05:18 ICT Thứ năm, 22/08/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 1551

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 139333

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10987696

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN » Kế hoạch công tác

Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Thứ hai - 23/04/2012 16:02
Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự năm 2011 của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012 của Ngành với những nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Ngành đề ra tại Hội nghị tổng kết Ngành Thi hành án dân sự năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2012; đảm bảo thi hành hiệu quả Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành.
          2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2012 của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh phải đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Tổng cục đến Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự; bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy có hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Ngành với nhau và với các cơ quan,đơn vị có liên quan; phát huy vai trò của Thủ trưởng đơn vị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của từng cán bộ, công chức trong toàn Ngành; Kế hoạch công tác năm phải trở thành yêu cầu và cũng là động lực để mỗi cán bộ, công chức trong toàn Ngành nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao; kết quả thi hành án phải đảm bảo thực chất, tránh hình thức chạy theo thành tích.
          II. NỘI DUNG
          Năm 2012, toàn Ngành thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm tiếp tục làm chuyển biến căn bản công tác thi hành án dân sự một cách bền vững hơn, góp phần giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Để đạt được mục tiêu trên, toàn Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
          1. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Ngành
          Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc, thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng đối với cán bộ, bảo đảm tất cả các đơn vị đều có đủ các chức danh lãnh đạo và chuyên môn, nghiệp vụ theo cơ cấu được Tổng cục Thi hành án dân sự và Bộ Tư pháp phê duyệt, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình để đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ trong tình hình mới.
Về nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11/10/2010 của Bộ Tư pháp quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; công chức lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự; Thông Tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên và Thư ký thi hành án dân sự;
          - Quyết định tuyển dụng và phân bổ, sắp xếp đối với các thi sinh dự thi công chức trúng tuyển, ngay sau khi có phê duyệt của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, cho các đơn vị theo chỉ tiêu biên chế được giao.
         - Kiện toàn đủ chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.
          - Xây dựng kế hoạch đào taọ, bồi dưỡng về nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, công chức trong Ngành đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ Đại học và sau Đại học.
          - Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo từ Cục đến các Chi cục; tổ chức có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Ngành; tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp Ủy và Chính quyền địa phương, cũng như sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án dân sự;
          - Tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng đối với cán bộ, công chức của Ngành, thực hiện nói đi đôi với làm.
          - Tổ chức thực hiện tốt quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thi hành án; kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
          - Thực hiện có hiệu quả việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự, tạo không khí, môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức được làm việc, cống hiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự; động viên và thu hút những người có trình độ, năng lực và tâm huyết phục vụ lâu dài trong Ngành.
           2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
          2.1. Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ
          - Thực hiện và chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu của Ngành đề ra: thi hành xong hoàn toàn đạt 85% về việc và 65% về tiền và hiện vật thực thu, trên số việc và tiền có điều kiện thi hành; giảm từ 5 đến 10% số việc thi hành án tồn chuyển năm sau so với năm 2011.
          - Tổ chức phát động các đợt cao điểm về thi hành án dân sự, chủ động tổ chức thi hành kịp thời và đúng quy định đối với những vụ việc mới thụ lý thi hành, chú trọng chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài.
          - Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án dân sự, bảo đảm chính xác về số việc có điều kiện và số việc không cú điều kiện thi hành theo đúng quy định; kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân loại việc không chính xác, việc có điều kiện chuyển sang việc không có điều kiện thi hành để chạy theo thành tích.
          - Thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi tiền thi hành án và quản lý, xử lý vật chứng.
- Hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với VKSND và TAND thực hiện xét miễn, giảm thi hành án đối với 100% số việc thuộc diện được miễn, giảm theo đúng quy định của pháp luật
          - Giải quyết kịp thời các văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự của các Chi cục Thi hành án; tổ chức chặt chẽ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên và chấn chỉnh kịp thời đối với những trường hợp không thực hiện, thực hiện chậm hoặc thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nhất là chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự;
          - Thực hiện nghiêm quy định về Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự; tiếp tục tranh thủ sự Lãnh đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và sự phối hợp của các ngành hữu quan trong việc tổ chức thi hành án dân sự tại địa phương.
          2.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
          - Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự;
          - Tiếp tục giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự, phấn đấu giải quyết xong từ 100% số việc thụ lý trong năm thuộc thẩm quyền; không để tình trạng các vụ việc giải quyết khiếu nại kéo dài .       - Chỉ đạo và thực hiện phân loại đơn thư khiếu nại, tố các về thi hành án dân sự; rà soát phân loại rõ những vụ việc tồn đọng, bức xúc và làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để có biện pháp giải quyết hiệu quả đối với từng vụ việc ngay tại nơi phát sinh, hạn chế tối đa khiếu nại vượt cấp kéo dài.
          - Thực hiện tốt công tác tiếp dân từ Cục Thi hành án đến các Chi cục Thi hành án trực thuộc; giải thích, hướng dẫn cho công dân về quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, tiếp nhận ý kiến công dân để xem xét, xử lý kịp thời các vụ việc; xử lý kịp thời những đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân về thi hành án; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến kiến nghị, xử lý và báo cáo đầy đủ, kịp thời về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
           3. Công tác kiểm tra về thi hành án dân sự
          Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2012 của Ngành thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án ban hành, Cục Thi hành án và các Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra của đơn vị mình, cụ thể:
- Tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng kiểm tra, nội dung kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, sau kiểm tra có kết luận chính xác, kịp thời, đồng thời xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân và phải tổ chức phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra.  
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc phân loại hồ sơ thi hành án và kiểm tra toàn diện về công tác thi hành án dân sự đối với 100% đơn vị cấp huyện; tiến hành kiểm tra đột xuất khi xét thấy cần thiết.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ Ngành để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm; giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự.
4. Công tác xây dựng thể chế và phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan
- Chú trọng kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Tỉnh và các Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện; xây dựng Quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo cụ thể, hợp lý lý hơn nhằm đưa hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án thực chất và gắn bó sâu sát hơn với công tác thi hành án dân sự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự cũng như đảm bảo được an ninh chính trị của đại phương.
- Chủ động tham mưu và kiến nghị Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị về nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra nhận thức và sự đồng thuận của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và mọi chủ thể trên địa bàn về công tác thi hành án dân sự.
- Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện; phối  các cơ quan, ban ngành hữu quan cũng như chính quyền cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa đối với hoạt động của Ngành.
5. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự và nghiên cứu khoa học
Chú trọng tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự cho người được thi hành án, người phải thi hành án và  nhân dân.
-  Mỗi cán bộ, Chấp hành viên trong quá trình tác nghiệp phải ý thức nhiệm vụ gắn kết với công tác chuyên môn với việc tuyên truyền, giải thích, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định khác của pháp luật; góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho người dân;
- Xây dựng và thực hiện các Đề án, Hội thảo chuyên đề để tìm ra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là các giải pháp xử lý án tồn đọng, án khó thi hành, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất về số lượng việc phải thi hành, tồn đọng kéo dài.
- Phối hợp với các quan thông tin đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Sở Tư pháp xây dựng và thực hiện các chương trình tuyên truyền qua đài phát thanh, đài truyền hình, các hình thức báo viết của trung ương và của địa phương, trong cũng như ngoài Ngành;
 6. Công tác Văn phòng và các công tác khác
Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành theo theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, hoàn thành; xây dựng lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học và hiện đại, nâng cao năng lực quản lý Ngành; xây dựng và tham mưu giúp lãnh đạo trong việc tổ chức, chỉ đạo triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012; thực hiện công tác báo cáo theo định kỳ và các báo cáo đột xuất; theo dâi, duy trì thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.
- Thực hiện tốt công tác tổng hợp, tham mưu giúp Lãnh đạo đơn vị trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và xử dụng tài sản công và cỏc quy định khác liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị;
- Tổng hợp và xây dựng các báo cáo theo định kỳ và báo cáo đột xuất đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp không thực hiện báo cáo, thực hiện báo cáo chậm, không chính xác  về số liệu.
- Tổ chức ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, quản lý và khai thác tốt các thông tin, dữ liệu trong công tác thi hành án dân sự; xây dựng và triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi hành án dân sự, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành cũng như tác chuyên môn, nghiệp vụ.v.v.
- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Ngành, bảo đảm thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
- Tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, các trang thiết bị làm việc cho cơ quan và các đơn vị trực thuộc kịp thời, đúng chế độ, đúng nguyên tắc tài chính và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn;
- Chủ động thực hiện tốt các công việc thường xuyên, đột xuất khác của đơn vị và của Ngành theo chỉ đạo của cục trưởng.
           7. Công tác kế hoạch, tài chính
          Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản Nhà nước; tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho tập thể và cán bộ, công chức, tập thể và cán bộ công chức; tranh thủ sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân các cấp về kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất cho cơ quan thi hành án dân sự.
          Về nhiệm vụ cụ thể:
- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tư pháp; quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác và góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức.
- Triển khai kịp thời các quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho các cơ quan thi hành án dân sự đại phương.
- Tổ chức triển khai có hiệu quả Dự án phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê và nghiệp vụ kế toán thi hành án; theo dõi, tổng hợp báo cáo kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự trên địa bàn bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc thẩm tra báo cáo tài chính và xét duyệt quyết toán thu chi ngân sách năm 2011 đối với các Chi cục Thi hành án trực thuộc theo đúng quy định của Luật ngân sách và phân cấp quản lý của Bộ Tư pháp.
- Tăng cường công tác kiểm tra và quản lý tài chính của các Chi cục Thi hành án dân sự.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012 của đơn vị mình trình Lãnh đạo Cục phê duyệt, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ, công chức và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 của đơn vị minh. Sau khi xây dựng Kế hoạch công tác năm 2012 các Chi cục Thi hành án dân sự cần báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân  cùng cấp xem xét, cho ý kiến.
3. Kế hoạch công tác năm 2012 của các Chi cục Thi hành án dân sự phải được gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 25/01/2012. Cục Thi hành án dân sự tỉnh có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 đối với các đơn vị.
4. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm đầu mối giúp Lãnh đạo Cục kiểm tra, đôn đốc và dịnh kỳ báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 của toàn tỉnh với Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề mới phát sinh, Cục thi hành án dân sự sẽ điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp; các đơn vị nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục để xem xét, chỉ đạo, giải quyết./.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công tác, thi hành, án dân

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP