18:01 +07 Thứ tư, 25/11/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 7170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 309067

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15610744

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cáo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

Luật phá sản số 51/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật phá sản năm 2004. Luật phá sản năm 2014 thay đổi về cơ chế giải quyết phá sản so với Luật phá sản năm 2004, trong đó có các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thi hành án dân sự trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản và thi hành các quyết định của Tòa án giải quyết phá sản; Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên; Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Thông tư 01/2017/TT-BTP ngày 08/02/2017

Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

Nghị định số 70/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2002/NĐ-CP về quản lý kho vật chứng

Nghị định số 70/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2002/NĐ-CP về quản lý kho vật chứng

Ngày 07/7/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ. Toàn văn như sau:

Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về miễn giảm nghĩa vụ thi hành án

Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về miễn giảm nghĩa vụ thi hành án

Ngày 15 tháng 09 năm 2015, liên Ngành Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dân miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước. Toàn văn như sau:

Lấy ý kiến dự thảo Đề án “Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 nêu trên, Tổng cục Thi hành án dân sự được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án “Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trong Quý IV/2015. Sau một thời gian soạn thảo, đến nay Tổ soạn thảo đã xây dựng xong dự thảo Đề án và dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua; danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn hình thức khen thưởng; thẩm quyền quyết định, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng khoa học, sáng kiến; Cụm, Khu vực thi đua và Quỹ Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp.

Thông tư số 09 ngày 26/6/2015

Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/2/2013 v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án

Qua công tác theo dõi việc thực hiện Thông tư đồng chí Trần Hoài Phú Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam có bài đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng cục thi hành án – Bộ Tư pháp. xin đươc giới thiệu ý kiến bài viết và Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC,

CHỈ THỊ SỐ 01/CT-BTP NGÀY 11/02/2014 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC, THAM NHŨNG TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nhằm tạo chuyển biến cơ bản công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự, góp phần thực hiện nghiêm quy định của Hiến pháp sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP NGÀY 14/02/20214

HƯỚNG DẪN KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TĐKT

Luật số: 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013. Toàn văn như sau:

Thông tư số 06 ngày 07/3/2011 hướng dẫn thi đua khen thưởng trong Ngành Tư pháp

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp như sau:

Nghị định số 39 sửa đổi bổ sung Nghị định số 42 về TĐKT

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Nghị định số 42 hướng dẫn thi hành Luật TĐKT

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thi đua, khen thưởng.

THÔNG TƯ SỐ: 13/2013/TT-BTP VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN THADS ĐỊA PHƯƠNG

THÔNG TƯ SỐ: 13/2013/TT-BTP VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN THADS ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 13 tháng 9 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số: 13/2013/TT-BTP Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục thi hành án dân sự và Chi cục thi hành án dân sự. Toàn văn Thông tư như sau:

Công văn về việc áp dụng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong cơ quan Bộ Tư pháp

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2011, ngày 18/8/2011, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4906/BTP-VP về việc áp dụng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong cơ quan Bộ Tư pháp, qua đó đã góp phần bảo đảm sự thống nhất trong thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của cơ quan Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Để việc bình xét và chấm điểm thi đua, khen thưởng cuối năm 2012 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương được thực hiện nghiêm túc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký, ban hành Quyết định số 2352/QĐ-BTP ngày 16/8/2012 ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 30/6/2012

Ngày 17/7/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2006/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 30/6/2012. Trong đó, có 02 văn bản thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự là Thông tư liên tịch số 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 26/7/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự và Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05/7/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự.

Từ 01/8/2012: Phụ cấp trách nhiệm theo nghề cho 4 đối tượng

Từ 01/8/2012: Phụ cấp trách nhiệm theo nghề cho 4 đối tượng

Từ ngày 1/8/2012, 4 đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quyết định 27/2012/QĐ-TTg gồm: Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; Công chứng viên làm việc tại Phòng Công chứng.

Công bố hai Pháp lệnh mới

Công bố hai Pháp lệnh mới

(Chinhphu.vn) - Sáng 9/5, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá và chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng.

BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

Ngày 19 tháng 4 năm 2012, Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Toàn văn chỉ thị như sau:

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA

Thông tư này quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự (sau đây viết gọn là phối hợp bảo vệ cưỡng chế) giữa cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan công an cùng cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng tham gia.

Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

Ngày 19/12/2011 Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 184 /2011/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2012, toàn văn như sau:

Thông tư liên tịch số 24 về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Ngày 15 tháng 12 năm 2011 Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng đã ban hành thông tư liên tịch số: 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2012, toàn văn như sau:

Thông tư số 22/2011/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

Ngày 02 tháng 12 năm 2011 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 22/2011/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2012, toàn văn như sau:

Thông tư liên tịch số 14 hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự

ngày 11 tháng 07 năm 2011 Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số: 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2011, toàn văn như sau:

Thông tư liên tịch số 02/2011TTLT-BNV-BTP hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch, xếp lương công chức ngạch chấp hành viên

ngày 15 tháng 04 năm 2011, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư liên tịch số: 02/2011/TTLT-BNV-BTP hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự. thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011, toàn văn như sau:

Thông tư số 03/2011/TT-BTP phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

Ngày 17 tháng 01 năm 2011 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư Số: 03/2011/TT-BTP Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự. Thông tư này quy định phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chủ tài khoản của các đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản.

Thông tư số 01/2011/TT-BTP Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

ngày 10 tháng 01 năm 2011 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư Số: 01/2011/TT-BTP Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2011. Toàn văn như sau:


Các tin khác

 

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Bắc Ninh

1. Vị trí địa lý Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP