18:51 +07 Thứ năm, 09/07/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 5241

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 66338

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13746216

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » THẨM ĐỊNH GIA VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN » CC THADS THÀNH PHỐ BẮC NINH

Thông báo số 1038, 1039, 1040/TB-THA ngày 15/4/2019 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của CC THADS TP Bắc Ninh

Thứ sáu - 15/11/2019 15:28
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh xin thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ BẮC NINH

Số: 1038 /TB-THA
          VV: lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          

   Bắc  ninh, ngày 15  tháng 11 năm 2019
 
 
THÔNG BÁO
Kính gửi: các đơn vị, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016,
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh xin thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
1.Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
Địa chỉ: Số 80, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
2.Tên tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng thửa đất số 95, tờ bản đồ số 14, diện tích 81m2 tại địa chỉ: Số 02, Nguyễn Bỉnh Quân, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận QSDĐ số Y427102, số vào sổ cấp GCN: 00101/ QSDĐ/1033/QĐ- UB do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 20/8/2003, đăng ký biến động ngày 14/11/2007 mang tên ông Lê Xuân Hưng và bà Nguyễn Thị Phượng và tài sản gắn liền trên đất.
Giá trị tài sản là 8.299.000.000 đ (Tám tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu đồng).
Trong đó: - Giá trị đất: 7.541.100.000đ
                - Giá trị tài sản: 757.800.000đ.
 
      3.Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.299.000.000 đ (Tám tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu đồng).
4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
 • Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
5.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
Kể từ ngày đăng thông báo đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019 nếu các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu thì nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gửi về Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh – Số 80, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Nếu quá thời hạn trên không thấy tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ thì Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.
    Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;
- Lưu VT, HSTHA.     
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
Đã ký
 
Lê Nho Luận
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ BẮC NINH

Số: 1039 /TB-THA
          VV: lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
  
Bắc  ninh, ngày 15  tháng 11 năm 2019
 
 
 
THÔNG BÁO
Kính gửi: các đơn vị, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016,
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh xin thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
1.Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
Địa chỉ: Số 80, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
2.Tên tài sản đấu giá:
- Quyền sử dụng thửa đất số 233, tờ bản đồ số 85, diện tích 115,0m2 và tài sản gắn liền trên đất, đứng tên quyền sử dụng là ông Nguyễn Văn Hạ và bà Nguyễn Thị Ngãi, tại khu Bồ Sơn, phường Võ Cưỡng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và tài sản gắn liền trên đất.
Giá trị tài sản là: 4.558.313.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm năm mươi tám triệu ba trăm mười ba nghìn đồng).
      3.Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.558.313.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm năm mươi tám triệu ba trăm mười ba nghìn đồng).
4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
 • Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
5.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
Kể từ ngày đăng thông báo đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019 nếu các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu thì nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gửi về Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh – Số 80, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Nếu quá thời hạn trên không thấy tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ thì Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.
    Trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;
- Lưu VT, HSTHA.     
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
Đã ký
 
Lê Nho Luận
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                      
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ BẮC NINH

Số: 1040/TB-THA
          VV: lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          

   Bắc  ninh, ngày 15  tháng 11 năm 2019
 
 
 
THÔNG BÁO
Kính gửi: các đơn vị, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
 
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016,
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh xin thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
1.Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
Địa chỉ: Số 80, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
2.Tên tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng thửa đất số 135, tờ bản đồ số 20, diện tích 376,0m2 theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AI 8124411, số vào sổ cấp giấy số H0 2954 QĐ2207 do UBND huyện Yên Phong  tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 27/7/2007 mang tên ông Nguyễn Văn Sứ. Địa chỉ: Thôn Ngô Khê, xã Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh( Nay là Khu Ngô Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Giá trị tài sản là: 802.760.000 đồng (Tám trăm linh hai triệu bẩy trăm sáu mươi nghìn đồng).
      3.Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 802.760.000 đồng (Tám trăm linh hai triệu bẩy trăm sáu mươi nghìn đồng).
4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
 • Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
 • Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
 • Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
5.Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
Kể từ ngày đăng thông báo đến trước 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019 nếu các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu thì nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gửi về Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh – Số 80, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Nếu quá thời hạn trên không thấy tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ thì Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.
    Trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;
- Lưu VT, HSTHA.     
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
    Đã ký
 
Lê Nho LuậnTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP