23:11 EST Thứ sáu, 27/11/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 39

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 7904

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 330725

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15632402

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

THÔNG BÁO + QUY CHẾ VV Triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Thứ năm - 22/06/2017 23:01
Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cụcThi hành án dân sự về việc ban hành và triển khai cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự; Căn cứ kế hoạch số 640/KH-CTHADS ngày 22/5/2017 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo:
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 TỈNH BẮC NINH
 
Số: 655/TB-CTHADS
      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-  Tự do- Hạnh phúc
 
                   Bắc Ninh, ngày 26 tháng  5 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự  
Tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
 
 
                               
Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự  về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cụcThi hành án dân sự  về việc ban hành và triển khai cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự; Căn cứ kế hoạch số 640/KH-CTHADS ngày 22/5/2017 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo:
1.     Về hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự:
       Tiếp nhận trực tuyến, hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục, các bước thực hiện hỗ trợ trực tuyến với đương sự đối với các thủ tục sau:
a) Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự;
b) Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự;
c) Hỗ trợ trực tuyến thủ tục khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi đơn yêu cầu thi hành án, bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài thương mại đã có hiệu lực pháp luật và các tài liệu khác (nếu có) vào hộp thư của cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền, cụ thể như sau:
a) Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, thị xã, thành phố có thẩm quyền thi hành các Bản án, Quyết định sau đây:
- Bản án, Quyết định sơ thẩm của Tòa án huyện, thành phố nơi Chi cục Thi hành án dân sự có trụ sở.
- Bản án, Quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với Bản án, Quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi Chi cục Thi hành án dân sự có trụ sở.
- Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân Cấp cao đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện nơi Chi cục Thi hành án dân sự có trụ sở.
b) Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh có thẩm quyền thi hành các Bản án, Quyết định sau đây:
- Bản án, Quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
- Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao.
- Quyết định của Tòa án nhân dân Tối cao chuyển giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
- Bản án, Quyết định của Tòa án nước ngoài, Quyết định của trọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.
- Phán quyết, Quyết định của Trọng tài thương mại.
- Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh.
Địa chỉ hộp thư điện tử của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh:
 
Tên cơ quan Điện thoại Thư điện tử
Cơ quan Cá nhân
Cục THADS tỉnh Bắc Ninh 3.824.260 0915976222 bacninh@moj.gov.vn
 Cục THADS tỉnh Bắc Ninh 3.828869 0888027189 bacninh@moj.gov.vn
 Cục THADS tỉnh Bắc Ninh 3.875.499 09788056897 bacninh@moj.gov.vn
Chi cục THADS TP Bắc Ninh 3.821.588 0966065998 tpbacninh.bnh@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Yên Phong 3.860.281 0946133028 yenphong.bnh@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Lương Tài 3.967.263 0947508001 luongtai.bnh@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Gia Bình 3.556.816 0915151696 giabinh.bnh@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Thuận Thành 3.865.287 0987437091 thuanthanh.bnh@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Tiên Du 3.710.466 0946050306 tiendu.bnh@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Quế Võ 3.635.171 01228422433 quevo.bnh@moj.gov.vn
Chi cục THADS Thị xã Từ Sơn 3.743.064 0982675437 tuson.bnh@moj.gov.vn
 
Quy trình hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự được thực hiện theo Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự.
2.     Về việc thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự.
Các thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố, gồm:
          - Quyết định thi hành án dân sự theo yêu cầu;
          - Xác nhận kết quả thi hành án;
          - Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên;
          - Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án;
 - Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án
Quy trình thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự  được thực hiện theo Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự.
            Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết./.
 
Nơi nhận:
- Tổng cụcTHADS (b/c);
- Phó Cục trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT (để đăng tải);
- Các đơn vị trên địa bàn tỉnh;
- Lưu VT, VP.
CỤC TRƯỞNG
 
 
( Đã ký)
 
 
 
 
Nguyễn An Ly


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
QUY CHẾ
Hoạt động của Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
Tại cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 645 /QĐ-CTHADS  ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định nguyên tắc, phạm vi áp dụng, quy trình thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và trách nhiệm của các phòng chuyên môn, cá nhân liên quan trong việc thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
2. Quy chế này áp dụng đối với Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự  và các phòng chuyên môn, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.  
1. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời.
2. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.
3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Vị trí của Bộ phận Một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự   
Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh trực thuộc Văn phòng và chịu sự quản lý, chỉ đạo của Phó Chánh Văn phòng.
Điều 4. Phạm vi áp dụng cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự    
Cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh được áp dụng đối với các thủ tục hành chính sau:
           1. Quyết định thi hành án dân sự theo đơn yêu cầu;
2.      Xác nhận kết quả thi hành án dân sự;
3.      Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên;
4.      Đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự;
5.       Đề nghị xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự;
Điều 5. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.    
1. Tiếp nhận hồ sơ
Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, gửi qua đường bưu điện hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến. Các phòng chuyên môn không trực tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực giải quyết theo cơ chế một cửa.
Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
              a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức tại Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tiếp nhận hồ sơ; vào Sổ theo dõi; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 01 kèm theo Quy chế này) cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. (Phiếu hẹn thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của công dân, tổ chức doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính cụ thể như  Quyết định thi hành án dân sự theo đơn yêu cầu; Xác nhận kết quả thi hành án dân sự; Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; Đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự; Đề nghị xét miễn, giảm phí thi hành án dân sự) Trường hợp hồ sơ có thể giải quyết ngay, không cần ghi phiếu hẹn.
              b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ theo quy định thì công chức tại Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quy chế này).
c) Đối với những công việc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
d) Những hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được tiếp nhận nhưng không thể giải quyết do hồ sơ không hợp pháp, hợp lệ thì phải có văn bản do lãnh đạo đơn vị ký thông báo rõ lý do hồ sơ không được giải quyết, kèm theo hồ sơ trả lại cho người nộp trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận.
2. Luân chuyển hồ sơ
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự lập Phiếu giao, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết (theo mẫu số 03 kèm theo Quy chế này) đồng thời thực hiện việc luân chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn để giải quyết. Trưởng phòng chuyên môn có trách nhiệm cử công chức làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ do Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự             chuyển đến và thực hiện các quy trình giải quyết theo quy định.
Việc luân chuyển hồ sơ thực hiện 02 lần/ngày (vào cuối giờ các buổi làm việc trong ngày). Trường hợp hồ sơ được tiếp nhận trong 30 phút cuối buổi làm việc thì việc chuyển hồ sơ được thực hiện vào đầu giờ của buổi làm việc kế tiếp.
3. Xử lý, giải quyết hồ sơ
Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự phòng chuyên môn thực hiện việc giải quyết hồ sơ như sau:
a) Phân công công chức thụ lý, giải quyết hồ sơ
Công chức được phân công giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ (nếu thấy cần thiết) theo quy định hiện hành. Nếu hồ sơ đủ điều kiện để giải quyết thì báo cáo Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Cục quyết định.
Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết, trong thời hạn 01 (một) ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự               chuyển đến, công chức được giao giải quyết có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng có văn bản thông báo trả lại hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung (nếu có) gửi Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự để trả cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
b) Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ
Sau khi hoàn thành việc giải quyết hồ sơ, phòng chuyên môn có trách nhiệm  chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự để trả cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Việc chuyển kết quả phải được thực hiện trước ngày ghi trên phiếu hẹn 01 ngày.
4. Trả kết quả
Công chức Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ; vào Sổ theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Khi trả kết quả, công chức Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự cập nhật thời gian trả, vào sổ theo dõi, yêu cầu tổ chức, cá nhân ký nhận kết quả vào Phiếu hẹn lưu tại Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
Trường hợp thời gian nhận kết quả trên thực tế quá thời hạn trả trên Phiếu hẹn mà lý do từ phía tổ chức, cá nhân thì Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự ghi cụ thể lý do vào Phiếu hẹn có xác nhận của tổ chức, cá nhân để lưu hồ sơ tại Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự          
5. Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự: Được thực hiện theo Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
Điều 6. Thời gian làm việc của Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.         
Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, giờ làm việc trong ngày như sau:
Mùa hè:
+ Sáng: -Từ 7h00 đến 11h00: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Từ 11h00 đến 11h30: Bàn giao hồ sơ cho phòng chuyên môn.
+ Chiều: -Từ 13h00 đến 16h00: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
  - Từ 16h00 đến 16h30: Bàn giao hồ sơ cho phòng chuyên môn.
Mùa đông:
+ Sáng: -Từ 7h30 đến 11h30: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
  - Từ 11h30 đến 12h00: Bàn giao hồ sơ cho phòng chuyên môn.
 + Chiều: -Từ 13h00 đến 16h00: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
  - Từ 16h00 đến 16h30: Bàn giao hồ sơ cho phòng chuyên môn.
 
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 7. Trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.          
1. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ để đảm bảo tiến độ trả kết quả theo đúng ngày hẹn với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
 2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quy chế văn hóa công sở, quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.            quy định tại Quy chế này và các quy định khác có liên quan.
3. Có thái độ giao tiếp với tổ chức và công dân đúng mực. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn hoặc tiêu cực trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân.
4. Đình kỳ vào ngày làm việc cuối cùng của tuần, Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự có trách nhiệm thống kê tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ báo cáo Chánh Văn phòng để Chánh văn phòng báo cáo lãnh đạo Cục theo dõi và chỉ đạo.
Điều 8. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng
1. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành Nội quy, Quy chế của Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; chấn chỉnh về tác phong, lề lối, thái độ làm việc của công chức làm việc tại Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình giao tiếp, giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp, công dân.
2. Chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; đề xuất với Lãnh đạo Cục các vấn đề liên quan nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
3. Trường hợp cần thiết Chánh Văn phòng báo cáo lãnh đạo Cục tổ chức họp Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự với phòng chuyên môn để xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Điều 9. Trách nhiệm của Trưởng phòng chuyên môn
1. Cử công chức làm đầu mối tiếp nhận, vào Sổ theo dõi hồ sơ do Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự chuyển đến; phân công công chức giải quyết hồ sơ.
2. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự đảm bảo trả kết quả đúng thời hạn theo quy định.
3. Phối hợp với Chánh Văn phòng trong việc đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; đề xuất các vấn đề liên quan nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
Điều 10. Điều khoản thi hành
 Chánh Văn phòng Cục có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiên Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Văn phòng Cục để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục xem xét, quyết định./.          
CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
 
Nguyễn An Ly
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP