07:54 EDT Thứ hai, 13/07/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 6666

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 103200

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 13783078

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

Thông báo Lịch tiếp công dân của LĐ Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

Thứ năm - 20/03/2014 05:05
Thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; Ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2013 của Tổng Cục truởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Quyết định số 219/QĐ-CTHA ngày 23/4/2012 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì tiếp công dân năm 2014 như sau:

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH

 
                Số:  18 / TB-CTHA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
           Bắc Ninh, Ngày  02  tháng  01  năm 2014
   
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
( Từ ngày 02/01/2014 đến ngày 31/12/2014)
 
              Thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; Ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2013 của Tổng Cục truởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Quyết định số 219/QĐ-CTHA ngày 23/4/2012 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì tiếp công dân năm 2014 như sau:
             - Lịch tiếp công dân:
STT NGÀY THÁNG NĂM TRỰC LÃNH ĐẠO CHỨC VỤ
01 Thứ năm, ngày 02/01/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
02 Thứ năm, ngày 09/01/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
03 Thứ năm, ngày 16/01/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
04 Thứ năm, ngày 23/01/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
05 Thứ năm, ngày 06/02/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
06 Thứ năm, ngày 13/02/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
07 Thứ năm, ngày 20/02/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
08 Thứ năm, ngày 27/02/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
09 Thứ năm, ngày 06/03/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
10 Thứ năm, ngày 13/03/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
11 Thứ năm, ngày 20/03/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
12 Thứ năm, ngày 27/03/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
13 Thứ năm, ngày 03/4/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
14 Thứ năm, ngày 10/4/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
15 Thứ năm, ngày 17/4/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
16 Thứ năm, ngày 24/04/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
17 Thứ năm, ngày 08/05/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
18 Thứ năm, ngày 15/05/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
19 Thứ năm, ngày 22/5/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
20 Thứ năm, ngày 29/5/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
21 Thứ năm, ngày 05/6/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
22 Thứ năm, ngày 12/6/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
23 Thứ năm, ngày 19/6/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
24 Thứ năm, ngày 26/6/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
25 Thứ năm, ngày 03/7/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
26 Thứ năm, ngày 10/7/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
27 Thứ năm, ngày 17/7/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
28 Thứ năm, ngày 24/7/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
29 Thứ năm, ngày 31/7/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
30 Thứ năm, ngày 07/8/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
31 Thứ năm, ngày 14/8/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
32 Thứ năm, ngày 21/8/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
33 Thứ năm, ngày 28/8/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
34 Thứ năm, ngày 04/9/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
35 Thứ năm, ngày 11/9/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
36 Thứ năm, ngày 18/9/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
37 Thứ năm, ngày 25/9/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
38 Thứ năm, ngày 02/10/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
39 Thứ năm, ngày 09/10/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
40 Thứ năm, ngày 16/10/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
41 Thứ năm, ngày 23/10/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
42 Thứ năm, ngày 30/10/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
43 Thứ năm, ngày 06/11/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
44 Thứ năm, ngày 13/11/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
45 Thứ năm, ngày 20/11/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
46 Thứ năm, ngày 27/11/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
47 Thứ năm, ngày 04/12/2014 Lê Nhật Doan Phó Cục trưởng
48 Thứ năm, ngày 11/12/2014 Lương Bá Sao Phó Cục trưởng
49 Thứ năm, ngày 18/12/2014 Nguyễn An Ly Cục trưởng
50 Thứ năm, ngày 25/12/2014 Chu Văn Tuất Phó Cục trưởng
 
              2. Địa điểm tiếp công dân:
             Phòng tiếp công dân – Tầng 01 – Trụ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, số 02 đường Nguyên Phi ỷ Lan, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết. (Lưu ý: Ngoài lịch tiếp công dân của Lãnh đạo, hàng ngày đều có cán bộ tiếp công dân theo quy định của pháp luật và Quy chế tiếp công dân của cơ quan)./.
 
 Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Tổng cục THADS (để b/c);
- Vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo – Tổng cục THADS;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trưởng Ban chỉ đạo THADS;
- Các Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng CM thuộc Cục;
- Chi cục THADS huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT. Phòng KT&GQKN,TC.     


 
CỤC TRƯỞNG
 


(đã ký)
 


Nguyễn An Ly 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP