03:43 +07 Thứ tư, 27/01/2021

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 1342

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 277736

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16309718

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » CÔNG TÁC KIỂM TRA

Kế hoạch Kiểm tra công tác Thi hành án dân sự

Thứ hai - 25/03/2013 11:22
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013, đối với các đơn vị như sau:
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:   390  /KHKTr-CTHA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
              
               Bắc Ninh, ngày  15  tháng  3  năm 2013
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác Thi hành án dân sự
 
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013, đối với các đơn vị như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Việc kiểm tra nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc, tồn tại; đánh giá đúng những việc đã thực hiện, những việc chưa thực hiện, để chỉ đạo khắc phục tháo gỡ khó khăn trong hoạt động thi hành án dân sự của các Chi Cục thi hành án dân sự trực thuộc, làm căn cứ để bình xét thi đua khen thưởng đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2013.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Hoạt động nghiệp vụ thi hành án.
- - Kiểm tra toàn diện về công tác nghiệp vụ thi hành án; trọng tâm đi sâu vào việc phân loại án, những vụ việc còn tồn chuyển năm 2013 (Số vụ việc đang thi hành; Số vụ việc xếp loại chưa có điều kiện thi hành).
- Trên cơ sở kiểm tra, báo cáo của các đơn vị, Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành đi xác minh trực tiếp một số vụ việc cụ thể tại các đơn vị.
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án:
- Công tác tiếp công dân.
- Việc tiếp nhận, phân loại, theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:
1. Kiểm tra trực tiếp 04 đơn vị gồm: Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Bình ; huyện Tiên Du ; huyện Quế Võ ; thị xã Từ Sơn.
2. Đơn vị tự kiểm tra gồm 04 đơn vị: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh ; huyện Thuận Thành ; huyện Yên Phong ; huyện Lương Tài. Các đơn vị làm báo cáo tự kiểm tra gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh chậm nhất là ngày 30h/4/2013.
IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN KIỂM TRA:
1. Thời điểm kiểm tra: Tính từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/3/2013.
2. Thời gian kiểm tra đối với các đơn vị:
    - Chi cục thi hành án dân sự huyện Gia Bình, từ ngày 15 đến ngày 22/4/2013.
    - Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên Du, từ ngày 23 đến ngày 29/4/2013.
    - Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ, từ ngày 02 đến ngày 07/5/2013.
    - Chi cục Thi hành án đân sự thị xã Từ Sơn, từ ngày 08 đến ngày 15/5/2013.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Căn cứ Kế hoạch này, Cục thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu:
 - Chi cục trưởng (đơn vị kiểm tra trực tiếp) chuẩn bị Báo cáo bằng văn bản những nội dung kiểm tra trên; chỉ đạo Chấp hành viên, cán bộ của đơn vị chuẩn bị trước hồ sơ thi hành án và các loại số sách có liên quan theo từng phần việc (căn cứ vào báo cáo thống kê 06 tháng đầu năm 2013 của đơn vị và Chấp hành viên); Hồ sơ thi hành án sắp xếp riêng từng chấp hành viên và lập danh sách theo từng loại việc cụ thể: Số vụ việc thi hành và giải quyết xong; Số vụ việc đang thi hành; Số vụ việc xếp loại chưa có điều kiện thi hành.
- Chi cục trưởng (đơn vị tự kiểm tra), thực hiện việc tự kiểm tra theo các nội dung của Kế hoạch này và báo cáo bằng văn bản gửi về Cục thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 30/4/2013.
2. Cục thi hành án dân sự tỉnh sẽ tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra và việc tự kiểm tra đối với các đơn vị (Thời gian phúc tra sẽ thông báo sau).
3. Giao Trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án tổng hợp kết quả kiểm tra trình lãnh đạo Cục xem xét quyết định.
 
Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian, nội dung kiểm tra Cục thi hành án dân sự tỉnh sẽ thông báo trước. /.
 
Nơi nhận:
- Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ Tư Pháp  (báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (để biết);
- Các phòng thuộc Cục (để p /h);
- Các Chi cục huyện, TP, TX (để t /h);
- Lưu VT; Phòng KT &GQKN,TC.

CỤC TRƯỞNG

 
 
 
 

  Nguyễn An Ly

 
 
 
 
 
  
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:   391   /QĐ-CTHA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
              
               Bắc Ninh, ngày  15  tháng  3  năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự
Đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố
 
 
Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
 
Căn cứ Điều 14, Điều 23 Luật thi hành án dân sự năm 2008, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Căn cứ Kế hoạch kiểm tra số 390/KHKT-CTHA ngày 15/3/2013 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, đối với các Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KN,TC,

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra gồm:
1. Ông Lương Bá Sao - Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn;
2. Ông Nguyễn Đắc Hùng - Trưởng phòng KT &GQKN, TC Phó trưởng đoàn;
3. Ông Nguyễn Xuân Lại - Phó trưởng phòng KT &GQKN, TC thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Thư ký, thành viên.
 
Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra.
Thực hiện việc kiểm tra các đơn vị Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc theo Kế hoạch kiểm tra số 390T/KHKT-CTHA ngày 15/3/2013 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng Cục THADS (b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng thuộc Cục;
- Lưu: VT; Phòng KT &GQKN,TC.
 
CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Nguyễn An Ly
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trụ sở của Cục tại số 2 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ cấu...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP