23:47 EST Thứ hai, 30/11/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55

Máy chủ tìm kiếm : 16

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 360653

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15668721

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh năm 2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh năm 2019 như sau:

Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp , quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong Thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì tiếp công dân năm 2018 như sau:

Hướng dẫn tổ chức chấm điểm thi đua, xếp hạng; xét và đề nghị khen thưởng cơ quan Thi hành án dân sự năm 2017

Ngày 19/9/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn hướng dẫn số 3409/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP BÁO QUÝ III NĂM 2017

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016) và Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức họp báo Quý III năm 2017 của Cục như sau:

THÔNG BÁO + QUY CHẾ VV Triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng, Tổng cụcThi hành án dân sự về việc ban hành và triển khai cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự; Căn cứ kế hoạch số 640/KH-CTHADS ngày 22/5/2017 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo:

KẾ HOẠCH Tổ chức họp báo Quý II năm 2017

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016) và Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức họp báo Quý II năm 2017 của Cục như sau:

Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp , quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong Thi hành án dân sự. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì tiếp công dân năm 2017 như sau:

Thông báo Lịch tiếp công dân của LĐ Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; Ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2013 của Tổng Cục truởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Quyết định số 219/QĐ-CTHA ngày 23/4/2012 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì tiếp công dân năm 2016 như sau:

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2016

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2016 được giao và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự, cụ thể như sau:

Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/2/2013 v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án

Qua công tác theo dõi việc thực hiện Thông tư đồng chí Trần Hoài Phú Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam có bài đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng cục thi hành án – Bộ Tư pháp. xin đươc giới thiệu ý kiến bài viết và Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC,

KẾT QUẢ THÍ SINH THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức 2014. Hội đồng tuyển dụng công chức tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên thông báo kết quả điểm thi của thí sinh đăng ký thi tuyển công chức năm 2014 của tỉnh Bắc Ninh như sau:

Thông báo Kế hoạch kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc về kết quả tự kiểm tra hoạt động công tác thi hành án dân sự

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 và Kế hoạch kiểm tra số 471/KHKTr-CTHA ngày 28/3/2014 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh V/v: Kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự đối với các đơn vị Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Cục thi hành án dân sự tỉnh thông báo nội dung và lịch làm việc đối với các đơn vị như sau:

Kế hoạch kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự và QĐ thành lập đoàn kiểm tra

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, đối với các đơn vị như sau:

Kế hoạch kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự và QĐ thành lập đoàn kiểm tra

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, đối với các đơn vị như sau:

Thông báo Lịch tiếp công dân của LĐ Cục THADS tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; Ban hành kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2013 của Tổng Cục truởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Quyết định số 219/QĐ-CTHA ngày 23/4/2012 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh thông báo lịch Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì tiếp công dân năm 2014 như sau:

Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Cục

Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Cục

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, ngày 09/9/2009 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự; Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 2887/QĐ-BTP ngày 06/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sửa đổi Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; Thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-CTHA ngày 06/5/2010 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Cục đã họp và phân công nhiệm vụ như sau:

Lịch thi đấu giải Cầu Lông - Tennis và Điều lệ Giải Cầu lông chào mừng ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/2013)

Lịch thi đấu giải Cầu Lông - Tennis và Điều lệ Giải Cầu lông chào mừng ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/2013)

Thiết thực lập thành tích chào mừng ngày truyền thống Thi hành án dân sự ngày 19/7/2013; đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của ngành. Cục thi hành án dân sự thông báo lịch thi đấu giải cầu lông - tennis và điều lệ giải như sau:

Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Chi cục THA dân sự huyện Yên Phong

Thực hiện Luật thi hành án dân sự năm 2008; Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005; Nghị định số 136/2006/NĐ - CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật khiếu nại, tố cáo;

Thông báo Kế hoạch phúc tra việc tự kiểm tra

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 và Kế hoạch kiểm tra số 390/KHKTr-CTHA ngày 15/3/2013 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh V/v: Kiểm tra công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013 đối với các đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Cục thi hành án dân sự tỉnh thông báo nội dung và lịch phúc tra đối với các đơn vị như sau:

Kết quả thi tuyển công chức 2012

Cục THADS tỉnh Bắc Ninh thông báo kết quả thi tuyển công chức cơ quan Thi hành án dân sự năm 2012

Giấy triệu tập tập huấn Kế Toán T10/2012

Thực hiện công văn số 137/TCTHADS- GM ngày 23/10/2012 của Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư­ pháp về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đội ngũ kế toán của ngành Thi hành án dân sự năm 2012. Cục thi hành án dân sự tỉnh thông báo thành phần tham gia dự lớp tập huấn như sau

Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Căn cứ Điều 14, Điều 23 Luật thi hành án dân sự năm 2008, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự; Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự; Căn cứ Kế hoạch kiểm tra số 573/KHKT-CTHA ngày 19/9/2012 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, đối với các Chi cục thi hành án dân sự trực thuộc; Xét đề nghị của Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KN,TC.

Kế hoạch Kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2012

Kế hoạch Kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2012

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Cục thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các đơn vị như sau:

Thông báoTuyển dụng công chức

Thông báoTuyển dụng công chức

Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế do Tổng cục Thi hành án dân sự giao đối với các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ nhằm đáp ứng yêu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyển dụng công chức năm 2012 cụ thể như sau:

Thông báo Kế hoạch phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, tự kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố

Thông báo Kế hoạch phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, tự kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố

Ngày 06 tháng 6 năm 2012, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ký Công văn số 316/KHKT-CTHA Thông báo Kế hoạch phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra, tự kiểm tra đối với các Chi cục và Quyết định thành lập đoàn phúc tra. Cụ thể như sau:


Các tin khác

 

Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, được tổ chức và hoạt động theo Luật thi hành án dân sự năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trụ sở của Cục tại số 2 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ cấu...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP