09:54 EDT Thứ sáu, 20/09/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48


Hôm nayHôm nay : 8258

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 143031

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11190165

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

THÔNG BÁO + QUY CHẾ VV Triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cụcThi hành án dân sự về việc ban hành và triển khai cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự; Căn cứ kế hoạch số 640/KH-CTHADS ngày 22/5/2017 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo:

Quyết định số 166/QĐ-CTHADS ngày 20/2/2017

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của các Cơ quan THADS tỉnh Bắc Ninh năm 2017

Công văn của Tỉnh Ủy Bắc Ninh về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

Ngày 19/12/2016, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành công văn số 331-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác thi hành dân sự trên địa bàn tỉnh

Công văn yêu cầu triển khai thực hiện Thông tư số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tại Công văn số 3132/TCTHADS-NV1 ngày 22/9/2016 về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC. Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc triển khai thực hiện các công việc sau:

Công văn yêu cầu triển khai thi hành Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tại Công văn số 3107/TCTHADS-NV3 ngày 21/9/2016 về việc triển khai thi hành Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC thay thế Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2016. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

Kế hoạch kiểm tra chỉ đạo về thi hành án

Kế hoạch kiểm tra chỉ đạo về thi hành án

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc tập chung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong 03 tháng cuối năm 2016; Kế hoạch công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trên cơ sơ kết quả 9 tháng đầu năm 2016, ngày 27/7/2016, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác để trực tiếp chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại một số Chi cục trực thuộc.

Lấy ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch trọng tâm công tác THADS năm 2016

Để chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2016 của hệ thống Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng dự thảo Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2016 của hệ thống. Để dự thảo Kế hoạch bảo đảm toàn diện, đầy đủ về nội dung và đúng quy trình xây dựng Kế hoạch công tác, Tổng cục yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch (Dự thảo Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2016 của hệ thống Thi hành án dân sự được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thi hành án dân sự - Tổng cục không gửi Dự thảo bằng bản giấy).

Công văn số 919/CV-CTHA vv góp ý đối với dự thảo Quy chế mẫu về thực hiện dân chủ của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công văn số 3293/TCTHADS – VP ngày 05/10/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (được ban hành kèm theo Quyết định số 541/QĐ-BTP ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ tại cơ sở, đảm bảo phát huy tốt hơn nữa quyền dân chủ của công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự.

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giảm biên chế

Nghị định này quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư phân cấp quản lý cán bộ Thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư phân cấp quản lý cán bộ Thi hành án dân sự

Ngày 06/6/2015, Bộ Tư pháp ban hành thông tư số 09/2015/TT-BTP Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự. Toàn văn như sau:

Quy định tạm thời về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm

Quy định tạm thời về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm

Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự đã ký ban hành quyết định số 813/QĐ-TCTHADS về việc Ban hành quy định tạm thời về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm. Toàn văn như sau:

Công văn Số: 853 / CTHA-GQKN,TC

Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn liên ngành về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH VỀ PHÂN LOẠI ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Ngày 06/5/2014, liên Ngành Kiểm sát, Tòa án, Công an, Tư pháp, Quốc phòng ban hành Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP Về việc phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Công văn vê việc triển khai, thực hiện  Luật Tiếp công dân

Công văn vê việc triển khai, thực hiện Luật Tiếp công dân

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tại Công văn số 2310/TCTHADS-GQKNTC ngày 29/7/2014 về việc triển khai, thực hiện Luật Tiếp công dân. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tổ chức thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

THÔNG TƯ SỐ: 13/2013/TT-BTP VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN THADS ĐỊA PHƯƠNG

THÔNG TƯ SỐ: 13/2013/TT-BTP VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN THADS ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 13 tháng 9 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số: 13/2013/TT-BTP Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục thi hành án dân sự và Chi cục thi hành án dân sự. Toàn văn Thông tư như sau:

Nghị quyết số 42/NQ-TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Toàn văn Nghị quyết số 42/NQ-TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như sau:

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

ngày 10 tháng 9 năm 2010 Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Toàn bộ nội dung như sau:

Quy chế làm việc

Ngày 06 tháng 5 năm 2010, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định ban hành Quy chế làm việc, Toàn bộ nội dung như sau:

Quy chế quản lý tài sản công

ngày 02 tháng 01 năm 2013 Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định ban hành quy chế quản lý tài sản công. Toàn bộ nội dung như sau: .

Quy chế chi tiêu nội bộ

Ngày 02 tháng 01 năm 2013 Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thay thế cho Quy chế cũ, toàn văn nội dung như sau:

Lắng nghe ý kiến tâm huyết của trí thức

Lắng nghe ý kiến tâm huyết của trí thức

Các nhà khoa học, đội ngũ trí thức cần phát huy vai trò tư vấn, phản biện... Đảng, Nhà nước thường xuyên lắng nghe, trân trọng các ý kiến đóng góp tâm huyết xây dựng của đội ngũ trí thức.

Chỉnh đốn Đảng - dấu ấn chính trị 2012

Chỉnh đốn Đảng - dấu ấn chính trị 2012

- Năm 2012 đi qua với nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống chính trị của đất nước, trong đó nổi bật là cuộc vận động chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 4.

Công văn chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Công văn chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Để thực hiện hiệu quả Quyết định số 514/QĐ-TCTHADS ngày 27/7/2012 của Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài về thi hành án dân sự; thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 1729/TCTHADS-GQKNTC ngày 21/8/2012 về việc chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Công văn chỉ đạo tăng cường hoạt động nghiệp vụ

Công văn chỉ đạo tăng cường hoạt động nghiệp vụ

Để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2012 của Ngành, nhất là chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án Tổng cục thi hành án dân sự đã giao. Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện một số công việc sau:

Công văn yêu cầu báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công văn yêu cầu báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp tại Công văn số 1151/TCTHADS-GQKNTC ngày 25/6/2012 về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thống nhất thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:

Công văn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT

Công văn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục thi hành án dân sự tại công văn số 1008/TCTHADS-VP ngày 06/6/2012 về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các tổ chức đoàn thể thuộc Cục và Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện một số công việc cụ thể sau:


Các tin khác

 

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Bắc Ninh

1. Vị trí địa lý Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP