08:17 EDT Thứ hai, 13/07/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 17

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 6851

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 103385

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13783263

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Cục

Thứ ba - 01/10/2013 23:07
Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Cục

Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Cục

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, ngày 09/9/2009 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự; Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 2887/QĐ-BTP ngày 06/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; Thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-CTHA ngày 06/5/2010 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Cục đã họp và phân công nhiệm vụ như sau:
I. Nguyên tắc chung:
1. Cục trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo Cục và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh và trước pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đảm bảo thống nhất quản lý công tác thi hành án dân sự trong phạm vi tỉnh.
2. Cục trưởng phân công cho các Phó cục trưởng giúp Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý đối với phần việc, đơn vị được phân công phụ trách, trừ những việc do Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo, phụ trách.
3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Phó cục trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; sử dụng quyền hạn của Cục trưởng và nhân danh Cục trưởng để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các công việc thuộc phần việc, đơn vị được phân công phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; về duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; về những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng xảy ra đối với phần việc, đơn vị do mình phụ trách. Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công,đề xuất với Cục trưởng giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý đối với phần việc được phân công và thường xuyên báo cáo Cục trưởng
kết quả công tác được phân công.
4. Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến phần việc, đơn vị do Phó cục trưởng khác phụ trách thì các Phó cục trưởng chù động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó cục trưởng có ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến phần việc, đơn vị do Cục trưởng trực tiếp phụ trách thì Phó cục trưởng đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định.
5. Trường hợp có biến động về tổ chức hoặc thấy cần thiết, Cục trưởng trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho các Phó cục trưởng, xem xét điều chỉnh việc phân công công tác giữa Cục trưởng và các Phó cục trưởng quy định tại phần II của Thông báo này để đảm bảo hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ chung của Cục. Khi có sự điều chỉnh việc phân công tác giữa các Phó cục trưởng thì các Phó cục trưởng phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Cục trưởng biết.
II. Phân công cụ thể:
1.
Đồng chí Nguyễn An Ly - Cục trưởng
a) Làm Chủ tài khoản;
b) Quản lý, chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của cơ quan và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc;
c) Phụ trách Phòng tổ chức cán bộ;
d) Trực tiếp đảm nhiệm các phần việc sau:
- Công tác tổ chức cán bộ;
- Chủ trì hoặc ủy quyền cho một Phó cục trưởng chủ trì các cuộc họp, hội nghị do Cục tổ chức;
- Chỉ đạo Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án phân công chấp hành viên tổ chức thi hành quyết định thi hành án theo địa bàn;
- Ký báo cáo công tác sáu tháng, báo cáo năm thi hành án, báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh.
2. Đồng chí Chu Văn Tuất - Phó cục trưởng
a) Phụ trách Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo;
b) Chỉ đạo về kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án thuộc thẩm quyền của Cục;
c) Ký các báo cáo về công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
d) Thay mặt Cục trưởng khi được Cục trưởng ủy quyền;
đ) Trực tiếp đảm nhận các công việc sau:
- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra đột xuất đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc;
- Theo dõi Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong, huyện Thuận Thành;
- Báo cáo Cục trưởng kết quả, tiến độ, nội dung, phương pháp xử lý cụ thể từng vụ việc;
- Những công việc khác do Cục trưởng trực tiếp phân công.
3.  Đồng chí Lê Nhật Doan - Phó cục trưởng
a) Phụ trách Văn phòng Cục;
b) Phụ chủ tài khoản về hành chính sự nghiệp;
c) Ký các báo cáo thống kê, tổng hợp của Cục hàng tháng, quý;
d) Thay mặt Cục trưởng khi Cục trưởng ủy quyền;
đ) Xử lý công văn đến khi Cục trưởng đi vắng từ 01 ngày trở lên;
e) Trực tiếp đảm nhận các công việc sau:
- Công tác thi đua khen thưởng;
- Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về báo cáo, thống kê tổng hợp, thi đua khen thưởng đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc;
- Theo dõi các Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiên Du, Lương Tài;
- Những công việc khác do Cục trưởng trực tiếp phân công.
4. Đồng chí Lương Bá Sao - Phó cục trưởng
a) Phụ trách Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án;
b) Phụ Chủ tài khoản về nghiệp vụ thi hành án;
c) Thay mặt Cục trưởng khi Cục trưởng ủy quyền;
đ) Trực tiếp đảm nhận các công việc sau:
- Ký Quyết định thi hành án thuộc thẩm quyền của Cục;
- Chỉ đạo chấp hành viên tổ chức thi hành các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của Cục;
- Quyết định xử lý tang, tài vật đối với các vụ việc theo thẩm quyền của Cục;
- Thống kê, tổng hợp; giao, nhận vật chứng, tang vật; mua sắm và thanh lý tài sản công;
- Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc;
- Theo dõi các Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ và  huyện Gia Bình;
- Báo cáo Cục trưởng kết quả, tiến độ, nội dung, phương pháp xử lý cụ thể từng vụ việc;
-  Những công việc khác do Cục trưởng phân công trực tiếp.
III. Tổ chức thực hiện
1. Thông báo này được gửi đến các đơn vị trực thuộc và các cơ quan có liên quan để tiện liên hệ công tác.
2. Trưởng các Phòng, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc có trách nhiệm phổ biến Thông báo này đến cán bộ, công chức của đơn vị để thực hiện.
3. Thông báo này được áp dụng kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013 và thay thế các Thông báo phân công lãnh đạo trước đây của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh./.
 
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp(b/c);
- Tổng cục THADS-BTP (b/c);
- TTTỉnh uỷ, TTHĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Ban Nội chính TU, Nội chính UBND tỉnh;
- CA, VKSND, TAND, sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh;
- Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng, Chi cục THADS trực thuộc;
- Lưu VT.
CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Nguyễn An Ly
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP