyết xong 11việc; chuyển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền 01 đơn = 01 việc;
- Các Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện tiếp nhận 18 đơn = 13 việc. Đã giải quyết xong 11 việc.
Tổng số còn 02 việc khiếu nại đang giải quyết theo thẩm quyền.
 
 
 
3. Công tác tổ chức, cán bộ
- Tổng số biên chế của Ngành đã thực hiện 95/101chỉ tiêu được giao trong đó Cục Thi hành án dân sự tỉnh 22 biên chế; các Chi cục Thi hành án dân sự 73 biên chế
- Công tác kiện toàn bộ máy Lãnh đạo Hoàn thành quy hoạch Lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự năm 2011, giai đoạn 2012 – 2015; Đã kiện toàn đủ cán bộ Lãnh đạo, gồm Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng đối với 8/8 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; tiếp tục kiện toàn lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp bổ nhiệm lại nhiệm kỳ thứ hai đối với hai Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
- Công tác đào tạo cán bộ được chú trọng, cử 08 chuyên viên đã học lớp nguồn Chấp hành viên dự thi tuyển chọn Chấp hành viên do Bộ Tư pháp tổ chức; lập danh sách cử 02 chuyên viên đi học lớp nguồn Chấp hành viên khóa 12 năm 2012; Quan tâm cử cán bộ Cục và các Chi cục đi học chính trị, nghiệp vụ, quản lý nhà nước.....
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với cán bộ công chức trong Ngành được quan tâm, chú trọng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến 2015; chú trọng quán triệt và giáo dục việc thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất người cán bộ công chức
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ - công chức trong Ngành.....
4. Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban ngành và chính quyền các cấp
- Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh theo Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh mới được kiện toàn, đang xây dựng quy chế làm việc, dự kiến trong tháng 4 năm 2012, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh họp và thống nhất quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên.
- Công tác phối kết hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan được chú trọng, tăng cường, tạo ra sự đồng thuận trong công tác thi hành án dân sự, một công tác nhạy cảm và phức tạp hiện nay đang được Đảng, Nhà nước, xã hội quan tâm. Do đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác của ngành.
- Mục tiêu tăng cường nghiên cứu khoa học và tuyên truyền phổ biến pháp luật Cục thi hành án dân sự tỉnh được sự phối hợp của Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, đã tổ chức Hội thảo khoa học “ Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” đã thu được những kết quả tốt.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua kết quả còn thấp: Tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc đạt 65,6% và về tiền thực thu đạt 12,5% trên số việc và tiền có điều kiện thi hành. Kết quả trên do những nguyên nhân sau:
1. Công tác thi hành án dân sự thời gian vừa qua rơi vào thời gian nghỉ Tết nguyên đán dài. Luật thi hành án dân sự lại quy định chặt chẽ thời gian không được thực hiện việc cưỡng chế rất dài trong dịp Tết Nguyên đán (trước và sau Tết Nguyên đán 15 ngày không được cưỡng chế thi hành án theo quy định).
2. Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn khiến số việc và tiền thụ lý mới tăng nhanh với số tiền phải thi hành lớn. So với cùng kỳ năm 2011, số việc tăng 7,6 % , số tiền tương ứng tăng 54,2%
So với năm 2011 thì tổng số tiền phải thi hành của 6 tháng 2012 chiếm 96,7% cả năm 2011 (06 tháng 2012 phải thi hành là  226.298.977.000 đồng,  cả năm 2011 số tiền phải thi hành là 233.830.615.000 đồng ).
- Phần lớn các vụ việc thi hành án có liên quan đến tín dụng, ngân hàng và giá trị phải thi hành lớn (chiếm 4,42% về việc và chiếm hơn 40% về tiền trong tổng số việc và tiền phải thi hành) đang trong quá trình  xử lý tài sản bảo đảm. Mặt khác để xử lý được tài sản thế chấp, phải mất rất nhiều thời gian và hiệu quả thấp do tài sản bảo đảm thường có giá trị thấp hơn khoản tiền phải thi hành án lại rất khó bán trong quá trình  xử lý tài sản bảo đảm.
- Số việc và tiền về ma túy, đánh bạc còn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số việc và tiền phải thi hành: 22,8% về việc và trên 5% về tiền; số việc và tiền không có điều kiện tồn đọng từ 05 năm trở lên còn chiếm trên 10% tổng số việc phải thi hành. Đây là những vụ việc không có khả năng thi hành tạo nên những khó khăn rất lớn đối với công tác thi hành án dân sự
3. Những khó khăn về thể chế và các quy định pháp luật.
Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định chưa hợp lý gây nên những khó khăn trong thực tiễn hoạt động của cơ quan thi hành án, hạn chế hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương như: các quy định về kê biên, cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là quy định về bán đấu giá tài sản; quy định về miễn giảm thi hành án.v.v.v; việc chỉ đạo, điều hành của Ngành một số mặt còn chưa hợp lý; công tác tổ chức cán bộ thực hiện còn chậm, chậm tổ chức thi tuyển và bổ nhiệm Chấp hành hành viên và chuyển đổi Chấp hành viên cấp tỉnh và cấp huyện sang ngạch Chấp hành viên trung cấp và cao cấp; chế độ, chính sách đối với chuyên viên, công chức khác trong ngành còn chưa hợp lý.
 
IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Cấp Ủy, chính quyền và các ban Ngành địa phương cần quan tâm và phối hợp tốt hơn nữa, tạo điều kiện để cơ quan thi hành án hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể:
1. Quan tâm, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
2. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về công tác thi hành án dân sự tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như là hành lang để công tác phối kết hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị được chặt chẽ và hiệu quả hơn;
3. Hỗ trợ về chính sách, cơ sở vật chất cho các cơ quan Thi hành án dân sự, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được tốt nhất;
4. Ở cấp độ Ngành nói chung cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Thi hành án và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thi tuyển Chấp hành viên, chuyển đổi, bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cấp và xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan thi hành án cho tương xứng với vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án cũng như đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công chức trong Ngành.....
V. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO
1. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hơn nữa kết quả thi hành án, phấn đấu đạt tỷ và vượt tỷ lệ do Ngành giao (89% về việc và 74% về tiền trên số việc và tiền  có điều kiện thi hành, giảm 10 đến 15% số việc tồn chuyển kỳ sau)
2. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; ban hành và thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp. Thực hiện kế hoạch kiểm tra và chỉ đạo tự kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự.
3. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục, tuyển dụng, bổ sung đủ biên chế được giao; sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức cho phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác trong ngành.
4. Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành ở cả hai cấp. Chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.
5. Tăng cường thực hiện kỷ luật, nền nếp công tác; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ công chức Ngành Thi hành án dân sự.
6. Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thúc đẩy hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự,  phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan khối nội chính và chính quyền cấp cơ sở.
Trên đây là báo cáo công tác thời gian qua, một số đề xuất kiến nghị và nhiệm vụ, biện pháp thời gian tới của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh./.
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh Ủy (b/c);
- Nội chính Tỉnh Ủy (b/c);
- Nội chính UBND tỉnh (b/c)
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, TH.
 
                          CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
                           Nguyễn An Ly
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP