02:03 EDT Thứ ba, 26/03/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 57


Hôm nayHôm nay : 3285

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 170792

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9978169

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Giấy mời dự Hội thảo khoa học

Thứ ba - 01/05/2012 20:58
Giấy mời dự Hội thảo khoa học

Giấy mời dự Hội thảo khoa học

Để công tác thi hành án dân tỉnh Bắc Ninh đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Cục thi hành án dân sự tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự  Hội thảo khoa học”
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
    Bắc Ninh, ngày 23  tháng 11  năm 2011


 
Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 
Để công tác thi hành án dân tỉnh Bắc Ninh đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Cục thi hành án dân sự tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
1. Thành phần:
- Lãnh đạo Tổng Cục thi hành án dân sự.
- Lãnh đạo và đại diện các Phòng ban chuyên môn, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh; Lãnh đạo các Chi cục THADS, Chấp hành viên; Các cơ quan, ban Ngành có liên quan trong tỉnh; một số cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh bạn.
2. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng, Bưu Điện tỉnh, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh
         
          Đề nghị các đồng chí bố trí thời gian và công việc để tham gia đầy đủ, đúng thành phần./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, TH.
                     CỤC TRƯỞNG
       
 
 
                      Nguyễn An Ly
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự Hội thảo khoa học”
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 

 
   Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011
Kính gửi: Cục Thi hành án dân  sự tỉnh Hải Dương
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan với Tham Luận: “Một số kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức cưỡng chế thi hành án tại địa bàn tỉnh Hải Dương”.
Cục THADS tỉnh Bắc Ninh Kính mời Quý cơ quan về dự Hội thảo
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Quý cơ quan cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp./.
 
                   Xin trân trọng cảm ơn !
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
 
 
 
 
 
 
 
  CỤC TRƯỞNG
       
 
 
        
Nguyễn An Ly
 
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự Hội thảo khoa học”
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

   Bắc Ninh, ngày 23 tháng  11  năm 2011


 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân  sự tỉnh Vĩnh Phúc 
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan với Tham Luận:
 “Một số bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.
Cục THADS tỉnh Bắc Ninh Kính mời Quý cơ quan về dự Hội thảo
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
 
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Quý cơ quan cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp./.
 
             Xin trân trọng cảm ơn !
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
 
  CỤC TRƯỞNG
       
 
 
  Nguyễn An Ly
 

 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự  Hội thảo khoa học”
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
 
   Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011

 
Kính gửi: Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan với Tham Luận:
“Công an tỉnh Bắc Ninh với công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự” 
 
Cục THADS tỉnh Bắc Ninh Kính mời Quý cơ quan về dự Hội thảo
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Quý cơ quan cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp./.
 
 
                   Xin trân trọng  cảm ơn !
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH. 
   CỤC TRƯỞNG
 
               Nguyễn An Ly
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự Hội thảo khoa học”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
 
   Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011
 

Kính gửi: Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan với Tham Luận:
Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án dân sự”
 
Cục THADS tỉnh Bắc Ninh Kính mời Quý cơ quan về dự Hội thảo
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
3. Thành phần:
- Lãnh đạo Tổng Cục thi hành án dân sự;
- Lãnh đạo cục THADS tỉnh, đại diện các Phòng ban chuyên môn; Các Chi cục THADS và Chấp hành viên; Các cơ quan, ban Ngành có liên quan trong tỉnh; một số cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh bạn.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Quý cơ quan cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp./.
 
 
                   Xin trân trọng  cảm ơn !
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH. 
  CỤC TRƯỞNG
 
                   Nguyễn An Ly
 
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự  Hội thảo khoa học”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
   Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011

 
 
Kính gửi: Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan với Tham Luận:
Vai trò của Tòa án đối với công tác thi hành án dân sự”
 
Cục THADS tỉnh Bắc Ninh Kính mời Quý cơ quan về dự Hội thảo
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng, Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Quý cơ quan cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp./.
 
                   Xin trân trọng  cảm ơn !
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
 
 
 
 
 
 
 
 CỤC TRƯỞNG
 
                   Nguyễn An Ly
                                                
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự  Hội thảo khoa học”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
   Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011

 
 
Kính gửi: Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan với Tham Luận:
“Vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt nam trong công tác thi hành án dân sự”
 
Cục THADS tỉnh Bắc Ninh Kính mời Quý cơ quan về dự Hội thảo
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
3. Thành phần:
- Lãnh đạo Tổng Cục thi hành án dân sự;
- Lãnh đạo cục THADS tỉnh, đại diện các Phòng ban chuyên môn; Các Chi cục THADS và Chấp hành viên; Các cơ quan, ban Ngành có liên quan trong tỉnh; một số cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh bạn.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Quý cơ quan cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp./.
 
 
                   Xin trân trọng  cảm ơn !
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
   
 CỤC TRƯỞNG
 
                   Nguyễn An Ly
 
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự Hội thảo khoa học”
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

   Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011 
 
Kính gửi: Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ tư pháp
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011 của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nhận được sự phối hợp tích cực của các đơn vị, các Chấp hành viên trong Ngành cũng như các cơ quan, ban Ngành có liên quan trong tỉnh và một số cơ quan thi hành án dân sự tỉnh bạn.
Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh Kính mời đại diện Tổng cục thi hành án dân sự về dự Hội thảo:
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm, cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp ./.
 
 
 
                   Xin trân trọng cảm ơn !
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
 
 CỤC TRƯỞNG
 
                       


Nguyễn An Ly
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
   

Số:            /GM- CTHA
“V/việc tổ chức Hội thảo khoa học”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
   
 
  Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011

 

Kính gửi: UBND phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan với Tham Luận:
“Chính quyền cấp cơ sở trong công tác thi hành án dân sự”
 
Cục THADS tỉnh Bắc Ninh Kính mời Quý cơ quan về dự Hội thảo
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
3. Thành phần:
- Lãnh đạo Tổng Cục thi hành án dân sự;
- Lãnh đạo cục THADS tỉnh, đại diện các Phòng ban chuyên môn; Các Chi cục THADS và Chấp hành viên; Các cơ quan, ban Ngành có liên quan trong tỉnh; một số cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh bạn.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Quý cơ quan cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp./.
 
 
                   Xin trân trọng  cảm ơn !
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
                          CỤC TRƯỞNG
 
                                                 Nguyễn An Ly
 
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
 
   
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự Hội thảo khoa học”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
   
   
Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011


 
 
Kính gửi:  Lãnh đạo Sở khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011 của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan. Công tác chuẩn bị cho Hội thảo đã hoàn thành.
Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh Kính mời đại diện Sở khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Ninh về dự Hội thảo:
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Sở Khoa học Công nghệ  cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp ./.
 
 
                   Xin trân trọng cảm ơn !
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
 
   
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự Hội thảo khoa học”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
   

 Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011
 
Kính gửi:  Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2011 của Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nhận được sự phối hợp tích cực của Quý cơ quan với Tham luận: “Sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai đối với cơ quan thi hành án dân sự”
Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh Kính mời đại diện Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh về dự Hội thảo:
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh rất mong Sở Tài nguyên cử đại diện tới tham dự, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp ./.
 
 
 
                   Xin trân trọng cảm ơn !
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
                         CỤC TRƯỞNG
 
                       

                         Nguyễn An Ly                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
 
   
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự Hội thảo khoa học”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
 
   
   Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011

 
 
Kính gửi:  Báo Bắc Ninh
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2001. Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội thảo khoa học.
Đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đề nghị Lãnh đạo Báo Bắc Ninh cử phóng viên tới theo dõi tới đưa tin, bài giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp ./.
 
 
 
                   Xin trân trọng cảm ơn !
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
        CỤC TRƯỞNG
 
     

       Nguyễn An Ly                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
 
   
Số:             /GM- CTHA
“V/việc mời tham dự Hội thảo khoa học”
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
   

   Bắc Ninh, ngày 23  tháng  11  năm 2011 
 
Kính gửi:  Đài  phát thanh và truyền hình tỉnh Nắc Ninh
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2001. Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội thảo khoa học.
Đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
1. Thời gian: 02 ngày. Bắt đầu vào hồi 8 h 30 ngày 30 tháng 11 năm 2011
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 3 tầng Bưu Điện tỉnh Bắc Ninh, số 16, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đề nghị Lãnh đạo Đài phát thanh truyền hình tỉnh cử phóng viên tới theo dõi tới đưa tin, hình, giúp cuộc Hội Thảo của Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức được thành công tốt đẹp ./.
 
 
 
                   Xin trân trọng cảm ơn !
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.
              CỤC TRƯỞNG
 
           


              Nguyễn An Ly             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP