02:50 EDT Thứ ba, 26/03/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 3457

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 170964

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9978341

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Công văn chỉ đạo lập danh sách đề nghị miễn thi hành án

Thứ ba - 01/05/2012 07:25
Công văn chỉ đạo lập án miễn

Công văn chỉ đạo lập án miễn

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 452/TCTHA-TrDL.TT&TK ngày 30 tháng 03 năm 2012 về việc phân loại lập danh sách việc, tiền thi hành án dân sự Đề nghị Quốc hội miễn thi hành theo Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các đồng chí chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:         /CV- CTHADS
V/v: phân loại, lập danh sách việc,
tiền thi hành án dân sự Đề nghị
Quốc hội miễn thi hành
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
Bắc Ninh, ngày  06  tháng 04  năm 2012
 

Kính gửi:  Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố tuộc tỉnh
 
          Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 452/TCTHA-TrDL.TT&TK ngày 30 tháng 03 năm 2012 về việc phân loại lập danh sách việc, tiền thi hành án dân sự Đề nghị Quốc hội miễn thi hành theo Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các đồng chí chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
          Trên cơ sở danh sách việc thi hành án không thể thi hành được Cục đã chỉ đạo các Chi cục lập năm 2011 tiếp tục rà soát, phân loại rõ các khoản phải thi hành thuộc trường hợp thu cho ngân sách nhà nước tính đến ngày 01/07/2009 theo các tiêu chí cụ thể sau:
1. Tính từ khi cơ quan Thi hành án ra quyết định thi hành án đến ngày 01/7/2009 qua xác minh của cơ quan Thi hành án người phải thi hành án không có điều kiện về tài sản để thi hành án;
2. Người phải thi hành án là đối tượng lang thang, cơ nhỡ, không có mặt tại địa phương, không xác định được nơi cư trú mới của người đó;
3. Bản án, quyết định có căn cứ xác định là sai sót về nội dung, nhưng đã hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;
4. Bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành, cơ quan Thi hành án đã có văn bản đề nghị giải thích nhiều lần nhưng không nhận được trả lời của Toà án án có thẩm quyền, hoặc việc trả lời không rõ, dẫn tới bản án, quyết định không thể thi hành được;
                          (có biểu mẫu gửi kèm)
          Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo Tổng Cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi mẫu biểu điện tử và hướng dẫn nhập số liệu vào hòm thư điện tử của các đơn vị. Đây là nội dung quan trọng để giải quyết án tồn đọng, yêu cầu các đồng chí thực hiện đúng và gửi về Cục Thi hành án dân sự trước ngày 18 tháng 04 năm 2012 và qua địa chỉ thư điện tử bacninh@moj.gov.vn.
          Nhận được Công văn này yêu các đồng chí nghiên cứu, triển khai thực hiện ngay./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng chuyên môn (để thực hiện)
- Lưu VT,TH.
 

CỤC TRƯỞNG

 

 
Nguyễn An Ly
 
        
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH
 
Thời gian: Hồi 14 giờ ngày 11 tháng 04 năm 2012. Tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
Thành phần:
- Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự: 10 đồng chí (vắng đồng chí Nguyễn Văn Muôn, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh và đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Chánh văn Phòng UBND tỉnh (có lý do)
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Mời các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn
Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự
Thư ký Hội nghị: Đồng chí Đặng Văn Huy, Phó Chánh Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
Đã tiến hành họp với những nội dung sau:
 
1. Thảo luận để thông qua Quy chế làm việc, Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự.........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Báo cáo công tác thi hành án dân sự thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Bàn, giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự
Đồng chí Nguyễn Đăng Thắng, Phó Phòng phụ trách Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự báo cáo:
Vụ thứ nhất: Vụ Công ty CP Mực in và hóa chất Thái Bình Dương.
- Căn cứ thi hành: Bản án số 07/2009/KDTMST ngày 31/3/2009 của TAND Tối cao và Bản án số 135/KDTM-PT ngày 01/09/2009 của TAND Tối cao
- Khoản thi hành: Trả ngân hàng TMCP ngoại thương Việt nam – Chi nhánh Bắc Ninh 8.106.307.005.000 đồng và 543.592,76 USD và lãi suất chậm thi hành án
- Quá trình giải quyết:...................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
- Khó khăn, vướng mắc:................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
- Hướng giải quyết.........................................................................................................
..................................................................................................................................................
-         Thảo luận các thành viên Ban Chỉ đạo:
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Vụ thứ nhất: Vụ Công ty CP Mực in và hóa chất Thái Bình Dương.
- Căn cứ thi hành: Bản án số 07/2009/KDTMST ngày 31/3/2009 của TAND Tối cao và Bản án số 135/KDTM-PT ngày 01/09/2009 của TAND Tối cao
- Khoản thi hành: Trả ngân hàng TMCP ngoại thương Việt nam – Chi nhánh Bắc Ninh 8.106.307.005.000 đồng và 543.592,76 USD và lãi suất chậm thi hành án
- Quá trình giải quyết:....................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
- Khó khăn, vướng mắc:................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Hướng giải quyết.........................................................................................................
....................................................................................................................................................
- Thảo luận các thành viên Ban Chỉ đạo:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Vụ thứ hai: Vụ Công Ty TNHH 27/7 Bắc Ninh do ông Đàm Kim, Giám đốc - đại diện.
- Căn cứ thi hành: Bản án số 04/2007/KDTMST ngày 17/7/2007 của TAND Tối cao và Bản án số 243/2007KDTM-PT ngày 06/12/2007 của TAND Tối cao, Quyết định Giám đốc thẩm số 12/2008/KDTM-GĐT ngày 29/8/2008 của hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao
- Khoản thi hành: Hủy Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 28/10/2003 của Giám đốc công ty TNHH 27/7 về việc chấm dứt tư cách thành viên Công ty 27/7 của ông Nguyễn Ngọc Quyết, buộc Cty 27/7 bổ sung đăng ký danh sách thành viên Cty cũng như khôi phục các quyền và nghĩa vụ cho ông Quyết,
- Quá trình giải quyết:...................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Khó khăn, vướng mắc:.............................................................................................    
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Hướng giải quyết.........................................................................................................
..............................................................................................................................................
- Thảo luận các thành viên Ban Chỉ đạo:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Vụ thứ ba: Vụ Phạm Văn Tư và Đoàn Thị Liên
- Căn cứ thi hành: Bản án số 04/2007/DSST ngày 28/9/2005 của TAND huyện Lương Tài Khoản thi hành: Phạm Văn Tư và Đoàn thị Liên số tiền 73.300.000 đồng
- Quá trình giải quyết:....................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
- Khó khăn, vướng mắc:................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
- Hướng giải quyết.........................................................................................................
..............................................................................................................................................
-         Thảo luận các thành viên Ban Chỉ đạo:
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Kết luận, phát biểu chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
          Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2012. Đã được thông qua tại hội nghị và không ai có ý kiến gì khác.
 
             THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO                                         TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO       
 
 
 
 
       Đặng Văn Huy                                                    Nguyễn Tử Quỳnh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP