02:01 EDT Thứ ba, 26/03/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 3266

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 170773

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9978150

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Quyết định giao chỉ tiêu cho CHV năm 2012

Thứ ba - 01/05/2012 07:48
Quyết định giao chi tieu cho CHV nam 2012

Quyết định giao chi tieu cho CHV nam 2012

Về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2012 cho các Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
           Số: 110a/QĐ- CTHADS
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
Bắc Ninh,  ngày 06  tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự
năm 2012 cho các Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
                                                                     
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC  NINH
 
          Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008;
          Căn cứ Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
          Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-TCTHADS ngày 29/02/2012 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2012 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương;
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2012 cho các Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh như sau:        
1. Chỉ tiêu giải quyết xong về việc, về tiền trong số có điều kiện giải quyết (Theo Phụ lục gửi kèm)
2. Chỉ tiêu giảm việc thi hành án dân sự chuyển kỳ sau:
2.1. Chấp hành viên có số việc thụ lý mới của năm 2012 lớn hơn số thụ lý mới của năm 2011 từ 20% trở lên giảm tối thiểu 10% về việc so với số năm 2011 chuyển sang năm 2012;
2.2. Chấp hành viên có số việc thụ lý mới của năm 2012 lớn hơn số thụ lý mới của năm 2011 từ 10% đến dưới 20% giảm tối thiểu 11% về việc so với số năm 2011 chuyển sang năm 2012;
2.3. Chấp hành viên có số việc thụ lý mới của năm 2012 bằng hoặc lớn hơn số thụ lý mới của năm 2011 đến dưới 10% giảm tối thiểu 12% về việc so với số năm 2011 chuyển sang năm 2012;
2.4. Chấp hành viên có số lượng việc thụ lý mới của năm 2012 nhỏ hơn số thụ lý mới của năm 2011 giảm tối thiểu 13% về việc so với số năm 2011 chuyển sang năm 2012.
3. Chỉ tiêu về phân loại việc, tiền thi hành án:
Mỗi Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự phải phấn đấu phân loại việc, tiền có điều kiện, chưa có điều kiện giải quyết chính xác 100%.
Kết thúc kỳ báo cáo thống kê 12 tháng, đồng thời với việc rà soát, phân loại, khóa sổ lập báo cáo thống kê, từng Chấp hành viên phải lập danh sách số việc thi hành án chưa thi hành xong gửi Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh để theo dõi, giám sát.
          Điều 2. Phòng nghiệp vụ chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc phân loại việc, tiền thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với Chấp hành viên của Cục Thi hành án dân sự thuộc tỉnh.
          Kết quả thực hiện chỉ tiêu giao là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng năm của các Chấp hành viên
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chánh Văn phòng; Hội đồng thi đua khen thưởng Cục thi hành án và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Tổng Cục THA DS (Để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Chi cục THADS cấp huyện;
- Hội đồng TĐ-KT- Cục THADS;
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG

 


Nguyễn An Ly
 
 
 
 
 
 
Phụ lục
Bảng phân công chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ về việc và giát trị
năm 2012 cho Chấp hành viên thi hành án dân sự tỉnh Bắc ninh

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 110a /QĐ-THADS ngày 06 tháng 03  năm 2012 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu năm 2012 cho các Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh)
 
 
Số
TT
 
Chấp hành viên
Chỉ tiêu về việc
giao năm 2012
    (đơn vị tính %)
Chỉ tiêu về tiền
giao năm 2012
    (đơn vị tính %)
1 Nguyễn Đăng Thắng 89% 74%
2 Nguyễn Thị Hoài Phương 89% 74%
3 Nguyễn Đắc Hùng 89% 74%
4 Đặng Văn Huy 89% 74%
            

 
Ghi chú:
- Tỷ lệ về việc thi hành xong được tính như sau:                            CỤC TRƯỞNG
  Số thi hành xong/Số có điều kiện thi hành x100                                           
- Tỷ lệ về giá trị thi hành xong được tính như sau:
  Số thi hành xong/Số có điều kiện thi hành x100                                         
                                                                                                                     NguyÔn An Ly
  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Bắc Ninh

1. Vị trí địa lý Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP