19:19 EDT Chủ nhật, 24/03/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 145


Hôm nayHôm nay : 6474

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 160955

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9968332

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện những quy định mới của Nghị định số 125/2013/NĐ - CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ.

Chủ nhật - 13/04/2014 23:49
Ngày 14 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghi định số 125/2013/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ -CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

         Nghị định số 125/2013/NĐ - CP ra đời đã tháo gỡ nhưng vướng mắc trong tổ chức thi hành án thời gian qua như về nhận đơn yêu cầu thi hành án, về xác minh tài sản, về ủy thác thi hành án, về xử lý tài sản bán đấu giá không có người mua v.v..
         Qua thực tế áp dụng thấy cần trao đổi thêm một số điểm mới mà nghị đinh ban hành còn có một số ý kiến băn khoăn khi thực hiện.
         Thứ nhất: Về nhận đơn yêu cầu thi hành án
         Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 125 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 58 về nhận đơn yêu cầu thi hành án, việc cấp hoặc gửi bằng đường bưu điện giấy biên nhận cho người nộp đơn phải thực hiện ngay sau khi nhận được đơn.
         Trong trường hợp đơn yêu cầu thi hành án không đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc không nêu rõ thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành nhưng không yêu cầu xác minh thì cơ quan thi hành án dân sự thông báo để đương sự bổ sung nội dung đơn yêu cầu thi hành án trước khi ra quyết định thi hành án. 
         Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người được thi hành án không bổ sung hoặc bổ sung không đúng nội dung quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự không thụ lý đơn yêu cầu thi hành án và có văn bản trả lời cho đương sự biết, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.
         Với quy định này đã thấy rõ về cách thức nhận đơn và thụ lý đơn yêu cầu thi hành án. Tức là khi nhận đơn yêu cầu thì cơ quan thi hành án cấp hoặc gửi bằng đường bưu điện giấy biên nhận cho người nộp đơn và phải thực hiện ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu.
Trường hợp nội dung đơn đúng quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự thụ lý đơn yêu cầu thi hành án.
Trường hợp nội dung đơn không đúng quy định thì sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người được thi hành án không bổ sung hoặc bổ sung không đúng quy định thì cơ quan thi hành án dân sự không thụ lý đơn yêu cầu thi hành án. Điều này đòi hỏi trong trường hợp nội dung đơn không đúng quy định thì cơ quan thi hành án phải có văn bản thông báo cho người được thi hành án biết để họ biết mà bổ sung cho đầy đủ. Mặt khác văn bản thông báo của cơ quan thi hành án cũng là cơ sở để người được thi hành án yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án có trách nhiệm cung cấp thông tin khi người được thi hành án có yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của họ.
         Thứ hai: Về thực hiện ủy thác thi hành án
         Theo quy định mới của Nghị định số 125 thì trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài sản ở nhiều nơi thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ủy thác theo thứ tự:
         (1) Theo thỏa thuận của các đương sự;
         (2) Nơi có tài sản đủ để thi hành án;
         (3) Trong trường hợp tài sản không đủ để thi hành án thì ủy thác đến nơi có tài sản giá trị lớn nhất, nơi có nhiều tài sản nhất.
         Với quy định này đòi hỏi trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài sản ở nhiều nơi thì cơ quan thi hành án dân sự phải có sự trao đổi ý kiến với người phải, người được thi hành án và những người liên quan trước khi ra quyết định ủy thác. Đồng thời phải kết hợp quy định mới này với quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 để xử lý (người phải thi hành án được đề nghị kê biên tài sản nào trước, tài sản nào sau..).
Riêng đối với khoản chủ động thi hành án thì phải hết sức thận trọng trước khi ủy thác trong trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài sản ở nhiều nơi. Nếu được, thì trước khi ủy thác, cơ quan thi hành án cần tham khảo ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để phối hợp được tốt (vì còn liên quan tới trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với cơ quan thi hành án nơi nhận ủy thác).
         Thứ ba: Đối với việc định giá lại tài sản kê biên
         Theo Luật Thi hành án dân sự thì đối với việc việc định giá lại tài sản kê biên có quy định đương sự được yêu cầu định giá lại tài sản trước khi thông báo công khai về bán đấu giá, tuy nhiên không quy định được yêu cầu mấy lần.
Nay đối với trường hợp này thì theo quy định mới của Nghị định số 125 có quy định cụ thể cho đương sự chỉ được yêu cầu định giá lại tài sản một lần.  Với quy định này đòi hỏi Chấp hành viên khi thông báo về việc thẩm định giá tài sản kê biên đưa ra bán đấu giá phải giải thích cho các đương sự biết để họ thực hiện quyền yêu cầu định giá lại của mình.
         Đối với tài sản bán đấu giá không thành, không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá thì Nghị định số 125 quy định cho đương sự chỉ được yêu cầu định giá lại tài sản một lần . Với quy định này đòi hỏi khi thông báo về việc bán đấu giá không thành, không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá, Chấp hành viên phải giải thích cho các đương sự biết để họ thực hiện quyền yêu cầu định giá lại của mình.
         Lưu ý thêm về điều kiện để định giá lại tài sản kê biên:
         - Về thủ tục thì đòi hỏi đương sự phải có đơn yêu cầu;
         - Về thời hạn thì chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn:
         + 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá đối với tài sản thông báo đấu giá tài sản lần đầu;
         + 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bán đấu giá không thành, không có người đăng ký tham gia đấu giá, trả giá.
         Thứ tư: Về xử lý tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, trả giá
         Trước hết cần nên hiểu rằng cách xử lý tiếp theo giữa tài sản thi hành án bán đấu giá không thành khác với cách xử lý tiếp theo đối với tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, trả giá.
         - Đối với tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, trả giá thì Nghị định số 125 quy định trong trường hợp sau hai lần niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản mà không có người tham gia đấu giá, trả giá thì xử lý như sau:
         Một là: Chấp hành viên phải thông báo cho đương sự biết về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá. Nếu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà đương sự không yêu cầu định giá lại thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.
Với quy định sau hai lần niêm yết, thông báo công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản Chấp hành viên mới được xử lý thao tác nghiệp vụ tiếp theo. Do đó đòi hỏi Chấp hành viên khi ký ủy quyền bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá phải thể hiện rõ ý chí này trong hợp đồng ủy quyền, để sau khi niêm yết, thông báo công khai lần đầu mà không có người tham gia đấu giá, trả giá thì tổ chức bán đấu giá thông báo cho Chấp hành viên biết và tiếp tục niêm yết, thông báo công khai bán đấu giá lần hai.
         Hai là: (một điểm mới nữa) Sau ba lần giảm giá mà không có người tham gia đấu giá, trả giá thì tài sản được xử lý như sau:
         + Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được thông báo này, nếu họ không nộp đủ số tiền thi hành án và chi phí thi hành án để lấy lại tài sản đưa ra bán đấu giá thì Chấp hành viên giao tài sản cho người được thi hành án.
         + Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục đưa ra bán đấu giá.
Với quy định này đòi hỏi, trong trường hợp sau ba lần giảm giá mà không có người tham gia đấu giá, trả giá thì Chấp hành viên phải thông báo cho người được thi hành án biết để họ có ý kiến phản hồi cụ thể là có đồng ý hay không đồng ý nhận tài sản để làm cơ sở cho Chấp hành viên xử lý thao tác nghiệp vụ tiếp theo./.
Trên đây là trích dẫn, trao đổi một số điểm cần lưu ý khi thực hiện những quy định mới của Nghị định số 125/2013/NĐ - CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, bản thân có mong muốn để các đồng nghiệp khi tác nghiệp trong công tác thi hành án dân sự, tiện cho việc tra cứu, cập nhật, vận dụng khi thực hiện nhiệm vụ, trong quá trình trích dẫn có gì sai sót, kính mong được các đồng nghiệp thứ lỗi và góp ý, xin chân thành cảm ơn.
                                                           Hoàng Toàn -  Phòng KT và GQKN,TC
                                                        Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Ngọc Hiệp - 07/05/2014 02:51
Cần xem lại cách hiểu giữa tài sản thi hành án bán đấu giá không thành khác với cách xử lý tiếp theo đối với tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, trả giá.
Vì, Tài sản thi hành án không có người tham gia đấu giá, trả giá là một trường hợp của tài sản bán đấu giá không thành (Điều 202 Luật Thương mại).
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Bắc Ninh

1. Vị trí địa lý Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP