17:36 +07 Thứ tư, 25/11/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44


Hôm nayHôm nay : 6999

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 308896

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15610573

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » CÔNG TÁC KIỂM TRA

KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2014

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2014, đối với các đơn vị như sau:

Công văn Số: 853 / CTHA-GQKN,TC

Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn liên ngành về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH VỀ PHÂN LOẠI ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Ngày 06/5/2014, liên Ngành Kiểm sát, Tòa án, Công an, Tư pháp, Quốc phòng ban hành Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP Về việc phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thông báo Kế hoạch kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc về kết quả tự kiểm tra hoạt động công tác thi hành án dân sự

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 và Kế hoạch kiểm tra số 471/KHKTr-CTHA ngày 28/3/2014 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh V/v: Kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự đối với các đơn vị Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Cục thi hành án dân sự tỉnh thông báo nội dung và lịch làm việc đối với các đơn vị như sau:

Kế hoạch kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự và QĐ thành lập đoàn kiểm tra

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, đối với các đơn vị như sau:

Kế hoạch kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự và QĐ thành lập đoàn kiểm tra

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, đối với các đơn vị như sau:

Đẩy mạnh công tác Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động Thi hành án dân sự lên tầm cao mới.

Ngày 28 tháng 3 năm 2014 Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố số 472 ngày 28 tháng 3 năm 2014, căn cứ theo kế hoạch kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự số 471 ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn Kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh công bố Kết luận kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ

Chiều ngày 24/12/2013, Đoàn Kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc công bố Kết luận kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ. Đồng chí Phó Cục trưởng Chu Văn Tuất - chủ trì buổi kết luận.

Kế hoạch Kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2013

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2013 đối với các đơn vị như sau:

Kế hoạch Kiểm tra công tác Thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013, đối với các đơn vị như sau:

Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Căn cứ Điều 14, Điều 23 Luật thi hành án dân sự năm 2008, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự; Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Căn cứ Kế hoạch kiểm tra số 573/KHKT-CTHA ngày 19/9/2012 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, đối với các Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KN,TC.

Kế hoạch Kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2012

Kế hoạch Kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2012

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các đơn vị như sau:

Thông báo Kế hoạch phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, tự kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố

Thông báo Kế hoạch phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, tự kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố

Ngày 06 tháng 6 năm 2012, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ký Công văn số 316/KHKT-CTHA Thông báo Kế hoạch phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, tự kiểm tra đối với các Chi cục và Quyết định thành lập đoàn phúc tra. Cụ thể như sau:

Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2012

Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2012

Căn cứ Điều 14, Điều 23 Luật thi hành án dân sự năm 2008, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự; Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm đối với các đơn vị như sau:

Công văn về việc yêu cầu báo cáo án tồn đọng

Công văn về việc yêu cầu báo cáo án tồn đọng

Ngày 20 tháng 4 năm 2012, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ký Công văn yêu cầu các Chi cục báo cáo kết quả rà soát phân loại án tồn đọng. Sau khi tổng hợp báo cáo Cục sẽ đi kiểm tra xác minh một số đơn vị có lượng việc tồn đọng nhiều để có biện pháp xử lý. Toàn văn Công văn như sau:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thực hiện kiểm tra hồ sơ Chi cục Thi hành án huyện Gia Bình

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh Kiểm tra Chi cục Thi hành án huyện Gia Bình theo Kế hoạch

Hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2012,Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc ninh đã thực hiện kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Bình. Đoàn kiểm tra do đồng chí Lương Bá Sao - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh dẫn đầu

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP