02:57 EDT Thứ bảy, 06/06/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 4521

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39059

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13400563

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » VĂN BẢN PHÁP LUẬT

BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

Thứ năm - 19/04/2012 03:57
BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

Ngày 19 tháng 4 năm 2012, Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Toàn văn chỉ thị như sau:
 
TỈNH UỶ BẮC NINH
 
Số: 19-CT/TU
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2012

 
CHỈ THỊ
Của Ban thường vụ Tỉnh uỷ
Về tăng cường sự lãnh đạo đối với
công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
 
Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết, giảm đáng kể lượng án tồn đọng, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các bản án, quyết định của Toà án và các cơ quan có thẩm quyền khác được thực hiện nghiêm túc, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được đảm bảo, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án từng bước được kiện toàn, trình độ chuyên môn của Chấp hành viên, cán bộ, công chức thi hành án từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan thi hành án được quan tâm, nâng cấp.
Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh còn tồn tại, hạn chế: lượng án tồn đọng còn cao, tỉ lệ án có điều kiện thi hành trên tổng số án còn thấp, vẫn còn có vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; năng lực và tinh thần trách nhiệm của một số Chấp hành viên và cán bộ thi hành án còn yếu; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thi hành án còn hạn chế; sự phối hợp giữa cơ quan thi hành án với các cơ quan liên quan có lúc chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao; nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự ở một số cơ quan, tổ chức, cán bộ và nhân dân chưa được đầy đủ.
Để làm tốt công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:
1- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác thi hành án dân sự. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự đến các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân để có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác thi hành án dân sự. Quan tâm lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự.
2- Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc tổ chức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án dân sự. Quan tâm hỗ trợ về kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, hoạt động nghiệp vụ và tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, tạo điều kiện cho các cơ quan thi hành án dân sự cải tạo, nâng cấp, xây dựng trụ sở, kho vật chứng, mua sắm trang thiết bị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và địa phương.
 Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp, làm tốt công tác tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo thi hành đối với các vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng lớn về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp Luật Thi hành án dân sự.
 3- Cục thi hành án dân sự cần có các giải pháp đồng bộ, kiên quyết đảm bảo hiệu lực của các bản án quyết định của Toà án và các cơ quan có thẩm quyền khác. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể để giảm số việc thi hành án tồn đọng. Tiến hành tổng rà soát, phân loại chính xác số án có và chưa có điều kiện thi hành, đồng thời tổ chức các đợt cao điểm về thi hành án dân sự, giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành.
Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố. Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự. Tích cực đôn đốc, giáo dục, thuyết phục, động viên người phải thi hành án và thân nhân tự nguyện thi hành án. Chú trọng công tác hoà giải, đồng thời kiên quyết cưỡng chế những vụ việc người phải thi hành án có điều kiện nhưng không tự giác thi hành.
Rà soát, đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Chấp hành viên. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đủ cán bộ lãnh đạo và Chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định. Coi trọng việc tuyển dụng, thu hút cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt; cán bộ trẻ tuổi, nhất là những cán bộ được đào tạo cơ bản, có lộ trình cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức thi hành án đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của ngành và địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án có bản lĩnh nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu và công chức trong cơ quan thi hành án. Thụ lý và giải quyết kịp thời, đúng trình tự đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà trong việc tiếp dân và tổ chức thi hành án, không để cán bộ thi hành án vi phạm pháp luật.
 Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự và pháp luật có liên quan.
4- Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự; tăng cường giám sát việc phân loại vụ việc có điều kiện thi hành, việc chưa có điều kiện thi hành; giám sát việc chấp hành pháp luật, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.
5- Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu và các căn cứ của người phải thi hành án khi có yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự.
             Văn phòng Tỉnh uỷ đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.
 
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp,
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Văn phòng: + Các đ/c lãnh đạo,
                      + Phòng nội chính,
                      + Lưu VT.
T/M  BAN THƯỜNG VỤ
 BÍ THƯ
 
Đã ký


Trần Văn Túy
 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Bắc Ninh

1. Vị trí địa lý Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP